Norsk Polarinstitutt tillater feilaktig informasjon om Svalbard – politisering av instituttet?

Værstat har gjennom flere artikler fulgt opp feilaktig informasjon spredt gjennom rapporten “Norges miljøstatus for 2020“. Miljødirektoratet hevder de er “ansvarlig redaktør” for innholdet, men peker på faginstanser for kvalitetssikring og godkjenning av innhold.

Artikkelen Kan vi stole på det politiske klimabyråkratiet? viser hva Værstat dokumenterer er feil.

Etter publisering av artikkelen så har Værstat krevd at feilaktige opplysninger rettes opp. I artikkelen Miljødirektoratet holdt informasjon skjult for Værstat – overkjørte faginstans dokumenterer Værstat uenigheter mellom Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt (NP).

Værstat har oppsummert feilaktige påstander, og misvisende fremstilling:

Illustrasjonen er hentet fra artikkelen Miljødirektoratet nekter å rette feilaktig informasjon om Svalbard.

Miljødirektoratet overkjørte NP og publiserte innhold på tross av innvendinger fra NP.

Forskjellige påstander fra Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt

Miljødirektoratet hevder det man kan forenkle grafer slik at informasjonen blir villedende og skjule kildehenvisning, så lenge man lenker til en side som inneholder, eller lenker videre til slik informasjon.

Værstat får ikke svar på hvorfor man fortsatt aksepterer at feilaktig informasjon spres til innbyggere etter gjentatte henvendelser til både Miljødirektoratet og NP.

Slik Værstat forstår situasjonen så peker Miljødirektoratet på NP som fagansvarlig, og tar ikke ansvar for sitt påståtte redaktøransvar. Værstat publiserer svar fra direktoratene da de inneholder motstridende informasjon.

Værstat har uthevet det mest relevante og forkortet svarene:

Etatene bak Miljøstatus diskuterte en rekke ganger hvordan best vise fram en forenklet Miljøstatus for Norge. Alle faglige innspill om innholdet er tatt til følge i den forenklete visningen, men vi har ikke med kildehenvisning. Årsaken til det er at “Norges miljøstatus for 2020” er en forenkling, der du finner kildehenvisningen på temasidene på Miljøstatus når du klikker deg videre.

I sitt svar fra Norsk Polarinstitutt til Miljødirektoratet 31. august 2020 etterlyses behovet for figurtekster. Årsaken til at den etterlysningen ikke var med i svaret fra Miljødirektoratet til deg, var at det var en misforståelse fra Norsk Polarinstitutt. Alle figurer på Miljøstatus har med kildehenvisning og figurtekster, slik de etterlyser. [Værstat: Miljødirektoratet viser til nettsiden https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/polaromradene/ NB! man må åpne “om dataen” for å se riktig figurtekst og kildehenvisning]

Reidar Evensen
Nettkoordinator
Kommunikasjonsavdelingen, Miljødirektoratet

22. september 2020

Norsk Polarinstitutt er meget klare på at kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet tar feil. Det er ingen misforståelse fra Norsk Polarinstitutt som berettiger sensurering av svar:

Norsk Polarinstitutt bidrar med faglige innspill til flere sider på miljøstatus.no som Miljødirektoratet er redaktør for og således har hovedansvaret for. I arbeidet med nettsidene har vi også diskusjoner om utforming der vi i noen tilfeller er uenige.

Vi mener at figurer skal ha figurtekst rett under for å være selvforklarende og brukervennlig for bl.a. å kunne kopiere figur for å bruke i presentasjoner etc., og at man ikke skal måtte klikke seg videre for å lese om dataene. Vi har også vært uenig angående kildebruk der vi mente at kilde/dataeier må oppgis for figurer som skal vises ved forenklinger f.eks. sosiale medier, dette for å være etterrettelige.

Miljødirektoratet ønsket en kraftig forenkling av figurer til bruk på sosiale medier, og da får man bla. slike utfordringer. Figurnavnet Lufttemperatur på Svalbard, årlig gjennomsnitt er brukt i hovedfiguren på mosj.no der både filtrerte og ufiltrerte data fremgår. Årlig gjennomsnitt for glatta/filtrerte data kan derfor være misvisende, og et bedre valg ville nok vært å skrive glattet årsmiddeltemperatur eller lagt til at dataene er filtrerte slik at variasjoner på tidsskala kortere enn 10 år er jevnet ut. På bakgrunn av din tilbakemelding vurderer vi nå å endre overskriften på figuren i mosj.no.

MASKERT NAVN
seniorrådgiver
Seksjon for miljørådgivning
Norsk Polarinstitutt

24. september 2020

Norsk Polarinstitutt godtar feilaktig informasjon

Etter det svært klare svaret fra Norsk Polarinstitutt forventet Værstat en snarlig korrigering av feilaktig informasjon som ble spredt av Miljødirektoratet.

Hvordan kan Norsk Polarinstitutt akseptere slik misvisende bruk av deres informasjon, som bryter med grunnleggende vitenskapelig praksis?

Etter gjentatte purringer på hvorfor instituttet ikke krever korrigering av rapporten og publiseringer på sosiale medier snur nå Norsk Polarinstitutt.

Nå godtar de åpenbar misvisende presentasjon av data, men at man kun skal bli flinkere på direkte kildehenvisning:

Vi er enig med deg om at miljøforvaltningen skal gi god, etterrettelig og korrekt informasjon om miljøtilstanden inkludert klimaendringene på Svalbard. Vi jobber med dette hver dag og har et stort fokus på dette i vår drift av miljøovervåkingssystemet MOSJ (www.mosj.no). Grafen du viser til, som Miljødirektoratet presenterer på Miljøstatus, har hentet data fra indikatoren Lufttemperatur og nedbør, og dataeier og dataleverandør på indikatoren er Meteorologisk institutt, oppgitt i figuren og i metadata som ligger i nedtrekksmenyen «Detaljer om disse dataene» nederst under alle figurene.

Vi gjentar at vi i vår dialog med Miljødirektoratet har understreket at det er viktig at datakilde (i dette tilfellet Meteorologisk institutt) oppgis, noe som de også har sagt seg enige i.

MASKERT NAVN
seniorrådgiver
Seksjon for miljørådgivning
Norsk Polarinstitutt

1. oktober 2020

Norsk Polarinstitutt nekter altså å kreve at feilaktig informasjon rettes opp i rapporten “Norges miljøstatus for 2020”.

Med det får Miljødirektoratet fortsatt lov til å spre falsk informasjon om temperaturutviklingen i den konstruerte måleserien for Svalbard lufthavn.

Politisering av Norsk Polarinstitutt?

Overordnede til seniorrådgiveren i Norsk Polarinstitutt som har svart Værstat, er seksjonsleder Ellen Øseth, med lang fartstid som politiker. Hun har, samtidig hun har vært ansatt i Norsk Polarinstitutt, vært fylkespolitiker i Troms fylke i perioden 2015-2019 og politisk engasjert i perioden 2003-2011.

Den nåværende seksjonslederen har i tillegg vært statssekretær i Miljøverndepartementet under Bård Vegard Solhjell i 2013. Miljøverndepartementet heter nå Klima- og miljødepartementet. Både Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet er underordnet politisk styring gjennom Klima- og miljødepartementet.

Hvordan har det seg at Norsk Polarinstitutt aksepterer en slik åpenbar undergraving av instituttets faglige legitimitet?

Ser vi en politisering av et tidligere respektert fagorgan?

Oppdatering 16.11.2021 – Navn på saksbehandler i Norsk polarinstitutt er maskert etter ønske fra personen.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Synes du Værstat fortjener et økonomisk bidrag for arbeidet som gjøres? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Norsk Polarinstitutts logo er brukt som illustrasjonsbilde for denne artikkelen. Logoen er hentet herfra.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.