NRK endrer artikkel om Arktis etter henvendelse fra Værstat

Oppdatering 29/12 – NRK har nå oppdatert saken med en forklaring på korrigeringen som ble gjort 26/12.

Skjermutklipp fra NRK.no, tekst publisert 29/12/22 som forklarer hvorfor NRK endret faktapåstand i artikkel den 26/12/22

Værstat har mottatt en rekke henvendelser om en artikkel fra NRK om Arktis, publisert 25. desember.

I saken fremmes det faktapåstander om utviklingen i havisen som Værstat mener mangler dekning i oppgitte kilder.

Blir havisen “stadig tynnere”?

I artikkelen så oppsummeres det noen hovedfunn fra en rapport (Artcic Report Card: Update for 2022) publisert av den amerikanske statlige organisasjonen NOAA, som skal vise statusen i Arktis. Nesten 150 forskere har bidratt til rapporten ifølge NRK.

NRK hevdet et av hovedfunnene var følgende: “Havisen blir stadig tynnere”

Værstat sjekket rapportens kapittel som omhandler havis. Denne viser at havisomfanget i minimumsmåneden september er vært relativt stabil de siste 10 årene. Det samme gjelder havisens alder.

Rapporten viser til CryoSat-2/SMOS som har data fra 2010 til i dag. Nedenfor vises et utklipp fra havistykkelsesestimater gjort basert på målinger fra CryoSat-2 i perioden 2010 til november 2022:

Tidsserie for månedlige estimater for havistykkelse for hele Arktis, CryoSat-2 (Centre for Polar Observation and Modelling)

Værstat kan ikke se noe grunnlag for å hevde at det er vært en negativ utvikling i havistykkelsen de siste 12 årene ifølge disse estimatene.

NRK redigerer artikkelen i det skjulte etter henvendelse

Værstat tok derfor kontakt med NRK og spurte hva de baserer denne faktapåstanden på.

NRK svarer følgende 26. desember:

Den generelle trenden er jo likevel at det blir mindre havis når man ser på et lengre tidsperspektiv. Beklager hvis dette ikke var pedagogisk nok forklart. Kanskje bør vi ha med noe om det du skriver med stabil tykkelse på isen de siste ti åra, jeg har snakket med en del forskere om dette og det var en av dem som fortalte meg at havisen stadig ble tynnere. Det tok jeg for god fisk. Kanskje det må rettes på!

Værstat har fulgt opp med flere spørsmål, men har ikke fått svar.

Artikkelen står nå oppført med at den er oppdatert 26. desember. Værstat har da tatt en endringskontroll gjennom nettjenesten Internet Archive. Denne viser en del språklige rettelser, men også en endring i faktapåstand (gul farge viser slettet innhold, og blå farge viser nytt innhold):

Sammenligning av opprinnelig artikkel 25. desember med redigert versjon 26. desember etter Værstat tok kontakt. Fra Internet Archive (arkiverte nettsider). Fra NRK.no.

Det er tydelig at NRK i dette tilfellet er vært enig med Værstat i at NRK ikke har grunnlag for å påstå at havisen “blir stadig tynnere”. Endringen som er lagt inn ser nå ut til å være tatt fra NOAA-rapportens oppsummering (2022 Arctic sea ice extent was similar to 2021 and well below the long-term average).

NRK har valgt å ikke legge til en tekst i artikkelen som forklarer at NRKs lesere er blitt feilinformert om havisens status, og at feilen nå er rettet etter henvendelse.

Fortsatt påstander som mangler dekning i kilde

Værstat mener det er flere påstander som NRK ikke har grunnlag for, sitat fra artikkelen:

Men noen skikkelig forklaring på hvorfor isen forsvinner noen steder og vokser andre steder, har man ikke. Men totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt. Nordpolen kan være helt isfri så snart som i år 2040.

I denne teksten fremmer NRK påstander om “havisen rundt Nordpolen” og viser til en NRK-artikkel fra 2018. Denne artikkelen omhandler Barentshavet, og viser til forskning publisert 2018. Denne forskningen benytter data fra perioden 1970 til 2016 (altså mangler den data fra store deler av de siste 10 årene).

Videre så mener Værstat at NRK heller ikke har dekning for å påstå at havisen rundt Nordpolen vil fortsette å krympe jevnt og trutt, med bakgrunn i statistikk som viser stabil utvikling de siste 10 årene.

Værstat har påpekt dette forholdet til NRK i et svar 26. desember, men har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Følg Værstat på FacebookTwitterSubstack, eller meld deg på nyhetsbrev ved å skrive inn epostadresse nedenfor!
 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 247584708 © Info633933 | Dreamstime.com

3 kommentarer

 1. «jeg har snakket med en del forskere om dette og det var en av dem som fortalte meg at havisen stadig ble tynnere. Det tok jeg for god fisk» – det er akkurat det som er problemet. Folk tror ikke på f.eks. noen gud lenger, de tror på «vitenskapen», dvs. det de har hørt er vitenskap.

 2. Dette er jo noe vi ser omtrent hver eneste dag i MSM.
  De svelger absolutt alt som kommer fra de klimafrelste med hud og hår uten å sjekke om det er hold i påstandene.

  At havisen i Arktis ikke har minket de siste 12 åra ses klart på disse 2 grafene:

  http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

  http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/ts_cryosat_piomas_current.png

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.