Global temperaturstatistikk (HadCRUT)

Nedenfor vises en samling grafer som viser visualiseringer av en dataserie som estimerer global temperaturstatistikk (HadCRUT).

Først forklares hva statistikken er, og viktige forutsetninger.

Ifølge klimaforsker Ole Humlum så kan de globale temperaturstatistikkene deles inn i tre kvalitetsklasser. Statistikkene med høyest kvalitet er de globale satellittdatasettene (UAH and RSS). Statistikken med nest høyest kvalitet oppgis å være HadCRUT-statistikken.

Metoden bak HadCRUT-statistikken baseres seg på at man deler verden inn i et nett/gridd på gitte areal, så estimerer man en temperatur per firkant basert på observasjoner i nærheten. Den globale gjennomsnittstemperaturen er et gjennomsnitt av alle disse estimerte firkantene.

Siden satellittstatistikkene kun går tilbake til 1970-tallet, og medier og statlige organer som regel viser til statistikker som går tilbake til 1800-tallet, så vises HadCRUT-statistikken her.

I denne siden presenteres tre dataset, HadCRUT3, HadCRUT4, HadCRUT5 Non-Infilled og HadCRUT5 Analysis. Ved å bruke filtrene som er tilgjengelige i grafene så kan man undersøke endringene mellom de forskjellige temperaturestimatene.

HadCRUT3-statistikken ble oppdatert til og med mai 2014, HadCRUT4 vil bli oppdatert frem til desember 2021. Fra 1. januar 2022 vil kun HadCRUT5-statistikkene bli oppdatert.

Hva er den estimerte global temperaturtrenden og hvilken usikkerhet er det i estimatene? Har endrer estimatene for gitte år seg over tid?

Hvorfor to HadCRUT5-versjoner?

Det gis følgende forklaring fra Climatic Research Unit (University of East Anglia) for årsaken til at man har valgt å publisere to parallelle temperaturstatistikker for HadCRUT5-versjonen. Fritt oversatt:

For den globale land og hav-statistikken er det nå to versjoner.

HadCRUT5 Non-Infilled bruker tilsvarende grid-metode som HadCRUT4, det vil si temperaturavvikverdier beregnes kun i grid-celler nært der man har observasjoner.

HadCRUT5 Analysis estimerer temperaturavvik ved å bruke en romlig tilknytning for temperaturavviksmønster. Dette utvider den geografiske dekningen ved å estimere temperaturavvik lenger fra de tilgjengelige observasjonene. Dette forbedrer representasjonen for regioner med mindre observasjoner i våre estimater for globale og halvkulebaserte temperaturendringer.

Vi anbefaler deg å bruke HadCRUT5 Analysis for vår beste estimat for hvordan globale temperaturer har endret seg siden 1850.

Usikkerhet

Utdrag fra Met Office UK sin FAQ-side relatert til HadCRUT4 (oppdatert 29. mars 2012):

Spørsmål: Hvilke usikkerheter finnes, og hvilke implikasjoner har det for statistikken?

Svar: Nøyaktigheten i hvordan vi kan kalkulere globale gjennomsnitt varierer fra år til år og avhenger av mange faktorer. Den nye versjonen av HadCRUT gir mye mer detaljert informasjon som gir muligheter for alle å se hvilke usikkerheter som finnes og hvordan de kan påvirke deres analyse.

Spørsmål: Var 2010 (eller 1998 eller 2005) det varmeste året hittil registrert?

Svar: Det korte svaret er – kanskje. Det er ikke mulig å kalkulere det globale gjennomsnittlige temperaturavviket med perfekt nøyaktighet fordi de underliggende dataene inneholder målefeil, og fordi målingene ikke dekker hele verden.

Derimot er det mulig å kvantifisere nøyaktigheten i hvordan vi kan måle den globale temperaturen og det er en viktig del av arbeidet med å lage HadCRUT4 datasettet. Vi kan måle den globale gjennomsnittlige temperaturen for 2010 med en nøyaktighet rundt en tiendedel av en grad celsius. Avviket mellom de mediane estimatene for 1998 og 2010 er rundt en hundredel av en grad, noe som er mye lavere enn nøyaktigheten i hvordan man kan beregne de to verdiene.

Dette betyr at vi ikke kan vite med sikkerhet – basert på denne informasjonen alene – hvilket år som var varmere. Derimot er forskjellen mellom 2010 og 1989 rundt fire tiendedeler av en grad, som gjør at vi kan med en god del sikkerhet si at 2010 var varmere enn 1989, og faktisk alle årene før 1996.

Viktig informasjon om grafene

  • Grafene er interaktive – bruk filtre for å endre mellom HadCRUT-versjoner, type verdier, og måneder.
  • Under hver graf kan man endre mellom sider. Som standard vises årlige estimater, og månedlige estimater ligger som side 2.
  • Grafene er filtrert til HadCRUT4 som standard, da dette er versjonen som er mest kjent per i dag og ble som eneste versjon oppdatert mellom 2014 og 2020.

Graf 1 – HadCRUT globale temperaturestimater med usikkerhetsspenn

Graf 2 – Sammenligning av HadCRUT-versjoner

Graf 3 – Utviklingen i HadCRUT-estimater

Denne grafen viser endringer i estimerte temperaturer mot tidligere versjoner. Vi starter med avvik mot HadCRUT3 frem til 2013, og mot HadCRUT4 fra 2014.

For eksempel – den blå søylen viser endret estimat mellom HadCRUT4 og HadCRUT3 for hver enkelt år.

Den totale endringen til nåværende anbefalte versjon (HadCRUT5 Analysis) finner i den totale søylen (sett bort fra farger).

Tabell 1 – HadCRUT-versjoner med usikkerhetsgrenser

Utviklingen i beregningsdekning

Dekningen i de estimerte grid-cellene vises godt ved følgende kart. Her ser man tydelig endringen i dekning mellom de forskjellige versjonene.

HadCRUT3:

UK Met Office, web site accessed 26.10.2021

HadCRUT4:

UK Met Office, web site accessed 26.10.2021

HadCRUT5:

Jeg fant ikke tilsvarende kart. Her vises utviklingene i tid for denne versjonen. Kartet viser tydelig den omfattende beregningsdekningen som inneholder celler uten faktiske observasjoner i nærheten.

Morice et.al. An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 dataset. Journal of Geophysical Research (Atmospheres)

HadCRUT – informasjon og forskning:

HadCRUT3:

Lenke til Met Office UK informasjonsside: Met Office Hadley Centre observations datasets (HadCRUT3)

P. Brohan, J.J. Kennedy, I. Harris, S.F.B. Tett and P.D. Jones, Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from 1850. J. Geophys. Res, 111, D12106, doi:10.1029/2005JD006548. (pdf 1.2Mb)

HadCRUT4:

Lenke til Met Office UK informasjonsside: Met Office Hadley Centre observations datasets (HadCRUT4)

Morice, C. P., J. J. Kennedy, N. A. Rayner, and P. D. Jones (2012), Quantifying uncertainties in global and regional temperature change using an ensemble of observational estimates: The HadCRUT4 dataset, J. Geophys. Res., 117, D08101, doi:10.1029/2011JD017187.

HadCRUT5:

Lenke til Met Office UK informasjonsside: Met Office Hadley Centre observations datasets (HadCRUT5)

Morice, C.P., J.J. Kennedy, N.A. Rayner, J.P. Winn, E. Hogan, R.E. Killick, R.J.H. Dunn, T.J. Osborn, P.D. Jones and I.R. Simpson (in press) An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 dataset. Journal of Geophysical Research (Atmospheres) doi:10.1029/2019JD032361 (supporting information).’


Illustrasjonsbildet vises beregnet temperaturavvik september 2021 mot gjennomsnittet i perioden 1961-1990 estimaert med HadCRUT4-metoden. Fra Met Office UKs nettside, hentet 26.10.2021.

2 kommentarer

  1. Greit forklart det, men 1961- 1990 var en kjølig periode. temperaturen måles i 30år perioder perioden før var varmere en 61 -90 i alle fall i Norge, nå var det færre stasjoner globalt på 30 tallet så det er vel ikke helt sikkert, kanskje grafen som viser er under estimert.

  2. Hvor mange offisielle punkter var plasert rundt i verden for måling av klodens temperatur i 1850, 1900, 1950, 2000 og 2023?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.