Ny temperaturrekord i Finnmark bekreftet – “trolig ok”

5. juli ble det registrert maksimaltemperatur på 34,3 grader i Banak (Porsanger). Dette ble slått opp i en rekke medier som “rekordvarmt” (NRK) og “aldri vært registrert så langt nord” (Dagblaget).

I forbindelse med denne registreringen så ble det sirkulert en dramatisk grafisk visning med sortsvidd farge, blant annet i Dagbladet. Værstat har tidligere beskrevet den inkonsekvente fargebruken på slike visninger i Meteorologisk institutt (Met).

Lesere har tatt kontakt med Værstat og vært forvirret, da det tidligere er registrert en tilsvarende temperatur (34,3 grader Sihccajavri 23. juni 1920) i Finnmark som inntil nylig stod oppført som rekord.

Hvorfor blir ikke denne registreringen nevnt?

100 år gammel varmerekord i Finnmark underkjent i 2020

Følgende svarte avdelingsleder for klimatjenester i Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, i en epost til Resetts redaktør Helge Lurås (videresendt som svar til Værstat):

Inntil i fjor sommer ble målingen fra Šihččajávri ansett for å være offisiell rekord. Men, etter en grundig granskning i forkant av 100-årsjubileet ble den underkjent.

Resett skrev 13. juli om underkjennelsen, les mer i Resett (pluss-sak).

Dersom man ikke tilfeldigvis hadde gjennomført en ad-hoc granskning av denne registreringen, så hadde altså årets rekord ikke vært offisiell rekord.

En beskrivelse av funnene ble publisert i en sak på Mets nettside 23. juni 2020. Det vises til at tilsvarende målestasjoner i nærheten registrerte betydelig lavere målinger i samme tidsperiode, og man konkluderte med at registreringen trolig var fem grader for høy.

Met viser i epost også til årboken for 1920 som underbygger underkjennelsen (fritt oversatt fra tysk):

Termometerinnstillingen er ikke bra. Med en skyfri himmel er temperaturene flere grader for høye både middag og kveld.

Videre vises det til at det ikke er vært målt over 30 grader på Sihccajavri målestasjon siden man begynte å registrere maksimaltemperaturer fra 1954.

Mistenkelig registrering i Banak 5. juli 2021

Værstat fattet interesse for denne målingen spesielt etter å ha sett temperaturutviklingen gjennom dagen. På Yr.no publiserer man historiske målinger time for time for Banak.

For 5. juli viser tempeturregisteringene dette:

Faksimile fra yr.no / Temperaturmålinger Banak, Porsanger 5. juli 2021

Her ser vi at maksimaltemperaturen ble registrert over et relativt kort tidsrom. Snittemperaturen mellom kl 14 og 15 er 33,7 grader og det ble maksimalt målt 34,3 grader.

Dette er i sterk kontrast til perioden før og etter. Mellom kl. 13 og 14 ble det registrert et snitt på 27,3 grader, og maksimalt 27,9 grader. Mellom kl. 15 og 16 ble det registrert et snitt på 26,8 grader, og maksimalt 34,2 grader.

Fra klokken 14 økte altså temperaturen med over 6 grader, og falt tilbake igjen i løpet av ca. en time.

Værstat tok derfor kontakt med Met for en redegjørelse for kvalitetssikringen av denne registreringen og om den er offisielt bekreftet.

Årets rekordmåling i Banak – “trolig ok”

Værstat har tidligere skrevet om prosedyrene for kvalitetssikring og endring av tidligere rekordhistorikk. Les mer i saken Temperaturmålinger endres i ettertid – har ikke oversikt over omfang.

Som Værstat så bekrefter Hygen at målingene med første øyekast så mistenkelige ut, og man gjennomførte derfor en undersøkelse av målingen.

Følgende er en oppsummering funnene (sitert fra Hygen):

Ved første øyekast kan denne observasjonen se misstenkelig ut, ved at stasjoner lengre ute i fjorden ikke har helt samme resultat.

Nøyere undersøkelser, samt lokalkunnskap hos statmeteorolog som bisto undersøkelsen viser at denne observasjonen trolig er ok.

Det som trolig har skjedd er en liten dreining i vinden over område som har gitt en lokal føhneffekt. Dette verifiseres også om en høydekorrigerer temperaturdata fra høyereliggende værstasjoner lengre inn på Finnmarksvidda.

Et eksempel på slik høydekorreksjon er Iskoras II (591 moh) hadde 27,6 grader. Tørr-adiabatisk oppvarming ned til havnivå gir 33,4 gr. Totalt gir dette et bilde på at observasjonen er OK.

Det viktigste faktum som pekes på er det det mest sannsynligvis var en lokal fønvindeffekt, med utgangspunkt i Iskoras-fjellet, som kan bekreftes ved å beregne høydemetereffekten ved temperaturer.

Konklusjonen er altså at en totalvurdering av den mistenkelige målingen er at den “trolig er ok”. Den blir derfor ny rekordmåling for Finnmark.

Værstats undersøkelse

Værstat ønsket å gjøre en enkel uavhengig undersøkelse av denne rekordmålingen. Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på undersøkelsen som Met har gjort, og Værstat tar derfor utgangspunkt i beskrivelsen av funnene fra Hygen.

Først kan vi vurdere høydemetereffekten. Bildet fra seklima.met.no nedenfor viser makstemperatur på høydetoppen Iskoras II 5. juli klokken 16 på 27,4 grader. Gitt høyden på 591 meter, så kan vi beregne en teoretisk trykkeffent på ca. 600 meter (Banak målestasjon ligger på 5 meter).

Les mer om Adiabatiske prosesser i denne UiO-artikkelen!

Ved tørr luft (ca. 1 grad per 100 meter), gir dette en økning på i underkant av 6 grader. Dette gir 27,4 + 6 = 33,4 grader (0,9 grader under rekordmålingen).

Ved fuktige luftmasser så øker ikke temperaturen like mye (med ca. 0,5 grader per 100 meter). Dette gir 27,4 + 3 grader = 30,4 grader.

Ved å bruk teoretiske beregning av temperaturskille fra målingen gjort i Iskoras, så underbygger dette at temperaturer mellom 30,4 til 33,4 grader i Banak gitt nivået på luftfuktigheten. Værstat har ikke informasjon om luftfuktigheten i området 5. juli.

Hva med tilsvarende målestasjoner i nærheten?

Faksimile fra seklima.met.no, utvalgte målestasjoner i nærheten av Banak/Porsanger 5. juli 2021

Vi ser at det er kun to målestasjoner så skiller seg ut, Banak og Tana Bru. Banak har en rask stigning og fall i en relativt kort tidsperiode, mens Tana Bru har en mer langvarig opphøyd temperatur.

Iskoras II ser ut til å ha en relativt stabil temperatur gjennom dagen. Dette ser ut til å svekke teorien om en kortvarig varm funluft fra Iskoras II.

Tana og Porsanger ligger nære grensen til Finland, og Værstat har ikke funnet temperaturobseravasjoner i Nord-Finland. Det ser ut til at funeffekten kan ha hatt utspring fra Finland.

Eneste måling Værstat finner fra nærområde i Finland er grensestedet Utsjoki.

Faksimile fra Finnish Meteorological Institute, Utsjoki for perioden 16.juni til 15. juli 2021.

Her ble det målt en makstemperatur på 32,6 grader 5. juli 2021 ifølge finsk meteorologisk institutt.

Det ser ut til at værhendelsen var relativt kortvarig, og i et relativt lite geografisk område rundt grensen til Finland. Høye målinger i nærområdet, Tana Bru 33,4 grader, 32,6 grader i Utsjoki og 27,4 grader i 591 meters høyde i Iskoras underbygger høye temperaturmålinger i Banak målestasjon 5. juli.

Værstats kommentar

Det synes å være mangelfull refleksjon rundt usikkerheten ved “rekordmålinger”, spesielt når man sammenligner med målinger langt tilbake i tid. Manuelle registreringer, og mer primitivt måleutstyr, ga betydelig flere feilkilder.

Det er heller ikke gitt at dagens digitaliserte og helautomatiske målestasjoner gir feilfrie målinger, og vi er da avhengig av kvalitetssikring fra meteorologer med høy faglig integritet slik at vi kan ha tillitt til rekordmålinger.

Værstat fokuserer mest på dagsmiddelmålinger, da tilfeldigheter i korte tidsrom som gir høye og lave enkeltmålinger syndes å kunne være knyttet en del usikkerhet ved. Etter det Værstat forstår så kan slike fønvindeffekter være svært lokale, og det er vanskelig å bruke slike målinger til å forså temperaturutvikling.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Oppdatering 17.07.2021: språklige rettinger og klargjøringer.

2 kommentarer

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.