Finansiering

Værstat finansieres ved bidrag fra lesere. Alle bidrag er på eget initiativ og innebærer ingen økonomiske bindinger for Værstat som påvirker innhold og redaksjonelle vurderinger.

Værstat har valgt å holde nettsiden uten reklame og «betalingsmur», og nettsiden mottar ikke skattefinansiering.

Nettsiden drives effektivt uten organisasjon eller byråkrati, og det fokuseres kun på innhold.

Bidra økonomisk til Værstat?

Den største utgiftsposten er lisenser for å muliggjøre automatisk daglig oppdatert temperaturstatistikk for en rekke norske temperaturserier, polarhavisnivå (Arktis og Antarktis) og daglige NAO-verdier.

Det settes spesielt pris på månedlige bidrag. Jevnlige bidrag gir større forutsigbarhet, og bedre økonomisk handlingsrom til å utvikle nettsiden videre.

Det sendes et utvidet nyhetsbrev til regelmessige bidragsytere som gir 29 kr, der man får et ekstra innblikk i hva som foregår i redaksjonen og hva det jobbes med.

Ønsker man å bidra mer og motta nyhetsbrev, må man først sette opp et bidrag på 29 kr og sette opp et nytt regelmessig bidrag på det man ønsker å bidra med utover dette. Eller man kan gi engangsbidrag i tillegg til månedlig bidrag.

Dette er eneste måte jeg kan skille hva som er rene donasjoner og levering av tjeneste mot vederlag med eksisterende løsning.

Alternativer til WordPress:

  • Vipps (kun engangsbidrag): send bidrag til 647594
  • Bidrag direkte til Værstat sin driftskonto: 9230.23.35003
Engangs
Månedlig

Gjør et engangsbidrag

Gjør et månedlig bidrag

Velg et beløp

49,00 Kr
99,00 Kr
149,00 Kr
29,00 Kr
49,00 Kr
99,00 Kr

Eller tast in eget beløp

Kr

Ditt bidrag er satt pris på.

Ditt bidrag er satt pris på.

BidraBidra månedlig