Oktober 2021 – en variert måned i hele landet

Oktober måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Måneden så “skummel” ut for søringenes strømregninger med høyeste strømpriser noensinne og relativt lave temperaturer i midten av måneden. Heldigvis fikk vi en strømprisvennlig avslutning på måneden.

Men vil det vare?

Oslo (Blindern) 8,7 grader månedssnitt

Oktober i år ble det registrert dagsmiddeltemperaturer innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Det var en periode med temperaturer i øvre del av spekteret i starten av måneden, med en noe kjøligere periode midt i måneden. Slutten av måneden så tre dager med relativt høye temperaturer for perioden.

Gjennomsnittet for oktober endte 2,8 grader over snittet for perioden 1837-2021 (på ca. 5,9 grader), og 6. høyeste beregnede verdi for måneden.

Høyeste registrerte verdi for oktober er 1961 på 9,6 grader, og laveste er 1880 på 0,5 grader.

Oktobertemperaturene vært relativt stabile siden 1930-tallet og har 10-årssnittet har svinget rundt snittet. 10-års rullerende snitt har ligger noe over snittet siden 2013.

Vi ser ingen klare tegn til en pågående trend i Oslos oktobertemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 9,8 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene, med unntak av en dag med relativt høye temperaturer mot slutten av måneden (29. oktober).

Månedssnittet lå 1,4 grader over gjennomsnittet for perioden 1905 til 2021 på ca. 8,4 grader, med 9. høyeste verdi for perioden.

Høyeste månedsmiddel for september er registrert 1961 (11,2 grader), laveste er registrert 1926 (4,5 grader).

10 års rullerende middel ser ut til å bevege seg relativt stabilt rundt gjennomsnittet for hele perioden.

Vi ser ingen klare tegn til en pågående trend i Bergens oktobertemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø 3,4 grader månedssnitt

Det ble en relativt normal i Tromsø hele måneden sett under ett, men en periode med relativt høye temperaturer i begynnelsen av måneden trekker opp.

Måneden som helhet endte på 3,4 grader som er 0,7 grader over gjennomsnittet for perioden 1867-2021. Høyeste verdi for oktober er 7,3 grader (1987), og laveste er -2,2 grader (1903).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt gjennomsnittet. Vi ser en relativt lang perioden 1940-1960 med 10-årsmiddel over gjennomsnittet. Dagens periode med 10-årsmiddel over snitt har vart siden ca. 2007.

Det har vært en langsiktig økende lineær trend i Tromsøs oktobertemperaturer siden 1880. Det er uklart om dagens trend er økende, da temperaturene varierer betydelig fra år til år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø 3,9 grader månedsmiddel

Oktober måned har ligget rundt normalt spenn med unntak av en to dager med relativt høye temperaturer i begynnelsen av måneden.

Måneden som helhet endte 1,7 grader over gjennomsnittet for perioden 1840-2021 (2,2 grader), med 16. høyeste verdi for perioden. Høyeste verdi for måneden er 6,3 grader (1961), og laveste er -0,2 grader (1902).

10 års rullerende middel viser opphøyede verdier siden 2005 og synes å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn gjennomsnittet.

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2021 under ett. Dagens 10-årsmiddel ligger over lineær trend og har ligget stabilt de senere år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -4 grader månedsmiddel

Oktober måned i Svalbard ble det registrert temperaturer et normalt spenn gjennom måneden, med unntak av en periode med temperaturer i øvre spenn i begynnelsen av måneden.

Måneden som helhet endte på -4 grader, som er 1 grader over gjennomsnittet for perioden 1900-2021. Høyeste verdi registrert er 3,2 grader (2016), og laveste er -14,4 grader (1968).

10 års gjennomsnitt har vist opphøyede verdier siden 2014, og et enkeltår (2016) trekker betydelig opp.

Temperaturene synes å ha normalisert seg siden 2019. Det er uklart om de opphøyede verdiene de siste 10 årene er utslag av tilfeldigheter eller indikasjoner på en trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.