Gjennomslag for Værstat – MET snur delvis om innsyn i Yr.no

Værstat har tidligere skrevet om en pågående innsynsak om Yr.no. Meteorologisk institutt (MET) og NRK har nektet innsyn i dokumenter. Det ble bedt om innsyn 21. oktober 2021, snart 11 måneder siden.

19. mai skrev Værstat om at Klima- og miljødepartementet opphevet tidligere vedtak om avslag på innsyn med bakgrunn i saksbehandlingsfeil. Saken ble da sendt tilbake til MET.

Nå har MET gjort en ny vurdering og gitt delvis innsyn i dokumenter Værstat har bedt innsyn i. Dette er et steg i riktig retning, og gir viktig presedens.

MET har altså ikke generell anledning til å hemmeligholde dokumenter som omhandler sitt virke i Yr.no-samarbeidet.

Bakgrunn for saken og hemmelighold av dokumenter

Bakgrunnen for saken er omfattende endringer i nettstedet hvor en del innhold og tjenester ble «avpublisert».

Les mer om endringene i Yr.no i en egen sak: Yr.no sletter historikk og funksjonalitet

Værstat ønsket innsyn i vurderingene og beslutningene vedrørende denne «avpubliseringen» (begjæring sendt 21. oktober 2021). Senere ble det også sendt en generell innsynsbegjæring i styrevirksomheten til Yr etter avslag om innsyn (sendt 21. desember 2021).

NRK vedtok hemmelighold etter et NRK-unntak i offentlighetsloven, og Kulturdepartementet opprettholdt hemmeligholdet 10. desember 2021 etter klage fra Værstat.

MET vedtok opprinnelig hemmelighold etter Offentlighetsloven § 14-1. Paragrafen gir offentlige organer anledning til å nekte innsyn i såkalte “saksforberedende interne dokumenter”. Dette vedtaket ble opphevet av Klima- og miljødepartementet etter klage fra Værstat.

MET vedtar delvis innsyn

1. juli mottok Værstat et nytt vedtak fra MET hvor de gir delvis innsyn i dokumentene det ble bedt om innsyn i. Generelt gis det innsyn i tekst/dokumenter som er skrevet av MET, men ikke tekst/dokumenter fra NRK.

Følgende begrunnelse gis for fortsatt hemmelighold av dokumenter/deler av dokumentert relatert NRK:

MET har nå vurdert innsynskravene på nytt, og gir delvis innsyn/delvis avslag. Der det gis avslag begrunnes dette primært med at dette er opplysninger underlagt taushetsplikt for MET, siden NRK anser det som drifts- eller forretningshemmeligheter etter Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2.

MET mener altså at Yr.no-samarbeidet mellom en statlig virksomhet (MET) og et statlig medieorgan (NRK) er NRK sitt opphav eller forretning. Og at opplysninger om drift eller utvikling er hemmelig utenfor reguleringen gjennom Offentlighetsloven.

Værstat oppfatter Yr.no som en offentlig finansiert tjeneste som eies av den norske befolkningen. Da skal derfor selvsagt være anledning til innsyn i dets virke etter Offentlighetsloven.

Videre gis det avslag på dokumenter som inneholder personopplysninger, hvor man viser til forvaltningslovens §13 andre ledd.

Det gis også avslag på innsyn i dokumenter som MET mener det er påkrev hemmelighold av som følge av nasjonale sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet. Det vises til offentleglova §21.

Værstat har klaget vedtaket om delvis hemmelighold

Værstat forstår ikke begrunnelsen om at NRKs delaktighet med tekst og dokumenter i Yr-samarbeidet skal kunne være drifts- eller forretningshemmeligheter, som er regulert utenfor NRK-unntaket i Offentlighetsloven.

Derfor er også dette vedtaket klaget inn til Klima- og miljødepartementet.

Det er også klaget inn at det gis mangelfulle opplysninger om hvilke type personopplysninger som bidrar til at enkelte dokumenter holdes hemmelige. Det klages også inn basert på mangelfulle opplysninger om hvorfor MET anser at å offentliggjøre enkelte dokumenter vil true norsk sikkerhet eller forsvar av landet.

Det er Værstat sin oppfattelse at det må gis grundige og forståelige opplysninger om hvorfor man går til det skrittet å holde dokumenter hemmelige.

Klima- og miljødepartementet har opplyst etter purring fra Værstat at behandlingen av klagesaken nærmer seg slutten.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: Meteorologisk institutt Logo

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.