August 2022 – “Uvanlig varmt” i nord, men hva viser langsiktige trender?

August 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en relativt normal augustmåned i sør, mens Nord-Norge fikk relativt høye temperaturer sett mot tidligere år. Meteorologisk institutt karakteriserte temperaturene Troms og Finnmark som “uvanlig varmt” i sin oppsummering.

Oslo (Blindern) 17,3 grader månedsmiddel

August i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Et døgn (15.8) hadde døgnmiddel i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for august på 17,3 grader er 0,7 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på 16,5 grader), og 12. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for august er 1947 på 18,9 grader (0,1 grader høyere enn 2018), og laveste er 1928 på 13,6 grader.

Augusttemperaturene ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2022, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under gjennomsnittet.

Perioden rundt 2000 hadde to relativt månedsmiddel i øvre sjikt i perioden, som ga høyeste 10 års snitt i perioden 1837-2022. De senere år har augusttemperaturene stabilisert seg marginalt over gjennomsnittet for hele perioden.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående økende trend i augusttemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 15,6 grader månedsmiddel i august

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene hele måneden. En dag (24. august) hadde døgnmiddel i øvre sjikt, mens 4.-6. august hadde temperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 15,6 grader er 0,2 grader under normalen for 1991-2020 på 15,4 grader. Verdien er den 18. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for august er 2002 med 19,5 grader, 1,2 grader høyere enn 1969. Laveste verdi beregnet er 1907 med 11,4 grader.

10 års rullerende middel har variert rundt gjennomsnittet i perioden 1904-2022.

Siden 2001 har 10 års snitt ligget over gjennomsnittet, med høyeste 10 års snitt for hele perioden i 2004 og 2011. Siden 2011 har 10 års snitt beveget seg ned mot gjennomsnittet og stabilisert seg de senere år.

Frem enkeltår trekker opp trenden siden slutten av 90-tallet. Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående økende trend i augusttemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 12,1 grader månedsmiddel

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene.

Det var tre perioder med temperaturer i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 12,1 grader som er 0,8 grader over normalen for 1991-2020 på 11,3 grader. Verdien er den 14. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 14,3 grader (1930) som er 0,2 over 1934, og laveste er 7,7 grader (1899).

10 års rullerende middel lå under gjennomsnittet for hele perioden i perioden 1880 til 1910, og har ligger relativt jevnt rundt gjennomsnittet for hele perioden siden. Unntatt en periode fra 1930 til 1940 hvor man så opphøyede 10 års middelverdier. 1939 har periodens høyeste 10 års middelverdi.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i augusttemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 12,2 grader månedsmiddel for august

Måneden så temperturer over normalt sjikt sett mot døgnmiddelverdiene for perioden 1867 til 2022 i to perioder (20-23. august, og 26. august).

Ingen døgnmiddelverdier utgjorde noen rekord for dataserien, men var relativt høye så sent i måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 12,2 grader er 2 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 3. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 12,7 grader (1937) som er 0,2 grader over 2013, og laveste er 6,5 grader (1891).

Månedsmiddel ser ut til å ha utviklet over og under gjennomsnittet for perioden 1840-2022. 10-årssnitt har ligget over gjennomsnittet siden 2004, men har ligget relativt stabilt etter dette.

Vi har sett opphøyede månedsmiddelverdier etter 2005, og relativt stabil 10 års snitt siden. Lineær trend er marginal over gjennomsnittet for perioden, som tyder på at variasjonene ikke utgjør en økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 12,3 grader månedsmiddel for august

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt), med unntak av tre perioder (16-17. august, 20-21. august og 26. august) med verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 12,3 grader er 1,8 grad over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler).

Høyeste verdi for måneden er 14,3 grader i 1937 foran 1950 på 13,3 grader. Laveste verdi er 6,8 grader (1987).

10-års glidende middel har ligget stabilt rundt gjennnomsnittet for hele perioden 1913 til 2022.

Det ser ikke ut til at det er en pågående økende trend i augusttemperaturene. Langsiktig trend ser stabil ut rundt gjennomsnittet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 6,9 grader månedsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg innenfor normalt sjikt (sett mot de siste 30 årene). Temperaturene lå i øvre sjikt i første halvdel av måneden.

Temperaturserien er rekonstruert med verdier justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975. Les forskningen her.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 6,9 grader, som er 0,9 grader over normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er årets verdi på 7,5 grader (2002), 0,2 grader over 2015. Laveste er 2,7 grader (1912).

Langsiktig trend har ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet frem til 2005.

Fra 2005 til 2010 økte 10 års middel, men stabiliserte seg på et høyere nivå. Vi har ikke sett økning i 10 års middel de senere år, som tyder på stabile augusttemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: © Ole Østlid

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.