Årskavalkade – 4 korrigeringer i 2020

Værstat har siden oppstart i mai 2020 gjort gjennomganger av tekster som er publisert av større medier og offentlige organer. I forbindelse med årsslutt så tar jeg et lite tilbakeblikk!

4. Villedende om styrtregn i NRK

19. juli i år så skrev NRK en artikkel om skredet i Jølster i 2019. Artikkelen er kobler skredet til klimaendringer. Faktaopplysninger er basert på intervjuer med professorer.

Værstat gjennomgikk faktagrunnlaget til en del påstander og konkluderte med at artikkelen var villende, og pekte på faktafeil. Et eksempel er påstanden om økende antall skred i sommermånedene (Værstat viser grafisk fremstilling av skredskadestatikk under påstanden).

I artikkelen viser Værstat til forskning som peker på at mangelfulle dreneringsveier ved utbygging er årsak til mange skader. Vi har også hatt stor økning i befolkningen siden 1980.

Etter publisering av Værstat sin artikkel korrigerer NRK artikkelen:

Artikkelen er oppdatert 27.07 kl. 13.00 med at statistikken til Norsk Naturskadepool syner at det er rapportert inn fleire skader etter skred i sommarmånadene, ikkje skred.

3. Norsk klimaservicesenter vil endre siden «Klimaframskrivninger»

Værstat gjorde en gjennomgang av presentasjonen av utvalgte fremtidsscenarioer i nettsiden Norsk klimaservicesenter 18. august. Les her: Den filtrerte klimahistorien.

Følgende er utklipp av hvordan RCP8.5 og RCP4.5 for Norge ble presentert. RCP8.5 er et verst tenkelig scenario. Nettsiden manipulerer y-aksen slik at det er vanskelig å oppfatte forskjellen mellom scenarioene. Videre er “observasjoner” sterkt filtrert.

Hentet fra Norsk klimaservicesenter 31. august 2020.

Værstat lagde en nøytral fremstilling for å vise forskjellen. Jeg la også til faktiske beregnede årsmiddeltemperaturer som Norsk klimaservicesenter har filtrert bort.

Værstat sin graf viser det samme som sorte linjene i grafen ovenfor (filtrerte “observasjoner”).

31. august kunne Værstat melde at Norsk klimaservicesenter vil gjøre endringer i presentasjonen av klimascenarioene. Det ble planlagt å gjøre endringer i løpet av høsten i forbindelse med oppgradering av nettsidene.

Misvisende grafer er fortsatt uendret 31.12.2020.

2. Miljødirektoratet snur – innrømmer feilaktig informasjon og plagiat

2. september publiserte Værstat artikkelen Kan vi stole på det politiske klimabyråkratiet?

Artikkelen gjennomgår feil i graf, feilaktige påstander og hvordan dette ble brukt politisk i nettkampanjer basert på rapporten “Norges miljøstatus for 2020“. Følgende oppsummerer feilene:

Etter omfattende korrespondanse med Miljødirektoratet som det frem at direktoratet hadde holdt informasjon skjult for Værstat, og overkjørte Norsk polarinstitutt.

27. oktober snur Miljødirektoratet og gjør endringer i rapporten. Feilaktig informasjon i nettkampanje og PDF-versjon ble ikke rettet.

1. NRK skylder på “teknisk feil

NRK “vinner” kåringen etter å ha korrigert en artikkel flere ganger, og for å ha unnlatt å forklare de omfattende endringene som ble gjort i grafisk fremstilling av utviklingen i sommertemperaturer på Svalbard.

6. september publiserte Værstat en gjennomgang av en artikkel om utviklingen i sommertemperaturer i Svalbard. Værstat ble sjokkert over hva som ble presentert.

Se utviklingen i korrigeringene til NRK.

Hentet 6. sesptember:

Hentet 7. september:

Siste versjon:

siste versjon av artikkelen forklarer NRK følgende. NRK unnlater å nevne alle andre endringer som er gjort enn korrigering av verdier.

Ved publisering førte en teknisk feil til gale verdier i grafen for 2020. Dette er rettet etter publisering.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når Værstat kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbilde av stein egil liland fra Pexels

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.