Ekstremværstatistikk

Hvordan har værhendelser med fare for liv og helse utviklet seg over tid, og ser vi dramatikk i statistikken?

Rapporten er bygget et på et uttrekk fra Meteorologisk institutt sine nettsider, som så er kategorisert som nedbør, vannstand og vind. Det i enkelte rapporter nevnt bølgehøyder, og Værstat har tolket dette som en del av en vindhendelse.

Meteorologisk institutt synes å ha vært uklar mellom hva som har vært værmeldinger, og hva som har vært faktiske hendelser som man har kategorisert som såkalt “ekstremvær”.

Ifølge seniorforsker Rasmus E. Benestad så er definisjonen “ekstremvær” noe uklar (fra forskning.no):

Det er forskjellige definisjoner på hva som er et ekstremvær. Det avhenger av hvem du spør, ifølge Benestad. Meteorologene har gjerne en streng definisjon på hva et ekstremvær er, mens klimaforskerne har et litt annet perspektiv.

– Meteorologene tar også hensyn til konsekvensene og faren for liv og verdier, mens klimaforskningen legger mer vekt på situasjoner som er sjeldne og i ytterkanten av historiske observasjoner, forteller Benestad til forskning.no

Værstat antar Meteorologisk institutt benytter seg av den konsekvensbaserte definisjonen.

Nytt i denne rapporten er muligheten for å klikke på lenker! Klikk på lenkeikoner i rapporten for å åpne lenke til Meteorologisk institutts ekstremværrapporter (startet med i 2012).

Rapporten er interaktiv – klikk på bokser for å filtrere, eller direkte på verdier i grafen eller tabellen. Prøv selv!

Ekstremvær kategorisert per type

NB! Ved kategorisering blir antall hendelsestyper telt, det vil si at dersom en hendelse inkluderer både vannstand og vind, så telles hendelsen som to ekstremværhendelser.

Lenke til datagrunnlaget: Ekstremvær får navn (met.no)

NB! Det har vært en manuell jobb å kategorisere ekstremværet og det kan derfor forekomme feil i rapporten. Ta kontakt med Værstat ved feil!

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Følg Værstat på FacebookTwitterSubstack, eller meld deg på nyhetsbrev ved å skrive inn epostadresse nedenfor!
  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde av stein egil liland fra Pexels