Rekordtemperatur i Finnmark i juli – men hva viser månedsstatistikken?

Juli måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken! I år er det rapportert om relativt høye temperaturer i Finnmark som har fått bred oppmerksomhet – men hva sier statistikken?

Oslo (Blindern) 19,9 grader månedssnitt

Juli i år ble det registrert relativt normale dagsmiddeltemperaturer gjennom hele måneden, innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Det var tre perioder med relativt høye temperaturer (overkant av 23 grader dagsmiddel). Grafen nedenfor (øverst) viser også dagsmiddelverdier for perioden 1925-1990 i grått.

Gjennomsnittet for juli endte over snittet for perioden 1840-2021, og 9. høyeste beregnede verdi for perioden.

Høyeste registrerte verdi for måleserien er 2018 på 22,2 grader (0,5 grader høyere enn juli 1901), og laveste er 1862 på 14 grader. Julitemperaturene ser ut til å ha variert noe syklisk rundt et gjennomsnitt på 17 grader, og ser ikke ut til å ha vist en signifikant økende trend (marginal lineær økende trend).

10-års gjennomsnittsverdi har tilsvarende topp i 1950 som i perioden etter 2015. 10-års middel har ligget stabilt de siste 10 årene.

Vi ser ingen klare tegn til en pågående trend i Oslos julitemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på juni måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 17,2 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene.

Månedssnittet lå over gjennomsnittet for perioden 1905 til 2021 på ca. 15 grader, med 10. høyeste verdi for perioden.

Høyeste månedsmiddel for juli er registrert 2014 (19 grader), laveste er registrert 1928 (11,5 grader).

10 års rullerende middel ser ut ha være stabil rundt gjennomsnittet for store deler av perioden 1905 til 2021, med unntak av en periode rundt 1970 med under gjennomsnitt og rundt 2010 med over gjennomsnitt 10 års middel. Årets 10-års middel ligger marginalt over gjennomsnittet for hele perioden 1905-2021.

Den lineære trenden er tilnærmet stabil rundt hele periodens gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Tromsø 12 grader månedsmånedssnitt

Det ble en relativt kjølig på juli-måned i Tromsø hele måneden sett under ett, men med en periode på tre dager med relativt høye temperaturer (5-7. juli).

Måneden som helhet endte på 12 grader som er rundt gjennomsnittet for perioden 1880-2021. Høyeste verdi for juli er 15,9 grader (1960), og laveste er 7,6 grader (1900).

Både årsmiddel og 10 års rullerende middel variert betydelig, og har hatt en relativt langvarig periode med verdier over gjennomsnittet rundt 1940. De senere år har 10-års rullerende vært relativt stabil, og noe over gjennomsnittet for hele perioden.

Det har vært en langsiktig økende lineær trend i Tromsøs julitemperaturer siden 1880, men det er uklart om denne trenden er pågående gitt en stabil 10-årstrend under nivået rundt 1940-tallet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på juni. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø 10,5 grader månedsmiddeltemperatur

Temperaturene i juli måned har ligget rundt normalt spenn med unntak av en periode med forhøyede temperaturer mellom 5. og 8. juli. I perioden 1867 til 2021 har man sett slike enkeltstående topper regelmessig.

Måneden som helhet på 10,5 grader endte over gjennomsnittet for perioden 1840-2021, 24. høyeste verdi for perioden. Høyeste verdi for juli registrert er 13,4 grader (1960), og laveste er 5,8 grader (1900).

10 års rullerende middel viser opphøyede verdier siden 2003 og har ligget stabilt siden.

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2021 under ett. Gitt at 10-års rullerende har ligget stabilt de senere år, er det uklart om trenden er pågående.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på juni måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn +6,2 grader månedsmiddel

Etter en julimåned helt utenom det vanlige i 2020, så er vi tilbake til gjennomsnittet. Juli måned i Svalbard ble det registrert temperaturer innenfor et normalt spenn sett mot temperaturer siste 30 år hele perioden.

Måneden som helhet på +6,2 grader endte rundt gjennomsnittet for perioden 1900-2021 og er laveste verdi siden 2008. Høyeste verdi for juli registrert er +9,8 grader (2021), og laveste er +3,5 grader (1917).

10 års gjennomsnitt har vist en jevnt stigende trend siden 2000 etter å ha ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1900 til 2000.

Langsiktig lineær trend i julitemperaturer er økende siden 1900, perioden etter 2000 trekker opp.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på juni måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.