Finansiering

Værstat finansieres ved bidrag fra lesere. Alle bidrag er på eget initiativ og innebærer ingen økonomiske bindinger for Værstat som påvirker innhold og redaksjonelle vurderinger.

Værstat har valgt å holde nettsiden uten reklame og «betalingsmur», og nettsiden mottar ikke skattefinansiering.

Nettsiden drives effektivt uten organisasjon eller byråkrati, og det fokuseres kun på innhold.

Bidra økonomisk til Værstat?

Den største utgiftsposten er lisenser for å muliggjøre automatisk daglig oppdatert temperaturstatistikk for en rekke norske temperaturserier, polarhavisnivå (Arktis og Antarktis) og daglige NAO-verdier.

Det settes spesielt pris på månedlige bidrag. Jevnlige bidrag gir større forutsigbarhet, og bedre økonomisk handlingsrom til å utvikle nettsiden videre.

Alternativer til WordPress:

  • Vipps (kun engangsbidrag): send bidrag til 647594
  • Bidrag direkte til Værstat sin driftskonto: 9230.23.35003
Engangs
Månedlig

Gjør et engangsbidrag

Gjør et månedlig bidrag

Velg et beløp

49,00 Kr
99,00 Kr
149,00 Kr
29,00 Kr
49,00 Kr
99,00 Kr

Eller tast in eget beløp

Kr

Ditt bidrag er satt pris på.

Ditt bidrag er satt pris på.

BidraBidra månedlig