Julegave fra Værstat – ny statistikk!

Værstat ønsker alle lesere en riktig god jul!

I år har jeg funnet rom for en liten julegave til mine trofaste lesere og bidragsytere – en ny statistikk med fokus på utvikling i døgnverdier.

Årets julaften ble en kjølig opplevelse med fjerde laveste døgnmiddel i Oslo (Blindern) siden statistikken starter i 1925.

Ny statistikk – Se døgnstatistikk per år for utvalgte målestasjoner

I år har Værstat laget datosøk som gir nye muligheter for visualisering av døgnstatistikk. I den forbindelse har jeg nå laget en graf som viser årlig statistikk for valgfrie dager (denne finner man nå som egen graf i siden Datosøk).

Statistikken gir mulighet til å se årlig variasjon for maks., min., døgnmiddel (observert og homogenisert) for enkeltdager per målestasjon.

Grafen er forhåndsinnstilt på Oslo Blindern og 24. desember, men dette kan endres i nedtrekksmenyene i rødt.

Hentet fra Værstats side Datosøk

Det er også lagt inn mulighet for døgnfiltrering på ekstremtemperaturstatistikken (se nedenfor).

For Oslo Blindern så ble det registrert -11,4 grader 24. desember 2022. Dette er fjerde laveste registrerte verdi siden statistikken starter 1925, og 0,1 grader bak 2010. Laveste døgnmiddel er 1995 med -16,0 grader.

Det ble også målt 6. laveste temperatur side 1925. Laveste temperatur målt 24. desember er 1995 med -17,4 grader.

NB! Denne statistikken er et skjemutklikk fra siden Datosøk.

Skjermbilde Værstats side Datosøk, ekstremverdistatistikk for Oslo Blindern

Se julaftenstatistikk fra 1722

Værstat har også oppdatert julaftenstatistikken (døgnmiddeltemperatur 24. desember) for perioden 1722 til 2021. Dataserien er basert på observasjoner som er homogenisert for Uppsala i Sverige.

Under grafen finner dere tabell med interessante verdier fra datagrunnlaget. Så vises også statistikk for Oslo (Blindern) i perioden 1925 til 2022 sett opp mot Uppsalaserien. Da får vi et innblikk i hvordan temperaturene kan ha vært i Oslo også før 1925!

Viktig – det er identifisert urban varmeøyeffekt etter 2005 i temperaturserien for Uppsala som kan gi for høye verdier sett mot tidligere år (inhomogenitet). Les mer om datasettet og forklaring fra Bergström her: Temperaturserie – Uppsala, Sverige 1722-2019

Julaftenstatistikk Uppsala, Sverige

Data hentet fra SMHI her. Verdier i rødt viser 10 års rullerende snitt. Lys blå og rød viser maksimal og minimum temperatur i dataserien. Lys sort viser snitt for hele perioden.

Nedenfor er interessante verdier fra datagrunnlaget:

Vi ser at høyeste 10-års gjennomsnitt hadde man i 1742, og høyeste døgnmiddel på julaften registrerte man i 1733. Det er tydelig at man hadde en del år med relativt milde julaften på første halvdel av 1700-tallet.

De senere års 10-års gjennomsnitt ligger tett oppunder de relativt høye julaften-temperaturen på denne tiden. Men det er vanskelig å sammenligne disse temperaturene, da man har observert urbaniseringseffekter etter 2005. Så temperaturene de senere år er ikke sammenlignbare med temperaturer før 2005.

Julaftenstatistikk med Oslo (sett mot Uppsala)

Gir statistikken oss en pekepinn hvordan temperaturene var i Norge? I grafen nedenfor er data fra den homogeniserte dataserien for Oslo lagt til. Vi har data fra 1925 på døgnbasis tilgjengelig.

Verdier i lys grå (oransje er 10 års rullerende snitt) er Uppsala, Sverige. Verdier i blå (rød er 10 års rullerende snitt) er Oslo, Blindern (data hentet fra frost.met.no (SN18700) / se Værstat sin statistikk for Oslo her).

Vi ser at 10 års rullerende snitt er rimelig sammenfallende mellom de to temperaturseriene over lengre tid (rød mot oransje verdier). Dette tyder på at temperaturserien for Uppsala kan gi en pekepinn på hvordan temperaturene var i Oslo julaften også før 1925.

Høyeste døgnmiddeltemperatur julaften i temperaturserien for Blindern (Oslo) er 6,4 grader (1974), og laveste døgnmiddel er -16,0 (1995). Årets julaften var relativt kjølig, med -11,4 grader døgnmiddel på Blindern.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Følg Værstat på FacebookTwitterSubstack, eller meld deg på nyhetsbrev ved å skrive inn epostadresse nedenfor!
  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 160895228 / Gifts © Inara Prusakova | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.