Miljødirektoratet snur – innrømmer feilaktig informasjon og plagiat

Etter omfattende korrespondanse og dokumentasjon gjennom flere artikler, snur nå Miljødirektoratet. Det politisk styrte organet har korrigert rapporten “Norges miljøstatus for 2020”.

Kommunikasjonsavdelingen har gjentatte ganger nektet å rette feilene som ble påpekt av Værstat, har holdt tilbake informasjon, og overkjørt Norsk polarinstitutt.

Feilaktig informasjon fra Miljødirektoratet

Den opprinnelige artikkelen Kan vi stole på det politiske klimabyråkratiet? dokumenterer feilaktig informasjon.

Senere publiserte Værstat artikkelen Miljødirektoratet holdt informasjon skjult for Værstat – overkjørte faginstans viser og dokumenterer hvordan Miljødirektoratet holdt viktig informasjon skjult. Miljødirektoratet holdt tilbake dokumentasjon vedrørende uenigheter med Norsk polarinstitutt. Miljødirektoratet begikk lovbrudd ved å ikke utlevere informasjonen som ble begjært ihht. offentlighetsloven.

Siste artikkel Norsk Polarinstitutt tillater feilaktig informasjon om Svalbard – politisering av instituttet? dokumenterer at at en rekke påstander fra Miljødirektoratet ikke medfører riktighet. Norsk polarinstitutt er meget klare på at de ikke var enige i Miljødirektoratet misvisende presentasjon i rapporten. Videre viser Værstat at Norsk polarinstitutt ikke krevde at feilene rettes, og viser til at ansvarlig part i instituttet har politisk bakgrunn.

Miljødirektoratet snur – innrømmer feilaktig informasjon ved å korrigere rapporten

Etter omfattende korrespondanse, gjentatte anmodninger om å rette feilaktig informasjon, så snur Miljødirektoratet. I tillegg til å nå forklare at de har skjult faktiske årlige temperaturer, så legger de inn kildehenvisning etter påpekning fra Norsk polarinstitutt. Å unnlate å kildehenvise så begår man plagiat.

Opprinnelig figur, publisert 5. juni 2020:

Figur med feilaktig informasjon, publisert 5. juni. Fortsatt tilgjengelig her.

Korrigert figur, hentet 27. oktober 2020:

Korrigert figur, “Norges miljøstatus for 2020”. Tekst rettet 19. oktober 2020, tallgrunnlag oppdatert 16. september (i rød sirkel).

Det gis ingen forklaring i rapporten på hvorfor figuren er korrigert i flere omganger.

Værstat mener figuren fortsatt er svært misvisende, da den skjuler faktiske årlige variasjoner i årsmiddeltemperaturerer. For å forstå utviklingen i temperaturer er man nødt til å ta årlige variasjoner i betraktning.

Mosj.no (kilden til Miljødirektoratets figur) gir muligheten til å manuelt aktivere årligere årsmiddeltemperaturer. Dette gir et mer sannferdig bilde av temperaturutviklingen i dataserien Svalbard lufthavn:

Hentet fra mosj.no

Saken illustrerer hvordan et statlig organ har aktivt skjult viktig informasjon i informasjonskampanjer for å påvirke innbyggere. Facebookinnlegg med utdatert og feilaktig figur er fortsatt tilgjengelig ved publisering av denne artikkelen.

Med tanke på sakens graverende natur, så publiserer Værstat hele korrespondansen med Miljødirektoratet. Korrespondansen viser Miljødirektoratets aktive trenering av saken, og manglende forståelse alvorligheten i å bevisst fremsette feilaktig informasjon.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

3 kommentarer

  1. Når Miljødirektoratet nå innrømmer slike feilinformasjoner så undres jeg på hva slags føringer og mulige feilinformasjoner de bruker i saken om et deponi for Farlig Uorganisk Avfall i Norcems gruver i Brevik?
    Og hva slags hemmelige bindinger de kanskje har i forholdet sitt til NOAH og Gjelsten som presser på for å få dette til.
    Det lokale demokratiet i flere Grenlandskommuner og Fylke har blitt overkjørt og tilsidesatt i flere år i denne saken.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.