Meteorologisk institutt hevder januar 2020 var «våteste noen gang registrert» – er det riktig?

Værstat har fått spørsmål fra en leser som stusset på bruken av «våtest noen gang». I den forbindelse har jeg gjort en gjennomgang av hva som ligger bak.

Saken det gjelder (publisert februar 2020) er en nyhetssak fra Meteorologisk institutt der det hevdes følgende:

Årets januar ble den våteste og nest varmeste noen gang registrert for landet som helhet.

Nyhetssaken, og spesielt sitatet fikk omfattende spredning i en rekke medier, og ble sendt ut som en pressemelding gjennom NTB.

Men er påstanden korrekt?

Værstat tok derfor ut data fra Meteorologisk institutts database over beregnede nasjonale gjennomsnitt for nedbør. Dataen er beregnet med gridd-metoden, les mer om den her.

Uttrekk fra databasen, 10 høyeste beregnede verdier for nedbør (Norge – GR0):

frost.met.no, Meteorologisk institutt. Verdi i mm.

Uttrekket viser at januar 1989, med 219 mm viser en høyere beregnet verdi enn januar 2020 med 208 mm. Vi kan derfor si at januar 1989 var «våteste noen gang registrert», og 5% «våtere» enn januar 2020.

Værstat tok derfor kontakt med Meteorologisk institutt, som viser til at beregningene viser et høyere avvik mot klimanormalen 1961-1990 i januar 2020 enn i 1989 (192,6 % mot 186,8%). Meteorologisk institutt har derfor konkludert med at januar 2020 var «våtere» enn i 1989.

Kort sagt er det beregnet høyere nedbørsmengde i 1989 enn i 2020, men denne mengden var spredt mer «unormalt» i 2020.

Værstat kan ikke se at påstanden er riktig, da det eksplisitt hevdes at man mener januar 2020 var «våtest» for landet som helhet. Værstat antar de fleste vil oppfatte dette som at man ser bort fra den geografiske spredningen.

Meteorologisk institutt svarer følgende når Værstat spør om man vil endre på påstanden:

Ettersom «%» og «mm» gir litt ulike svar er begge konklusjonene OK.

Vi kommer ikke til å endre på artikkelen.

Da forstår Værstat det slik at Meteorologisk institutt hevder både 1989 og 2020 var «våtest», og at de valgte å se bort fra mengden i mm i nyhetssaken.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når Værstat kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Bilde av Sourav Mishra fra Pexels

Oppdatert 26.1: Rettet en skrivefeil hvor jeg byttet om 1989 og 2020. Meteorologisk institutt viser til at avviket mot normal er høyere i 1989 enn i 2020.