Norsk klimaservicesenter vil endre siden “Klimaframskrivninger”

Norsk klimaservicesenter bekrefter til Værstat at de vil gjøre endringer i siden “Klimafremskrivninger”. Endringene vil bli iverksatt i løpet av høsten, i forbindelse med at de lager nye nettsider.

Les om nettsiden og Værstat sin gjennomgang her: Den filtrerte klimahistorien

Følgende er etter Værstat sin mening feilaktig informasjon i nettsiden:

  • Grafen betegner 30-års filtrerte verdier for “observasjoner”.
  • Grafen skjuler faktiske observerte årlige beregnede årsmiddeltemperaturer (dette gjør det ikke mulig å få begrep om økningene som vises er betydelig eller ikke).
  • Y-aksen manipuleres når man skifter mellom høy (RCP8.5) og middel (RCP4.5) framskrivning slik at det er vanskelig å vurdere disse opp mot hverandre.
  • 30-års gaussfiltrering krever at man fjerner de 15 første og 15 siste årene for at beregningene blir riktig, dette er ikke gjort. Betydelige deler av filtrerte observasjoner er derfor fiktive. (Se illustrasjon nedenfor).

Norsk klimaservicesenter vil korrigere betegnelsen i grafen (ikke bruke begrepet “observasjoner”), og vil fjerne fiktive verdier for 30-års filtreringen av observasjoner.

Manipulasjonen av y-aksen mellom framskrivningene vil fortsatt gjøres, og årlige middelverdier vil fortsatt skjules.

Værstat mener rettingene vil et steg i riktig retning, men er skuffet over at man fortsatt vil vise et misvisende og mangelfullt bilde av beregnede observasjoner opp mot forskjellige modelleringer av fremtiden.

At feilaktig informasjon fortsatt vil spres gjennom nettsidene til Norsk klimaservicesenter frem til overgang til nye nettsider er etter Værstat sin mening svært uheldig.

Grafisk fremstilling

Nedenfor ser man en grafisk fremstilling av historiske observasjoner med forskjellige beregnede filtreringer av variasjoner over tid, for Norge.

Grunndata: frost.met.no/Met (Gridded beregninger for Norge). Værstat.nos beregninger og 30-års gaussfiltrerte verdier fra Norsk klimaservicesenter

Vi ser at Norsk klimaservicesenters fremstilling tilsvarer en glatting av 15+15 års glidende snitt. Værstat viser også 5+5 års glidende snitt som er en mer vanlig fremstilling. Vi ser at 5+5 års glidende snitt ikke viser noen økt trend siden begynnelsen av 2000-tallet.

Her er Norsk klimaservicesenters fremstilling:

Hentet fra Norsk klimaservicesenter 31. august 2020. Det er planlagt enkelte korrigeringer i løpet av høsten.

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.