Temperaturserie – Uppsala, Sverige 1722-2019

Følg hvordan gjennomsnittstemperaturen per dag, måned og år har utviklet seg i Uppsala i Sverige (nord for Stockholm) helt siden 1722. Spesielt spennende er statistikken dag for dag gjennom nesten 300 år! (lenger ned i nettsiden).

Viktig! En observant leser poengterte at SMHI har identifisert økende oppvarming som følge av urbanisering (urban varmeøyeffekt) som ikke er korrigert i den homogeniserte temperaturserien. Perioden 1998 til 2019 har derfor for høye temperaturer. I 2015 anslo de effekten fra 0,3 til 0,5 grader (årlig gjennomsnitt). Det er ikke mulig for værstat.no å korrigere for dette, da denne effekten varierer basert på værforhold og sesonger. Det si at perioden 2005-2019 i rød temperaturserie i sammenligningen mot 1722-1736 gir for høye temperaturer enkelte dager.

Fra SHMIs nettside (aktuelle årsmiddeltemperaturer i blå sirkel i vedlagt bilde): «I samband med den senaste flytten av mätplatsen i januari 1998, gjordes samtidiga mätningar vid den gamla mätplatsen i Observatorieparken under 2 år. Dessa har legat till grund för den korrektion av observationerna som nu gjorts. Staden har dock förtätats och vuxit en hel del i de södra delarna sedan dess, varför den urbana värmeön sannolikt vuxit och nu i högre grad påverkar de mätningar som görs idag jämfört med vad som var fallet 1998. Preliminära jämförelser med mätningar i Marsta 8 km norr om staden antyder att korrektionen för den urbana värmeön 2015 är ca 0,3-0,5 grader för liten.»

I blå sirkel er det identifisert økende urban varmeøyeffekt, anslått til 0,3-0,5 grader for høy årsmiddeltemperatur i 2015:

Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252

Er denne statistikken relevant for å forstå hvordan temperaturen utviklet seg i Norge? Les mer her!

Årlig statistikk

Vi kan se at temperaturserien har hatt en nedadgående trend fram til slutten av 1800-tallet med år med spesielt lave årsmiddeltemperaturer. Etter denne perioden har temperaturene økt, med et avbrudd mellom 1940 til 1990.

Høyeste årsmiddeltemperatur (homogenisert) ble målt 1723 med 7,83 grader. 2014 og 2018 så tilsvarende temperaturer med henholdsvis 7,8 og 7,79 grader. De siste årene synes å avvike fra tidligere år ved vi ikke har sett å mange år med relativt lave temperaturer som 2010 med årsnitt på 4,84 grader.

Sesongvis/månedlig statistikk

Klikk på periode i boks øverst i grafen for å se sesong/måned isolert med trend, maks og minimums. Klikk nederst i grafen for å bla mellom sesongvisning og månedsvisning.

En årsmiddeltemperatur skjuler mye informasjon. Sesongvis/månedlig statistikk gir god informasjon om variasjoner mellom perioder gjennom året.

Vi kan se spesielt vintermåneder varierer mye, og at vi de siste årene har opplevd vintre med høyere temperaturer enn «normalt» sett hele perioden under ett.

Hva skiller nåværende periode fra andre perioder?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer og værstatistikk? Følg oss på facebook for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Statistikk på dagsnivå

Klikk på månedstallet øverst i grafen for å endre månedsvisning. Bruk «Filter: År» for å endre visning dagsverdier for valgte år.

Klikk deg gjennom måned for måned for å se hvordan dagsmiddeltemperaturer dag for dag i perioden 1722 til 1736 (i grått) skiller seg fra perioden 2005 til 2019 (i oransje)!

Man kan også velge andre vilkårlige år for å se hvordan de skiller seg fra nåtidens temperaturer.

Datagrunnlag:

Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252

Det svenske meteorologiske institutt har gode artikler som for de som er interessert i temperaturmåling:

Hur mäts lufttemperatur?

Hur beräknas medeltemperatur?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.