Om Værstat

Ole Østlid

Siviløkonom utdannet ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH). Har variert arbeidserfaring der jeg har jobbet med databehandling og analyser.

Følg værstat.no på sosiale medier:

Værstat ønsker å bidra til en mer opplyst formidling av værstatistikk og gir kritisk blikk på mediedekning

Oppdatert 05.08.2023:

Det nå over tre år siden denne nettsiden ble opprettet, og i “Om Værstat” ble understreket at nettsiden var under utvikling. Mye er skjedd på tre år!

I forbindelse med spørsmål som er stilt til formålet med nettsiden og redaksjonelle prioriteringer så ser jeg at det er riktig å oppdatere “Om Værstat”. Se følgende twittertråd med kritiske spørsmål og diskusjon.

Dagens samfunn er meget opptatt av været og hvordan enkelte år skiller seg ut, og hvordan utviklingen er over tid. Mye av informasjonen som spres om været er sensasjonspreget og nærsynt.

For å kunne forstå hvordan været kan utvikle seg i fremtiden mener jeg det er viktig å forstå fortiden.

Forfatteren i denne nettsiden har ingen akademisk bakgrunn innen meteorologi eller klimatologi. Målet er å vise til statistikk og relevant forskning.

Formål

Bakgrunnen for Værstat var at Yr.no la ned sine statistikksider. Disse nettsidene oppfattet jeg som nøytrale og ga en god innsikt i norsk temperaturstatistikk. Målet med temperaturstatistikksidene i Værstat er å gjenskape og videreutvikle dette så godt det lar seg gjøre. I tillegg har ny statistikk blitt lagt til.

Nettsiden har som mål å formidle slik værstatistikk på en så nøytral måte som mulig, og gi ny innsikt gjennom innsiktsartikler som bygger på min nysgjerrighet. Det gis også kritisk blikk på mediedekning.

På nettsiden finner man temperaturstatistikk, nedbørstatistikk, NAO-indekstatistikk, havisstatistikk, global temperaturestimatstatistikk og ekstremværstatistikk. Mye oppdateres automatisk hver natt. Dersom man mener statistikkene har mangler og kan vises på en mer nøytral måte, så ta kontakt!

Hver måned publiserer Værstat en oppsummering over måneden (slik som juli 2023). Denne viser statistikk for siste måned opp mot langsiktig statistikk, og en enkel trendanalyse.

Etter Værstat begynte å publisere statistikk og innsiktsartikler om f.eks. NAO-indeksen, Svalbards dramatiske temperatursvingninger og norsk nasjonal temperaturstatistikk, så kom jeg over en misvisende artikkel i NRK.

Artikkelen mente jeg ikke tilstrekkelig formidlet de store svingningene i vintertemperaturene på Svalbard. Basert på statistikk publisert på Værstat, så skrev jeg en artikkel som ga et kritisk blikk på NRK sin dekning.

Etter dette har jeg mottatt utallige henvendelser fra personer som føler det er noe feil med mediedekningen, og kommunikasjon fra offentlige myndigheter i Norge, og som ber om at jeg gjør undersøker. Dette har ført til at jeg har sett et behov for et kritisk blikk på hvordan værstatistikk formidles.

Fokuset fra Værstat har ført til at en rekke mediesaker er blitt korrigert. I tillegg har informasjon fra offentlig myndigheter blitt rettet. Værstat publisert en årskavalkade for 2022 som oppsummerte 8 feil som ble avdekket gjennom det året. Det er i skrivende stund skrevet 84 artikler kategorisert under kritisk blikk.

Kanskje den mest graverende feilen dokumenterte Værstat i romjulen 2022. Da publiserte NRK feilinformasjon om utviklingen i Arktis, og rettet saken uten å opplyse leserne. Dette ble en sak i Kringkastingsrådet, og Værstat kunne dokumentere at NRK hadde ga feil opplysninger til rådet. En feil nektet NRK å korrigere og som i skrivende stund fortsatt ikke er rettet.

Værstat har ikke “valgt side” i klimadebatten, men har sett at mediedekningen om vær og klima ofte er mangelfull. Derfor prioriteres kritisk blikk på denne rapporteringen.

Dersom man ønsker et kritisk blikk på klimaskeptisk innhold, så ta gjerne kontakt om det! Men innholdet bør ha relativt bred dekning for at jeg skal prioritere det.

Forhold til klimadebatten

Det er viktig å også forstå sammenhengen mellom været og klima. Klima er definert som et 30-årlig gjennomsnitt av været.

Det er vanskelig å skille akademisk nysgjerrighet med politikk i disse tider, dersom dere ønsker å vite mitt standpunkt i klimadebatten har jeg skrevet et eget debattinnlegg i Drammens Tidende. Følg lenke til debattinnlegget.

Nettsiden er under kontinuerlig utvikling – statistikk legges til og prioriteringer kan endres. Tilbakemeldinger og ønsker fra brukere ønskes! Ta kontakt gjennom kontaktskjema.

Værstat er finansielt uavhengig, og er finansiert gjennom private bidrag – uten økonomiske bindinger. Les mer i Finansiering.

Annonsering ble fjernet 6/9/2020 grunnet åpenbare svindelforsøk og useriøse annonser gjennom Google Adsense. Værstat har ikke ressurser til å administrere annonser.