Finansiering

Værstat finansieres ved bidrag fra lesere. Alle bidrag er på eget initiativ og innebærer ingen økonomiske bindinger for Værstat som påvirker innhold og redaksjonelle vurderinger.

Værstat har valgt å holde nettsiden uten reklame og «betalingsmur», og nettsiden mottar ikke skattefinansiering.

Nettsiden drives effektivt uten organisasjon eller byråkrati, og det fokuseres kun på innhold.

Bidra økonomisk til Værstat?

Den største utgiftsposten er lisenser for å muliggjøre automatisk daglig oppdatert temperaturstatistikk for en rekke norske temperaturserier, polarhavisnivå (Arktis og Antarktis) og daglige NAO-verdier.

Inntekter utover det som kreves for å dekke faste utgifter vil gå til å utvikle nettsiden videre. Dette innebærer f.eks. arbeid med innhold, nye funksjoner, og eventuelle nye lisenser som muliggjør en enda bedre nettside.

Det settes spesielt pris på månedlige bidrag. Jevnlige bidrag gir større forutsigbarhet, og bedre økonomisk handlingsrom til å utvikle nettsiden videre.

Det sendes et utvidet nyhetsbrev til regelmessige bidragsytere, der dere får et ekstra innblikk i hva som foregår i redaksjonen og hva det jobbes med. Man kan reservere seg mot slike utsendelser.

Per 16. oktober 2021 var faste månedlige bidrag fra brukere 4.454 kr.

Alternativer til WordPress:

  • Vipps (kun engangsbidrag pt.): send bidrag til 647594
  • Bidrag direkte til Værstat sin driftskonto: 9230.23.35003
  • Dersom man oppretter regelmessig betaling gjennom bankoverføringer så kan man sende beskjed gjennom kontaktskjema for å motta utvidet nyhetsbrev.
Engangs
Månedlig

Gjør et engangsbidrag

Gjør et månedlig bidrag

Velg et beløp

49,00 Kr
99,00 Kr
149,00 Kr
29,00 Kr
49,00 Kr
99,00 Kr

Eller oppgi et tilpasset beløp

Kr

Ditt bidrag er satt pris på.

Ditt bidrag er satt pris på.

BidraBidra månedlig