Norske temperaturrekorder

Værstat har registrert at det er stor interesse rundt rekorder i meteorologiske miljøer og media. Informasjonen som deles synes å være mangelfull og uten viktige presiseringer.

Av den grunn publiserer nå Værstat daglig oppdaterte oversikter over rekorder for utvalgte temperaturserier. Seriene må være over lengre tidsperiode for at målrekordene faktisk er unormale.

Viktig – temperaturseriene viser etter det Værstat forstår faktiske målinger, og kan derfor være inhomogene. Det vil si at temperaturseriene kan inneholde målefeil som ikke er korrigert. Eksempler på målefeil kan være instrumentfeil, oppvarming fra urbanisering og lignende.

For eksempel er det identifisert oppvarming fra urbanisering i Bergenserien gjennom forskning Norli 1997 (side 29). Usikkerhet fra inhomogenitet må tas i betraktning når man trekker slutninger fra dataen.

Interaktiv tabell – daglig oppdatert hver natt:

Klikk på by og månedstall for å endre visninger.

Datasettene er hentet fra frost.met.no. Les mer om meteorologiske stasjoner og observasjoner hos Meteorologisk institutt.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Værstat finner ikke rapporter eller tekst på norsk som enkelt forklarer usikkerheten rundt inhomogenitet i temperaturserier, og planlegger derfor en flere innlegg som forklarer og viser utfordringene som ligger i å trekke konklusjoner fra temperaturserier over lang tid.

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Bildet er tatt av PublicDomainPictures fra Pixabay