Miljødirektoratet holdt informasjon skjult for Værstat – overkjørte faginstans

Værstat har gjennom et par artikler satt lys på Miljødirektoratets “Norges miljøstatus for 2020“, og hva Værstat mener er feilaktig informasjon om Svalbard.

Artikkelen Kan vi stole på det politiske klimabyråkratiet? viser hva Værstat mener har vært feil.

Etter korrespondanse med kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet ble det rettet en av tre feil. Kommunikasjonen mellom Værstat og Miljødirektoratet har Værstat oppfattet som lite tillitsvekkende.

Innsyn i faktiske svar på spørsmålene

Basert på dette ba Værstat om innsyn i korrespondansen mellom Miljødirektoratet, og interne og eksterne fagpersoner vedrørende “Svalbardgrafen”.

Svaret på innsynsforespørselen tilsier at Miljødirektoratet har holdt tilbake relevant informasjon for Værstat.

Gitt alvorligheten i saken så publiserer derfor Værstat korrespondansen mellom Miljødirektoratet og Værstat. Korrespondansen er anonymisert, da Værstat ikke ønsker å henge ut enkeltpersoner. Det er Miljødirektoratet som står ansvarlig.

Korrespondansen viser de store vanskelighetene Værstat har hatt med å få konkrete svar fra kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet.

Det er to eposttråder:

  1. Miljødirektoratet videreformidler svar på spørsmål om Svalbardgrafen. Følg lenke (anonymisert).
  2. Tilleggsspørsmål og oppfølging. Fører frem til begjæring om innsyn. Følg lenke (anonymisert).

16. september opplyser Miljødirektoratet følgende (fra korrespondanse lenket i punkt 2):

Jeg har videreformidlet en rekke svar fra fagfolk i Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet til dine spørsmål. Det har jeg også gjort i dag, ved å henvise deg til svar fra fagfolk som du har fått tidligere. Jeg skriver ikke våre svar, men videreformidler.

Store deler av svaret fra fagorganet ble ikke videreformidlet

Som svar på innsynsforespørselen så mottar Værstat svar fra rådgivere i Norsk Polarinstitutt til Miljødirektoratet. Følg lenke (anonymisert).

Viktig – både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt er begge direktorater direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er underlagt politisk styring.

Tekst i gult ble holdt tilbake for Værstat, og ikke videreformidlet:

Deler av svaret som ikke ble videreformidlet til Værstat er oppsiktsvekkende. Her gir rådgiveren uttrykk for at de ikke har vært enige i fremstillingen Svalbardgrafen i “Norges miljøstatus for 2020”. Det er tidligere meldt inn behov for figurtekster slik at figuren blir selvforklarende. (Svaret gjelder figurtekst “Årlig gjennomsnitt”, hvor det egentlig er 10 års utjevnede verdier som vises).

Dette har altså Miljødirektoratet ikke tatt til følge, og har fortsatt med misvisende figurtekst. Miljødirektoratet har altså overkjørt en faginstans.

Videre gir rådgiveren uttrykk for at det har vært diskusjon rundt bruk av kilder. Dette tyder på at forskerne tilsynelatende ikke har vært enige med Miljødirektoratets kildebruk.

Vedrørende punkt 2 (økende temperatur på Svalbard)

Punkt 2 i svaret fra rådgiveren ble svart før korrigeringen av verdiene i grafen vist i “Norges Miljøstatus for 2020”. Etter endringen vises det tydelig en utflating av temperaturendringen.

Værstat vil derfor fortsatt hevde at det er kategorisk feil å påstå at vi ser en pågående økning av temperaturer på Svalbard. Norsk Polarinstitutt svarer at man mener at man har sett økt temperatur når man ser hele perioden under ett, denne presiseringen står ikke i Miljødirektoratets forenklede bilde.

I denne sammenhengen er det også viktig å forstå forskningen på temperaturendringene, som indikerer at det er varme og kalde temperaturregimer på Svalbard. Vi nå er inne i et varmt temperaturregime ifølge forskning publisert i Polar Research.

Oppsummering av hva Værstat mener er feilaktig informasjon

Følgende er en oppsummering av feilaktige påstander som har blitt, eller blir fremsatt av Miljødirektoratet:

Graf er hentet fra Miljødirektoratets nettside «Norges miljøstatus for 2020» den 16. september. Grafen innholder to alvorlige feil, og er misvisende da den skjuler faktiske årlige variasjoner i temperatur.

Det er tydelig fra svaret fra Norsk Polarinstitutt at de er enige i Værstats konklusjon om at betegnelsen “årlig gjennomsnitt” for det ca. 10 årlige utjevnede verdier er feil.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Eksempel på bruk av feilaktig graf i kampanje sosiale medier

Oppdatering 25.09.2020: lagt inn faksimile som viser hvordan Miljødirektoratet har brukt forenklet graf med feilaktig informasjon. Faksimile her hentet fra artikkelen Kan vi stole på det politiske klimabyråkratiet?

Eksemplet viser hvordan Miljødirektoratet brukte misvisende graf til å påvirke lesere på sosiale medier. Miljødirektoratet har tidligere betalt for “sponsede innlegg” (med offentlige midler) for å nå ut til mange lesere.

Faksimile fra facebookinnlegg publisert av Miljødirektoratet. Hentet fra første artikkel vedr. denne saken.

Tilsvar Miljødirektoratet (22/9/2020)

Vi har ikke overkjørt Norsk Polarinstitutt. Alt innholdet på Miljøstatus er godkjent av de ulike etatene. Figurteksten som vises under de ulike grafene er like mye kvalitetssikret som alt det andre innholdet på nettstedet, og eventuelle endringer i figurtekster kan gjøres av Norsk Polarinstitutt (NP). Det er de faglige ansatte som kvalitetssikrer tekster, grafer, figurtekster, kart, data osv. Kommunikasjon i alle etatene er dessuten involvert, sammen med fag. Vi i kommunikasjon vil aldri overstyre faglig kvalitetssikring.

Som jeg skrev, etterlyste NP behovet for figurtekster, men det var en misforståelse. Alle figurer på Miljøstatus har med kildehenvisning og figurtekster, slik de etterlyste. Det har vært slik i alle år.
Så er “Norges miljøstatus for 2020” en forenkling, ja. Som kommer i tillegg til eksisterende temasider på nettstedet. På den forenklet versjonen kan du klikke deg videre til mer informasjon. Du må gjerne kritisere oss for å forenkle. Målet var å gi en kort status og at interesserte kan finne mye mer data i lenkene. Både på nett og i sosiale medier.

Miljødirektoratet

Tilsvar Norsk Polarinstitutt (24/9/2020)

Norsk Polarinstitutt bidrar med faglige innspill til flere sider på miljøstatus.no som Miljødirektoratet er redaktør for og således har hovedansvaret for. I arbeidet med nettsidene har vi også diskusjoner om utforming der vi i noen tilfeller er uenige. Vi mener at figurer skal ha figurtekst rett under for å være selvforklarende og brukervennlig for bl.a. å kunne kopiere figur for å bruke i presentasjoner etc., og at man ikke skal måtte klikke seg videre for å lese om dataene.

Vi har også vært uenig angående kildebruk der vi mente at kilde/dataeier må oppgis for figurer som skal vises ved forenklinger f.eks. sosiale medier, dette for å være etterrettelige.

Det er utfordrende å forenkle og samtidig vise faktiske forhold. Figurteksten i opprinnelig figur på mosj.no med overskriften Lufttemperatur på Svalbard, årlig gjennomsnitt er som følger: Figuren viser årsmiddeltemperatur ved de norske arktiske stasjonene på Svalbard. Dataene er filtrerte slik at variasjoner på tidsskala kortere enn 10 år er jevnet ut. Ufiltrerte data for Svalbard lufthavn kan aktiveres i figuren. Utviklingen i årsmiddeltemperatur er relativt lik ved de ulike stasjonene. Den lengste dataserien er fra Svalbard lufthavn og starter i 1898. Den viser perioder med oppvarming fra rundt 1915 til 1930-årene og fra 1970 og fram til nå, men avkjøling fra 1950-årene til ca. 1970. Når man ser hele måleperioden over ett, har temperaturen i gjennomsnitt økt med 0,32 °C per tiår. Dette er en betydelig større oppvarming enn tilsvarende serier fra det norske fastland viser. Data: Meteorologisk institutt.

Miljødirektoratet ønsket en kraftig forenkling av figurer til bruk på sosiale medier, og da får man bla. slike utfordringer. Figurnavnet Lufttemperatur på Svalbard, årlig gjennomsnitt er brukt i hovedfiguren på mosj.no der både filtrerte og ufiltrerte data fremgår. Årlig gjennomsnitt for glatta/filtrerte data kan derfor være misvisende, og et bedre valg ville nok vært å skrive glattet årsmiddeltemperatur eller lagt til at dataene er filtrerte slik at variasjoner på tidsskala kortere enn 10 år er jevnet ut.

På bakgrunn av din tilbakemelding vurderer vi nå å endre overskriften på figuren i mosj.no.

I arbeidet videre er vi for øvrig nå enige med Miljødirektoratet at kilde/dataeier skal fremgå på figurer til miljøstatus.

Norsk Polarinstitutt

Oppdatering 25.09.2020 – Fjernet ytterligere informasjon som kan identifisere personer involvert.

Miljødirektoratets logo er brukt som illustrasjonsbilde for denne artikkelen. Logoen er hentet fra Miljødirektoratets nettside.

4 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.