Temperaturserie – Uppsala, Sverige 1722-2019

Følg hvordan gjennomsnittstemperaturen per dag, måned og år har utviklet seg i Uppsala i Sverige (nord for Stockholm) helt siden 1722. Spesielt spennende er statistikken dag for dag gjennom nesten 300 år! (lenger ned i nettsiden).

Viktig! En observant leser poengterte at det er identifisert økende oppvarming som følge av urbanisering (urban varmeøyeffekt) som ikke er korrigert i den homogeniserte temperaturserien. Forsker Hans Bergstöm i Uppsalas universitet beskriver situasjonen følgende til Værstat:

Det är naturligtvis olyckligt att de senaste årens data inte är helt homogeniserade avseende effekten av den urbana värmeön. Uppsala växer alltmer – inte minst i de södra delarna där observationerna görs sedan 1998. Jämförande mätningar gjordes 1998-2000 för att korrigera för flytten från Observatorieparken. Fram till ca 2005 borde homogeniseringen vara ok. Men senare har bebyggelsen förtätats alltmer, vilket säkert medfört den ökade urbana värmeö som vi tycker oss observera. Så det är egentligen från ca 2005 som jag känner osäkerhet för hur inhomogena data är. Framförallt efter 2010. Inget arbete görs för att kontinuerligt följa den urbana värmeöns påverkan på temperaturmätningen.

Ifølge SHMI ble effekten anslått til å være fra 0,3 til 0,5 grader (årlig gjennomsnitt) i 2015. Det er ikke mulig for værstat.no å korrigere for dette, da denne effekten varierer basert på værforhold og sesonger. Det vil si at temperaturer etter 2005-2010 gir for høye verdier.

Det er derfor grunn til å tro at årsmiddelverdiene nært rekorden i 1723 for 2014 og 2018 er forhøyede grunnet oppvarmingseffekter fra urbanisering.

Er denne statistikken relevant for å forstå hvordan temperaturen utviklet seg i Norge? Les mer her!

Årlig statistikk

Vi kan se at temperaturserien har hatt en nedadgående trend fram til slutten av 1800-tallet med år med spesielt lave årsmiddeltemperaturer. Etter denne perioden har temperaturene økt, med et avbrudd mellom 1940 til 1990.

Høyeste årsmiddeltemperatur (homogenisert) ble målt 1723 med 7,83 grader. 2014 og 2018 så tilsvarende temperaturer med henholdsvis 7,8 og 7,79 grader. De siste årene synes å avvike fra tidligere år ved vi ikke har sett å mange år med relativt lave temperaturer som 2010 med årsnitt på 4,84 grader.

Sesongvis/månedlig statistikk

Klikk på periode i boks øverst i grafen for å se sesong/måned isolert med trend, maks og minimums. Klikk nederst i grafen for å bla mellom sesongvisning og månedsvisning.

En årsmiddeltemperatur skjuler mye informasjon. Sesongvis/månedlig statistikk gir god informasjon om variasjoner mellom perioder gjennom året.

Vi kan se spesielt vintermåneder varierer mye, og at vi de siste årene har opplevd vintre med høyere temperaturer enn “normalt” sett hele perioden under ett.

Hva skiller nåværende periode fra andre perioder?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer og værstatistikk? Følg oss på facebook for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Statistikk på dagsnivå

Klikk på månedstallet øverst i grafen for å endre månedsvisning. Bruk “Filter: År” for å endre visning dagsverdier for valgte år.

Klikk deg gjennom måned for måned for å se hvordan dagsmiddeltemperaturer dag for dag i perioden 1722 til 1736 (i grått) skiller seg fra perioden 2005 til 2019 (i oransje)!

Man kan også velge andre vilkårlige år for å se hvordan de skiller seg fra nåtidens temperaturer.

Datagrunnlag:

Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252

Det svenske meteorologiske institutt har gode artikler som for de som er interessert i temperaturmåling:

Hur mäts lufttemperatur?

Hur beräknas medeltemperatur?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.