Sammenligning temperaturserie Uppsala og Oslo

Når vi gjør analyser og får innsikt i værdata helt tilbake til 1722 i Uppsalaserien kan det være interessant å se om vi kan trekke paralleller til Norge.

Grafen nedenfor overlapper begge temperaturseriene med samme temperaturintervall. Osloserien starter 1838 (i blått). Se også dag-for-dag og måned-for-måned lenger ned!

Vi ser tydelig overlappende temperaturer som indikerer at det er stor korrelasjon mellom årsmiddeltemperaturer målt i Uppsala og i Oslo. Vi kan også merke oss at temperaturer i Uppsala tenderer å være noe lavere på årsbasis enn i Oslo (Blindern).

Hvordan ser forskjellene ut dersom vi ser på dagsnivå? Prøv selv i den interaktive grafen!

Vi ser at temperaturene dag for dag synes å stemme godt overens de fleste dager i året, bortsett fra noen kortere perioder. Således kan vi konkludere at Uppsalaserien vil godt kunne representere temperaturen på sentrale Østlandet helt tilbake til 1722.

Nedenfor vises eksempel fra 1925 (første år med middeltemperatur per dag for Oslo Blindern).

Forsøk selv ved å endre filter i rullegardin “Filter: År” for endre årsvisning! Stemmer dette også for andre år?

Dersom vi ser temperaturseriene mot hverandre måned-for-måned ser vi at det er hovedsakelig april, mai og juni som har avvik mellom dataseriene.

Hvorfor er det slik? Kommenter gjerne i kommentarfeltet dersom du har innsikt å bidra med!

Se også andre måneder – klikk på månedstallet øverst i grafen for å endre måned!

Stripete linje er Oslo-Blindern, heltrukket er Uppsala.

Datagrunnlag Uppsala:

Bergström, H., and Moberg, A.: 2002, Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252

frost.met.no (Oslo Blindern SN18700)