Hvordan ble temperaturer for oktober 2020?

Atter en måned er over, og vi kan gjøre opp statistikken for måneden!

Hva viser statistikkene om oktober 2020?

Statistikkene viser middeltemperatur for oktober måned. Denne gangen viser jeg både månedstatistikken på daglig basis, og månedlig. (Måneden var såpass kjedelig, at jeg synes at man trengte litt krydder).

Alle grafene er hentet fra daglig oppdaterte temperaturstatistikker som er tilgjengelige på Værstat.no. Bruk nedtrekkmeny øverst på nettsiden, eller følg lenke. Gjør egne analyser!

Oslo/Blindern 8,1 grader

En relativt varm start på måneden med temperaturer i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene. Men, mer “normale” temperaturer resten av måneden. Måneden var samlet sett noe over gjennomsnitt siden 1840, men 10 års rullende snitt er uendret siden begynnelsen av 2000-tallet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo

Bergen/Florida 9,9 grader

En relativt varm start på måneden, med temperaturer høyere enn tidligere målt siste 30 år for 2 dager (2. og 3. oktober). Værskifte med relativt lave temperaturer fra 9. oktober. Noe over snittet måneden sett under ett, ingen spesielle endringer i 10-års rullerende snitt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen

Tromsø 4,2 grader

En relativt varm start på måneden også i Tromsø, men “normale” temperaturer resten av måneden. Måneden var samlet sett noe over gjennomsnitt siden 1880, 10 års rullende snitt er uendret siden begynnelsen av 2000-tallet. Oktobertemperaturene i Tromsø har svinget periodevis over og under snittet siden 1880.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø

Svalbard lufthavn -2,2 grader

Temperaturen målt ved Svalbard lufthavn var relativt normale sett mot temperaturer målt siste 30 år gjennom hele måneden. 10-års rullerende snitt viser opphøyde temperaturer siste år, det er spesielt to år som trekker opp 2016 og 2017. Dette gir et 10-årssnitt over det som er målt tidligere siden 1900.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard

Funfact – man begynte ikke med rutefly til Svalbard i 1900. Denne temperaturserien er konstruert ved mange forskjellige temperaturserier man har gjort på Svalbard. Disse er korrigert til beste evne slik at de skal være sammenlignbare med nåværende temperaturer målt på Svalbard lufthavn. Les mer om temperaturserien “Svalbard lufthavn” i forskning publisert sommeren 2020: https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/3614

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.