Ser vi antydning til krise i septemberstatistikken?

Etter en begivenhetsfull sommer med både varme- og kulderekorder så har vi vært gjennom første høstmåned. Ligger høsten an til å bli like begivenhetsfull?

Hva viser statistikkene om september 2020?

Statistikkene viser middeltemperatur for september måned.

Oslo 12,8 grader – Stabil temperatur siden begynnelsen av 2000-tallet, ingen “unormal” middeltemperatur i 2020.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo

Bergen 12,3 grader Middeltemperatur rundt snittet for hele perioden 1905 til 2020. Ingen økende trend de senere år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen

Tromsø 8,3 grader Ingen spesiell trend i septembertemperaturer i Tromsø fra 1880 til i dag. Septembermåneder i Tromsø ser ut til å svinge, med perioder over og under gjennomsnittet for perioden 1880 til 2020.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø

Svalbard 3,2 grader – Man har sett en del svingninger i septembertemperaturer på Svalbard siden 1900, og de senere år har man sett en økning. Sist rekordmåling var 1990 med 5,2 grader middeltemperatur. De siste årene har man ikke sett økende middeltemperaturer i september.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonbildet er tatt av James Wheeler (Pexels)

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.