Faglig gjennomgang gir økt tillit til Finnmarkrekorden i sommer

16. juli 2021 skrev Værstat om en ny makstemperaturrekord for Finnmark som ble registrert 5. juli.

Rekorden ble nortert etter at forrige rekord på samme temperatur registrert 23. juni 1920 ble underkjent i 2020.

Værstat syntes registreringen var mistenkelig, da det ble registrert høye temperaturer i Banak flyplass innenfor et relativt kort tidsrom.

MET svarte på henvendelse til Værstat at de hadde funnet at rekorden var “trolig ok”, og viste til målinger i Iskoras II som ikke underbygget rekordmålingen (høydekorrigert beregnet til maks 33,4 grader for Banak).

Bekymringsmeldinger til Værstat

Etter at Værstat publiserte artikkelen mottok Værstat flere henveldelser som ytret skepsis til rekorden. Hovedargumentene var:

 • At flyplassområdet kunne bidra med varmeøyeffekt.
 • Parallelle private temperaturmålinger i nærheten gjennom Netatmo-nettverket ikke kunne vise til tilsvarende temperaturer.

For å undersøke påstandene nærmere tok Værstat ut statistikk fra private Netatmomålere i nærheten for å måle disse opp mot Avinors rekordmåling på Banak flyplass.

Følgende viser kart fra Netatmo med plasseringer til private målinger:

Faksimile fra Netatmos værkart med private målelokasjoner i Lakselv ved Banak flyplass. Værstat har lagt til nummering som henvises til i graf nedenfor.

Værstats graf som sammenstiller målinger rundt Banak flyplass:

Værstats egen innhenting av data fra private Netatmomålere fra Netatmos værkart, og makstemperaturer fra Banak flyplass hentet fra seklima.met.no

Grafen viser temperaturobservasjoner ved en rekke private målestasjoner ca. 5 minutt, mens Avinors makstemperaturmåling registreres en gang i timen.

Vi ser at en privat målestasjon (Lakselv 4) gir åpenbart feilaktige avlesninger med målinger over 35 grader, da den avviker betydelig fra alle andre målestasjoner gjennom hele nesten hele dagen. Værstat antar måleravleseren kan være ha en plassering som er vært solpåvirket.

Ingen av de private med mer troverdige avlesninger har målinger i nærheten av Banakrekorden på 34,3 grader. Den nærmeste er Lakselv 2 med 33,2 grader, men denne kan også se ut til å ha vært solpåvirket, med betydelig avvikende temperaturer gjennom deler av dagen.

Lakselv 1 og 5 har makstemperaturer rundt 32 grader.

Ny dokumentasjon fra Meteorologisk institutt (MET)

Etter korrespondanse med MET mottok Værstat 13. september ny dokumentasjon som underbygger at rekordmålingen er troverdig. Følg lenke for å lese.

Dokumentet gir en grundig redegjørelse for de faktiske omstendighetene rundt målingen som lå til grunn for at MET fant registreringen troverdig.

MET opplyser at det er Avinor som drifter og kontrollerer værstasjonen på Banak flyplass.

1. METAR-Observasjoner med oppløsning på 30 min underbygger målingen

På alle landets flyplasser så registreres det værobservasjoner hver halvtime. Temperaturer angis kun i hele grader.

I det aktuelle tidsrommet ble det registrert 34 grader.

Værstat antar dette bekrefter målte temperaturer mellom 33,5 og 34,4 grader (avrundet til tall uten desimal).

2. Uavhengig måling ved Suolovuopmi underbygger at makstemperaturen var mulig

Videre viser MET til en parallell måling ved Suolovuopmi (ligger på 381 moh) på 30,6 grader.

Gitt høydemeterene kan man beregne teoretisk tørradiabatisk oppvarming ned til Banak flyplass ved havnivå (5 moh).

Les mer om Adiabatiske prosesser i denne UiO-artikkelen!

Dersom man antar at temperaturen øker med en tørradiabatisk temperaturgradient på 0,98 grader per 100 m, gir dette 30,6 grader + (376 meter x 0,98 grader / 100 meter) = 34,3 grader.

Temperaturmålingen ved Suolovuopmi bekrefter at makstemperaturen på 34,3 grader ved Banak flyplass var teoretisk mulig.

3. Private målinger bekrefter temperaturer mellom 31 og 34 grader

Private målinger er vanskeligere å vurdere, og MET gir følgende erfaring:

Det er umulig for MET å vite kvaliteten på de disse private målingene. I sommersesongen ser vi at det forekommer målinger som opplagt er solpåvirket med temperaturer på over 40 grader.

MET viser til lokale private målinger som bekrefter funnene til Værstat med betydelig avvik mellom målingene. Det ble målt fra 22 grader lengre ut i fjorden, til 34 grader i nærheten av Banak (Værstat antar dette er målingen som er åpenbart solpåvirket).

MET forklarer videre hvordan værforholdene i Finnmark fører til slike store lokale variasjoner.

4. Værforholdene underbygger variable og høye temperaturer

MET viser videre til prognosekart som viser at luftmasseforholdene ble beregnet til å kunne gi temperaturer som kunne overstige 32-33 grader.

Prognose for luftmasseforhold i Finnmark 5. juli 2021. Observerte temperaturer i heltall i lilla. Kilde: Meteorologisk institutt.

Værforholdene som vist ovenfor har potensiale til høye temperaturer, særlig på stasjoner som ikke er påvirket av havluft.

MET skriver følgende om forholdene i Finnmark tidlig juli:

I Finnmark hvor sjøtemperaturen er veldig lav, typisk rundt 10 grader i starten av juli, vil vind fra havet føre til en bakkeinversjon (den kjølige lufta er tyngst og vil legge seg nærmest bakken) som hindrer de storstilte luftmassene i å få en fullgod effekt på målestasjonene.

Når luft i høyden blåser over fjell, og man i tillegg har sol, vil luft som kun påvirkes av de overliggende luftmassene, kunne få veldig høy temperatur, samtidig som nærliggende stasjoner er mer påvirket av havlufta og får lavere temperatur.

At temperaturen varierer overraskende mye i tid og rom på korte avstander og korte tidshorisonter er derfor svært vanlig i områder nær sjøen i Nord-Norge om sommeren.

Værstats vurdering

METs nye dokumentasjon gir etter Værstat sin mening økt tillitt til rekordmålingen som ble registrert i Avinors målestasjon på Banak flyplass 5. juli 2021.

Det er de spesielle værforholdene i Finnmark, med lave havtemperaturer, som bidrar til store lokale variasjoner i temperaturer på korte avstander og korte tidshorisonter.

Det synes derfor å være ganske tilfeldig at man fanger opp slike spesielt høye temperaturer når man har slike værforhold. Kan det være at økt antall målepunkter kan bidra til at man øker sjansen for å fange opp nye rekorder?


Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

3 kommentarer

 1. Selvsagt blir det varmt når solen steiker fra klar himmel i 24 timer dag etter dag – Men vinddraget er rask til å redusere temperaturen ved å flytte på luftmassene og blande kalt og varmt.- Hvordan var vindforholdene på den omtalte dag?

  • Hei Roald! Jeg har lenket til dokumentet som MET skrev til meg i artikkelen, her skriver MET om vindmålingene som er gjort ved Banak flyplass i perioden.

   “Banak har en vindmåler på en ås vest for flyplassen, i 1800 fots høyde (ca 550 moh). Her var vinden sørvestlig, 230 grader, og vindhastigheten 19 knop, dvs snaut 10 m/s.”

   Etter deg jeg forstår – dersom vinden hadde kommet fra fjorden så hadde temperaturen vært betydelig lavere grunnet den relativt lave havtemperaturen.

   Her er teksten som forklarer fenomenet som kan gi høye temperaturer og stor variasjon:
   “I Finnmark hvor sjøtemperaturen er veldig lav, typisk rundt 10 grader i starten av juli, vil vind fra havet føre til en bakkeinversjon (den kjølige lufta er tyngst og vil legge seg nærmest bakken) som hindrer de storstilte luftmassene i å få en fullgod effekt på målestasjonene. Når luft i høyden blåser over fjell, og man i tillegg har sol, vil luft som kun påvirkes av de overliggende luftmassene, kunne få veldig høy temperatur, samtidig som nærliggende stasjoner er mer påvirket av havlufta og får lavere temperatur. At temperaturen varierer overraskende mye i tid og rom på korte avstander og korte tidshorisonter er derfor svært vanlig i områder nær sjøen i Nord-Norge om sommeren.”

   -Ole

 2. Takk for svar – Jeg har litt erfaring fra Helgelandskysten hvor fi støpte kjeller på hytta i 32-33 graders varme – målt med kvikksølv!.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.