Yr.no sletter historikk og funksjonalitet

Nettstedet Yr.no er et samarbeidsprosjekt mellom Meteorologisk institutt og NRK. Yr gir værvarsel og har tidligere vært en kilde til god og tilgjengeliggjort værstatistikk.

Yr er også aktiv på Twitter gjennom profilen @meteorologene, her presenteres blant annet værmeldinger, værstatistikk og værrekorder.

Overgang til ny nettside

Yr.no har over en lengre periode jobbet med nye nettsider, først med oppdatering av mobilsidene i 2016.

Den opprinnelige nettsiden fortsatte som ordinær nettside og sto for nesten 80% nettsidebruken, mens mobilsidene sto for over 20%.

1. desember 2020 ble de opprinnelige nettsidene flyttet til domenet “retro.yr.no”. Hvor man kunne finne funksjonalitet og sider som ikke var tilgjengelige på den nye nettsiden.

4. oktober 2021 ble de opprinnelige nettsidene til yr.no slettet helt. Nettsidene er ikke tilgjengelige som et arkiv.

I dag møtes man med en kort beskjed om at nettsiden er lagt ned, og kun de nye nettsidene er tilgjengelige.

Faksimile fra retro.yr.no, tatt 14.10.2021

Følgende begrunner Yr.no overgangen til nye nettsider:

Yr skal være for alle! Og da mener vi alle. Selv om man er avhengig av hjelpemidler som skjermleser så skal Yr fungere også for deg. Det klarer vi å få til på de nye nettsidene våre. Det er en av grunnene til at det er så viktig for oss å lage en ny og moderne webløsning for Yr.

Yr.no begrunner valget om å slette de opprinnelige nettsidene med følgende:

I praksis brukte vi for mye tid på å vedlikeholde to webløsninger. Yr-teamet er relativt lite og det er viktig at vi bruker ressursene på en fremtidsrettet tjeneste. Det var også et stort behov for å legge ned noen av de bakenforliggende systemene som ga data til retro.yr.no.

Muligheten til å samle ressursene rundt én webløsning betyr mer fart i utviklingen for de nye nettsidene.

Bakgrunnen til at Værstat.no ble etablert – tilgjengeliggjøring av statistikk

I perioden før etableringen av de nye nettsidene til yr.no så brukte undertegnede værhistorikk fra nettsiden for å få innsikt i temperaturutviklingen i Norge.

Statistikken var enkelt tilgjengelig og ga god og lettfattelig oversikt. Nedenfor vises et eksempel – temperaturutviklingen for januar måned for østlandet:

Faksimile fra yr.no, nettside arkivert 23.03.2013

Denne nettsiden ga etter min mening en nyansert og informativ visning av temperaturutviklingen. Det gis også forklaring på hva vi ser, som gir et godt rammeverk for innsikt og forståelse.

Mellom desember 2018 og desember 2019 så ble klimastatistikk slettet fra yr.no:

Faksimile fra yr.no, arkivert 18.11.2019

De nye nettsidene gir ingen langsiktig statistikk og lengste tidsserien er 13 måneder. Man får derfor ikke lenger tilgang til statistikk og innsikt som tidligere var tilgjengelig på yr.no.

Følgende bilde viser dagens historikkvisning:

Faksimile fra de nye nettsidene til yr.no, viser perioden 11.2019 til 11.2020

Her gis det ingen forklaring på hva man ser. Yr.no definerer ikke hva de mener med “Normal”, i januar 2021 gikk man fra klimanormal 1961-1990 til 1991-2020. Det opplyses ikke om hvilken klimanormal yr.no har valgt å bruke.

Slettingen av gode og tilgjengelige langsiktig værstatistikk var en viktig årsak til at Værstat.no ble etablert. I første omgang var målet å tilgjengeliggjøre gode månedsstatistikker som ikke lenger er tilgjengelig.

Gode værkart er slettet

Værstat har tidligere i år hatt fokus på en ny praksis fra Meteorologisk institutt (MET) hvor fargebruk i temperaturkart er “under kontinuerlig vurdering og justering“.

Denne saken illustrerer utviklingen til yr.no godt. Hvor man tidligere ga gode, forutsigbare og faste værkart, så har nettsiden nå gått over til å publisere forenklede og uforutsigbare kart som lett kan misforstås.

Først ser vi på opprinnelig værkart som inntil nylig var tilgjengelig på retro.yr.no:

Faksimile fra yr.no i midten av mai 2021. Kartet er nå slettet fra nettsiden og ikke lenger tilgjengelig. Hentet fra Værstat sin nyhetssak om misvisende fargebruk fra Yr/MET på twitter

Det gamle kartet hadde en fast temperaturskala og viste tydelig hvilken kartprojeksjon som benyttes.

Følgende grafikk er hentet fra en twittersak fra Yr/MET:

Faksiksimile fra twittermeldingen, Værstat la til temperaturskala tilsendt fra Met. Det opplyses ikke om at fargeskalaen kun har nyanser av rødt, og at det benyttes polarstereografisk kartprosjeksjon som viser Dubai i tilnærmet samme breddegrad som London

Twittergrafikken ble benyttet av hovedstrømsmedier, og ga et feilaktig bilde av faktiske forhold. Man fikk ikke ikke nok informasjon for å kunne forstå hva som ble formidlet.

Yr.no prioriterer ikke å erstatte værkartene

Yr.no opplyser om at de satt opp en prioriteringsliste for funksjonalitet som det jobbes med. Verken god langsiktig værstatistikk eller nøytrale værkart står på prioriteringslisten det nærmeste halvåret:

Webkameraer for Norge

Informasjon om solvinkel og månefaser

Nordlysvarsel

Merking av usikkerhet i langtidsvarselet

Merking av usikkerhet i langtidsvarsel

Justeringer av struktur vil forekomme basert på erfaring og innspill

Det gjenstår å se om Yr.no velger å prioritere å gjenskape langsiktig værstatistikk og nøytrale værkart fremover.

I mellomtiden fortsetter Værstat jobben med å tilgjengeliggjøre statistikk og innsikt om været!

Se f.eks. temperaturstatikk, NAO-indeksstatikk og pol-isstatistikk – daglig oppdatert.


Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

13 kommentarer

 1. Slettingen er et godt bevis på at Yr er klar over syklusene der nåværende varmeperioder og 1930-årene med kaldere mellomliggende 1960-årene utgjør det som ofte betegnes som 60-års syklusen. Den nye kalde perioden blir mer og mer fremtredende etterhvert.
  Det fremstår ikke bra for varmealarmer, så da fjerner vi dem og produserer ennegnet forklaring

 2. 1. Dere som mener at så mye statistikk er skjult for offentligheten, har dere prøvd seklima.met.no? Der finner dere lett tilgjengelig statistikk for hver målestasjon, med mulighet for å velge tidsserier som strekker seg tilbake til målingenes start.

  2. Har dere sjekket ut Meteorologisk institutts åpne data, som dere finner her: met.no/frie-meteorologiske-data/frie-meteorologiske-data ? Data som legger grunnlag for grafene dere etterlyser fra yr.no ser ut til å være tilgjengelige på disse sidene (jeg har enkelt hentet ut data fra mange forskjellige målestasjoner). Meterologisk institutt har en åpenhet rundt sine data som få andre institutter i Norge og verden har, hvordan kan dere hevde at ting holdes skjult? Yr.no er først og fremst en værmeldingsteneste, å skifte domene for noen funskjoner er overhodet ikke det samme som å holde noe skult for offentligheten. Noen enkle google-søk som “vær historikk” tar dere for til sidene jeg har vist til.

  • Hei Sindre!

   Jeg tror må ha misforstått denne saken.

   Værstat mener ikke at meteorologisk data er skjult og gjort utilgjengelig. Dataen som Værstat publiserer på denne nettsiden under menyen og “Temperaturstatistikk” er basert på data som er fritt tilgjengelig gjennom frost.met.no (som kan hentes ut gjennom portalen seklima.met.no).

   Problemstillingen som det pekes på (og som er en hovedårsak til at nettsiden Værstat.no ble startet) er at lettfattelig og tilgjengelig langsiktig statistikk ble fjernet fra yr.no. Her er lenke til en arkivert versjon av en av nettsidene (arktivert gjennom archive.org):
   https://web.archive.org/web/20130323185314/http:/www.yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Oslo/klima.m%C3%A5ned01.html

   Dersom man skal få frem slik statistikk, så må man trekke ut en del data fra seklima.met.no og behandle dataen gjennom et databehandlingsprogram som Microsoft Excel f.eks. Dette er tungvint og utenfor kompetansen til de fleste.

   I tillegg til at slik statistiske visninger ble fjernet, ble også hele den opprinnelige yr.no (flyttet til retro.yr.no) fjernet. Denne nettsiden inneholdt gode og informative værkart med fast temperaturskala og tydelig kartprojeksjon.

   Værstat har tidligere stilt kritiske spørsmål med de nye værkartene som publiseres av Yr.no, spesielt når det gjelder fargeskala og kartprojeksjon. Les mer her: https://verstat.no/2021/05/27/ny-praksis-i-meteorologisk-institutt-fargebruk-under-kontinuerlig-vurdering-og-justering/

 3. Spørsmålet stilt innledningsvis peker på dem som mener at data er skjult, slik det kommer fram av følgere av Værstat på Facebook. Men jeg ser at det ble en litt uheldig sammenblanding der med videre spørsmål, så beklager for dårlig formulering. Imildertid betryggende å få det svart på hvitt at Værstat ikke mener data holdes skjult.

  Grafen dere linker til, og som dere melder savnet, er å finne igjen her: https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/ostlandet-siden-1900. Rett nok i en litt annen layout (en mer beskrivende en etter min mening). Hvilken annen statistikk er det dere savner fra gamle yr.no som ikke er å gjenfinne i Meterologisk Institutts websider?

  • Jeg tok en kikk på Facebook-siden og finner ikke noen “følgere av Værstat” som hevder at data holdes skjult i farten (men ikke alltid jeg får lest gjennom alt som blir skrevet om/til Værstat på Facebook). Kanskje du kan bistå med hvor dette er påstått? Uansett – det er mye rart som hevdes på Facebook og mange kommuniserer uten å ha særlig holdepunkter for det man påstår. Det gjelder vel strengt tatt alle “retninger”.

   Jeg synes det er bra at du tar selvkritikk for påstandene du fremsatte uten holdepunkter. Så kan du jo underbygge påstandene om at det er noen “følgere av Værstat” som mener noe, og hvorfor deres meninger er relevante her. Hvis jeg var deg, ville jeg bedt de underbygge sine anklagelser mot MET (å hevde MET holder data skjult er en alvorlig anklage).

   Jeg er ikke enig i at MET sine grafer som du viser til erstatter nettsidene på Yr.no som ga en god innføring i statistikkene og ga månedsvise temperatur- og nedbørsstatistikker. De nye grafene gir kun avvik mot forrige klimanormal (1961-1990) og gir ingen forklaring på hva vi ser. Der var de tidligere nettsidene til Yr.no gode etter min mening.

   Videre ser du helt bort fra at Yr har fjernet de tidligere værkartene, og erstattet de med kart som Værstat mener har store svakheter. Har du noen refleksjoner rundt det?

 4. På et av deres innlegg 4. november kan man for eksempel finne følgende: “Forøvrig har tendensen til «Cooling the past and warming the present» med gjentatte «justeringer» av både temperaturdata og beregningsmodeller pågått for fullt de siste to tiår.” Men greit nok, jeg kan adressere begrunnelser fra slike påstander fra avsender direkte.

  Jeg mener seklima.met.no inneholder mye rikere informasjon og større fleksibilitet enn det gamle sider på yr.no gjorde, så her tror jeg ikke vi kommer til enighet. Kartene har jeg ikke satt meg inn i hverken før eller etter fornyingen av yr.no, så det skal jeg ikke uttale meg om.

  Takk for ordvekslingen.

  • I like måte! Jeg setter stor pris på kritisk blikk og respektfull uenighet (en sjeldenhet om dagen).

   (Når det gjelder artikkelen 4. november gjelder den HadCRUT-revideringene. Den gjelder ikke fjerning av data, men at man har endret på beregningsmodellen og er nå på versjon 6 (HadCRUT 5 Analysis). Alle tidligere estimater er tilgjengelig på deres nettsider, og er videreformidlet i statistikker på Verstat.no. Justeringene i beregningsmodellen har ført til oppjustering av estimert global gjennomsnitt spesielt de senere år. Dette handler ikke om fjerning av data, men endring av estimater som ofte videreformidles som temperaturverdier uten usikkerhet i offentligheten).

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.