September 2022 – Forsetter de økende høsttemperaturene i Norge?

September 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Høsten er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43).

Oslo (Blindern) 12,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 19,8 grader (02.09.1947)
 • Laveste døgnmiddel: 1,8 grader observert/1,5 grader homogenisert (23.09.1952)
 • Høyeste makstemperatur: 26,4 grader (03.09.1991)
 • Laveste minimumstemperatur: -3,3 grader (27.09.1939)

September i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for september på 12,0 grader er 0,2 grader under normalen for 1991-2020 (på 12,2 grader), og 18. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for september er 15 grader (2006 og 2016), og laveste er 1877 på 8 grader.

Septembertemperaturene har ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2022 frem til 2000, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under gjennomsnittet.

Høyeste 10 års middel økte så til høyeste verdi rundt 2005. De senere år har 10 års middel stabilisert seg på dette nivået.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående økende trend i 10 års middel etter 2005 i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 12,9 grader månedsmiddel i september

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 23,1 grader/21,9 grader homogenisert (01.09.1958)
 • Laveste døgnmiddel: 3,7 grader homogenisert fra Fredriksberg (24.09.1932)
 • Høyeste makstemperatur: 27,6 grader (16.09.2016)
 • Laveste minimumstemperatur: -0,1 grader (30.09.1995)

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene hele måneden. To dager ble beregnet døgnmiddel i øvre sjikt (5. og 28. september).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 12,9 grader er 0,2 grader over normalen for 1991-2020 på 12,7 grader. Verdien er den 16. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for september er 1999 med 15,8 grader, 0,4 grader høyere enn 1949/2006. Laveste verdi beregnet er 1986 med 8,8 grader.

10 års rullerende middel har variert rundt gjennomsnittet i perioden 1904-2022. I perioden 1978 til 1993 lå 10 års middel i det laveste nivået i måleserien.

Høyeste 10 års middel er beregnet for 2006. Siden har 10 års middel stabilisert seg på et nivå under dette, men over gjennomsnittet for hele perioden (1904 til 2022).

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående økende trend i 10 års middel i Bergen dersom vi ser på perioden 2006 til 2022.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 8,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 19,4 grader (01.09.1938)
 • Laveste døgnmiddel: -2,9 grader (27.09.1928)
 • Høyeste makstemperatur: 22,4 grader (01.09.1938)
 • Laveste minimumstemperatur: -4,3 grader (27.09.1986)

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene. Det var en periode med temperaturer i øvre sjikt (22-25. september).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 8,0 grader som er 0,1 grader over normalen for 1991-2020 på 7,9 grader. Verdien er den 18. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 11,2 grader (1934) som er 1,2 over 2011/2013, og laveste er 3,3 grader (1893).

10 års rullerende middel har beveget over og under gjennomsnittet for hele perioden. Perioden 2015 til 2022 skiller seg ut ved snitt over gjennomsnittet og snitt i øvre sjikt. Dette har gitt høyeste 10 års middel gjennom perioden.

De forhøyede månedsmiddeltemperaturene de senere år kan antyde på en økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 7,8 grader månedsmiddel for september

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 16,3 grader (01.09.1938)
 • Laveste døgnmiddel: -2,2 grader (29.09.1939)
 • Høyeste makstemperatur: 19,9 grader (01.09.1938)
 • Laveste minimumstemperatur: -4,8 grader (30.09.1939)

Måneden så ingen døgnmiddeltemperturer over normalt sjikt for perioden 1867 til 2022. En periode så temperaturer i øvre sjikt (22-24. september).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 7,8 grader er 0,1 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 16. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 10 grader (2013) som er 0,5 grader over 2011, og laveste er 3,7 grader (1850).

10 års middel ser ut til å ha utviklet over og under gjennomsnittet for perioden 1840-2000. Siden 2000 har 10 års middel hatt en jevnt stigende trend.

Dette indikerer at det er en pågående økende trend i septembertemperaturene i Vardø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 5,5 grader månedsmiddel for september

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder. Manglende data kan påvirke analysen.

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 18,0 grader (03.09.1938)
 • Laveste døgnmiddel: -7,6 grader (30.09.1939)
 • Høyeste makstemperatur: 22,0 grader (11.09.2015)
 • Laveste minimumstemperatur: -15,4 grader (16.09.1919)

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 5,5 grader tilsvarende gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Verdien er den 20. høyeste i perioden 1913 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 8,6 grader i 1934 foran 2015 på 8,2 grader. Laveste verdi er 1,4 grader (1966).

10-års glidende middel har ligget stabilt rundt gjennnomsnittet for perioden 1913 til 2012.

Fire enkeltår med månedsmiddel i øvre sjikt har bidratt til høyeste 10 års middel for hele perioden fra 2016 til 2022.

Det er uklart om den forhøyede 10 års middel de senere år er grunnet tilfeldigheter eller indikasjon på stigende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 3,2 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 10,3 grader (03.09.1990)
 • Laveste døgnmiddel: -13,9 grader (rekonstruert) (30.09.1917)
 • Høyeste makstemperatur: 15,2 grader (02.09.1990)
 • Laveste minimumstemperatur: -12,6 grader (22.09.1988)

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg innenfor normalt sjikt (sett mot de siste 30 årene). Temperaturene lå i øvre sjikt i perioden 23-26. september.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 3,2 grader, som er 1,2 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 8. høyeste i perioden 1899 til 2022.

Høyeste verdi registrert er årets verdi på 5,2 grader (1990), 0,3 grader over 2017. Laveste er -3,3 grader (1912).

Langsiktig trend har ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet frem til 1995.

Fra 1995 til 2017 har 10 års middel økt til høyeste verdi i hele perioden. Siden 2017 har 10 års middel ligget stabilt. Det er uklart om dette indikerer en stabilisering eller en midlertidig pause i trenden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 11470512 / Fall Norway © Sergey Mostovoy | Dreamstime.com

2 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.