Grovt misvisende fra NRK om været i 2020

NRK hadde i dag 28. desember et grovt misvisende oppslag om den nasjonalt beregnede gjennomsnittstemperaturen for Norge i 2020.

La oss gå gjennom tre grove feil:

1. «Varmeste noensinne»

Artikkelen kommer med en oppsiktvekkende påstand som overskrift: «2020 er det varmeste året i Norge noensinne«. NRK har selvsagt ingen belegg for å hevde at 2020 var det varmeste året noensinne i Norge.

Lenger ned i artikkelen kommer det frem gjennom en tabell at det er høyeste beregnede nasjonal middeltemperatur siden 1900. Altså «varmeste året» siste 120 år.

Faksimile NRK, slik artikkelen fremsto 28.12.2020. NRK har endret overskriften i ettertid.

Det kan se ut som påstanden kommer fra Meteorologisk institutt. Kilden til NRKs artikkel fremsetter fortsatt denne påstanden.

2. Artikkelen unnlater å nevne naturlig klimafenomen

VG kunne i januar 2020 melde at årets høye vintertemperaturer skjer uavhengig av klimaendringer, og skyldes et naturlig klimafenomen.

Les mer i Værstat sin innsiktartikkel: Varme vintre og de nordatlantiske svingningene

Følgende kunne VG referere fra Cicero:

Et mildt og vått vintervær er ventet de neste tre månedene. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, som skjer uavhengig av global oppvarming i følge seniorforsker Nathalie Schaller ved CICERO.

Som NRK viser til så er det hovedsakelig vintermånedene (spesielt januar) som tekker opp det beregnede årsgjennomsnittet:

Faksimile NRK. Det er uklart om de relativt høye temperaturene i november og desember skyldes samme klimafenomen, eller skyldes tilfeldigheter.

Likevel velger NRK å trekke paralleller til ikke-naturlige klimaendringer, uten å presisere de naturlige forholdene i 2020.

3. Unnlater å nevne usikkerhet rundt beregninger

Det legges frem som om man måler nasjonale temperaturer i Norge. Følgende skriver Meteorologisk institutt i sin artikkel, som NRK bygger artikkelen sin på:

Vi har ikke målt et varmere år i Norge på 120 år.

Meteorologisk institutt unnlater å nevne hvordan man kommer frem til det nasjonale «gjennomsnittet». Dette beregnes med noe som kalles «grid-metoden».

Les mer om «grid-metoden» og usikkerheten i metoden her: Økte temperaturene i Norge i løpet av 1900-tallet?

Følgende skriver forskere om svakhetene med denne metoden (fritt oversatt):

Nedsiden er at data som benyttes kan være fragmentert, ha lav kvalitet og kan være påvirket av forskjellige målefeil (inhomogenitet i dataserien).

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når Værstat kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbilde er tatt av Tommy Andreassen fra Pixabay

Oppdatering 29.12.2020: NRK har etter publisering av denne artikkelen fjernet påstanden om at 2020 var «varmeste noensinne». Har derfor lagt til faksimile som viser hvordan NRKs artikkel fremsto ved publisering.