Havisstatistikk – Arktis og Antarktis

Nedenfor vises en samling grafer som viser utviklingen i havisutbredelse fra 1979 til i dag for Arktis og Antarktis.

Målet er å gi det fulle bildet av utviklingen.

Visningene er interaktive og kan filtreres på forskjellige måter (f.eks. etter lokasjon, måneder, år). Les mer om dataen i slutten av nettsiden.

Havisutbredelse (Arktis og Antarktis and Antarctic) – Daglig

De første grafen viser både Arktis og Antarktis havisutbredelse på daglig basis. Tilsvarende grafer vises på cryo.met.no og NSIDC.

Værstat viser Arktis og Antarktis i samme graf med fast y-akse. Dette gjør det mulig å se daglig utvikling havis opp mot hverandre.

Neste graf viser total havisutbredelse i polområdene i verden på daglig basis. Verdiene for Arktis og Antarktis er sammenlagt.

Havisutbredelse (Arktis og Antarktis and Antarctic) – Månedlig

Denne grafen viser utviklingen i total gjennomsnittlig årlig havisutbredelse i verden (sammenlagt Arktis og Antarktis). Dataen kan filtreres månedlig og årlig. Sort prikkete linje viser lineær trend.

Neste graf viser utvikling i årlig gjennomsnittlig havisutbredelse for enten Arktis eller Antarktis. Velg mellom lokasjon ved å bruke filter øverst til venstre.

Neste graf viser månedlig havisutbredele og kan filtreres etter måned, lokasjon og år.

Tabellvisning


Informasjon om dataen:

Se mer informasjon om dataen på osi-saf.eumetsat.int, eller produktmanualen.

Viktig definisjon: Havisutbredelse (SIE) er definert som områder dekket med en betydelig mengde havis. Betydelig er i OSISAF definert som havområder med mer enn 15% haviskonsentrasjon (SIC). Haviskonsentrasjon er brøkdekningen av en geografisk rutenettcelle som er dekket med havis.

OSISAF månedlig havisutbredelsesverdier er beregnede gjennomsnitt fra daglig havisutbredelsesverdier, og bruker også interpolerte daglige verdier

Dataen hentes automatisk fra osi-saf.eumetsat.int på daglig basis.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.