Yr.no sletter historikk og funksjonalitet

Nettstedet Yr.no er et samarbeidsprosjekt mellom Meteorologisk institutt og NRK. Yr gir værvarsel og har tidligere vært en kilde til god og tilgjengeliggjort værstatistikk.

Yr er også aktiv på Twitter gjennom profilen @meteorologene, her presenteres blant annet værmeldinger, værstatistikk og værrekorder.

Overgang til ny nettside

Yr.no har over en lengre periode jobbet med nye nettsider, først med oppdatering av mobilsidene i 2016.

Den opprinnelige nettsiden fortsatte som ordinær nettside og sto for nesten 80% nettsidebruken, mens mobilsidene sto for over 20%.

1. desember 2020 ble de opprinnelige nettsidene flyttet til domenet «retro.yr.no». Hvor man kunne finne funksjonalitet og sider som ikke var tilgjengelige på den nye nettsiden.

4. oktober 2021 ble de opprinnelige nettsidene til yr.no slettet helt. Nettsidene er ikke tilgjengelige som et arkiv.

I dag møtes man med en kort beskjed om at nettsiden er lagt ned, og kun de nye nettsidene er tilgjengelige.

Faksimile fra retro.yr.no, tatt 14.10.2021

Følgende begrunner Yr.no overgangen til nye nettsider:

Yr skal være for alle! Og da mener vi alle. Selv om man er avhengig av hjelpemidler som skjermleser så skal Yr fungere også for deg. Det klarer vi å få til på de nye nettsidene våre. Det er en av grunnene til at det er så viktig for oss å lage en ny og moderne webløsning for Yr.

Yr.no begrunner valget om å slette de opprinnelige nettsidene med følgende:

I praksis brukte vi for mye tid på å vedlikeholde to webløsninger. Yr-teamet er relativt lite og det er viktig at vi bruker ressursene på en fremtidsrettet tjeneste. Det var også et stort behov for å legge ned noen av de bakenforliggende systemene som ga data til retro.yr.no.

Muligheten til å samle ressursene rundt én webløsning betyr mer fart i utviklingen for de nye nettsidene.

Bakgrunnen til at Værstat.no ble etablert – tilgjengeliggjøring av statistikk

I perioden før etableringen av de nye nettsidene til yr.no så brukte undertegnede værhistorikk fra nettsiden for å få innsikt i temperaturutviklingen i Norge.

Statistikken var enkelt tilgjengelig og ga god og lettfattelig oversikt. Nedenfor vises et eksempel – temperaturutviklingen for januar måned for østlandet:

Faksimile fra yr.no, nettside arkivert 23.03.2013

Denne nettsiden ga etter min mening en nyansert og informativ visning av temperaturutviklingen. Det gis også forklaring på hva vi ser, som gir et godt rammeverk for innsikt og forståelse.

Mellom desember 2018 og desember 2019 så ble klimastatistikk slettet fra yr.no:

Faksimile fra yr.no, arkivert 18.11.2019

De nye nettsidene gir ingen langsiktig statistikk og lengste tidsserien er 13 måneder. Man får derfor ikke lenger tilgang til statistikk og innsikt som tidligere var tilgjengelig på yr.no.

Følgende bilde viser dagens historikkvisning:

Faksimile fra de nye nettsidene til yr.no, viser perioden 11.2019 til 11.2020

Her gis det ingen forklaring på hva man ser. Yr.no definerer ikke hva de mener med «Normal», i januar 2021 gikk man fra klimanormal 1961-1990 til 1991-2020. Det opplyses ikke om hvilken klimanormal yr.no har valgt å bruke.

Slettingen av gode og tilgjengelige langsiktig værstatistikk var en viktig årsak til at Værstat.no ble etablert. I første omgang var målet å tilgjengeliggjøre gode månedsstatistikker som ikke lenger er tilgjengelig.

Gode værkart er slettet

Værstat har tidligere i år hatt fokus på en ny praksis fra Meteorologisk institutt (MET) hvor fargebruk i temperaturkart er «under kontinuerlig vurdering og justering«.

Denne saken illustrerer utviklingen til yr.no godt. Hvor man tidligere ga gode, forutsigbare og faste værkart, så har nettsiden nå gått over til å publisere forenklede og uforutsigbare kart som lett kan misforstås.

Først ser vi på opprinnelig værkart som inntil nylig var tilgjengelig på retro.yr.no:

Faksimile fra yr.no i midten av mai 2021. Kartet er nå slettet fra nettsiden og ikke lenger tilgjengelig. Hentet fra Værstat sin nyhetssak om misvisende fargebruk fra Yr/MET på twitter

Det gamle kartet hadde en fast temperaturskala og viste tydelig hvilken kartprojeksjon som benyttes.

Følgende grafikk er hentet fra en twittersak fra Yr/MET:

Faksiksimile fra twittermeldingen, Værstat la til temperaturskala tilsendt fra Met. Det opplyses ikke om at fargeskalaen kun har nyanser av rødt, og at det benyttes polarstereografisk kartprosjeksjon som viser Dubai i tilnærmet samme breddegrad som London

Twittergrafikken ble benyttet av hovedstrømsmedier, og ga et feilaktig bilde av faktiske forhold. Man fikk ikke ikke nok informasjon for å kunne forstå hva som ble formidlet.

Yr.no prioriterer ikke å erstatte værkartene

Yr.no opplyser om at de satt opp en prioriteringsliste for funksjonalitet som det jobbes med. Verken god langsiktig værstatistikk eller nøytrale værkart står på prioriteringslisten det nærmeste halvåret:

Webkameraer for Norge

Informasjon om solvinkel og månefaser

Nordlysvarsel

Merking av usikkerhet i langtidsvarselet

Merking av usikkerhet i langtidsvarsel

Justeringer av struktur vil forekomme basert på erfaring og innspill

Det gjenstår å se om Yr.no velger å prioritere å gjenskape langsiktig værstatistikk og nøytrale værkart fremover.

I mellomtiden fortsetter Værstat jobben med å tilgjengeliggjøre statistikk og innsikt om været!

Se f.eks. temperaturstatikk, NAO-indeksstatikk og pol-isstatistikk – daglig oppdatert.


Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.