Vinter-OL kan gå en mørk tid i møte ifølge NRK

NRK rapporterte 28. januar om dystre fremtidsutsikter for vinter-OL. Statskanalen viste til forskning videreformidlet gjennom tabloidavisen The Guardian.

“Farlige” snøfattige forhold

I artikkelen presenteres først bekymringer om økende bruk av kunstsnø fra en ikke-fagfellevurdert rapport fra “Sports Ecology Group”. Her hevdes det at vinter-OL som avholdes i snøfattige områder gir økt risiko for skader, spesielt grunnet bruk av kunstsnø.

Videre trekkes det frem statistikk som viser at vinter-OL avholdes i stadig varmere steder. Det diskuteres ikke om det er en konsekvens av at vertskapsbyene er lokalisert lengre sør eller ugunstige steder, eller om det er økte temperaturer som er årsak til temperaturøkningene i OL-byer.

Derimot kommer det tydelig frem i en tidligere artikkel i NRK at årets vinter-OL, som avholdes i Kina, er lokalisert i et meget snøfattig område som også lider av kraftig vannmangel. Det er altså vært et aktivt valg av en OL-by som er avhengig av kunstsnø.

Det diskuteres ikke om den olympiske komite (IOC) har mulighet til eller ønsker å kreve at OL skal avholdes i naturlig snørike områder.

Forskning baseres på “verst tenkelig” fremtidsscenario

Værstat har satt seg inn i både The Guardian-arikkelen som NRK baserer mye av saken på, og forskningen som ligger til grunn.

Forskningen er publisert i tidskriftet “Current issues in Tourism”.

Følgende grafikk vises av The Guardian for å illustrere den angivelige dystre utviklingen de neste 60 årene:

Faksimile fra The Guardian 29.01.2022. Til venstre vises utvikling i “nåværende utslippsbane” og til høyre vises “utslipp i henhold til Parisavtalen”

I The Guardian får vi kun beskrevet fremtidssalternativene “hvis utslippene fortsetter å øke i nåværende bane” og “hvis uslippene senkes i henhold til Parisavtalen”. Men hva betyr dette?

I forskningen kommer det frem at man benytter fremtidsscenarioene RCP8.5 og RCP2.6.

Bruken av scenarioet RCP8.5 er blitt møtt med sterk kritikk fra flere klimaforskere, som mener man må slutte å bruke dette som det mest sannsynlige utfallet. Ifølge den seneste IPCC-rapporten (side 303, 15-16) så er sannsynligheten for RCP8.5 ansett som lav.

Forskerne har altså sammenlignet et scenario med lav sannsynlighet med et politisk vedtatt mål. Dette gjør det vanskelig å vurdere konklusjonene som trekkes om sannsynligheten for fremtidige utfall.

Er det svakheter ved forskningen saken bygger på?

Værstat mener det er svakheter med forskningen som saken bygger på.

Følgende beskrivelse gis over bruken av RCP8.5 som forskere advarer om å bruke som sannsynlig fremtidig utfall:

The findings make it clear that projected climate change will reduce the reliability of past/current OWG hosts to provide fair and safe conditions for the growing number of snow sports in the Olympic programme over the course of the twenty-first century.

Her beskrives altså et scenario med lav sannsynlighet som “anslåtte klimaendringer” som sammenlignes med utslippsmålene som er satt med Parisavtalen.

Videre trekkes en uttalelse fra en utøver frem og legges vekt på i konklusjonen:

Our sports are going to end unless there is serious change in the world.

Det er uklart for Værstat hvordan slike uttalelser fra idrettsutøvere er relevant i forskning om fremtidsklima for vinter-OL arrangementer.

Videre kan det synes at forskerne går utover sitt mandat som forskere, og trekker inn hvordan et innflytelsesrikt idrettsamfunn og kjendisutøvere kan brukes politisk for å påvirke samfunnet:

The highly influential sporting community and its celebrity athletes are a potentially powerful force to unite, inspire, and accelerate change required for one of the most important societal transitions in history.

Hva viser empirien?

Værstat mener det er svakheter ved å kun fokusere på vertskapsbyer, og at man bør ta en kikk på empirisk utvikling i verdens snøomfang.

Nedenfor vises Rutgers universitet (globale snø-lab) sin snøstatistikk for den nordlige halvkule, eurasia og nord-amerika.

Faksimile fra Rutgets Univeresity Climate Lab, hentet 29.01.2022

Det er tydelig fra grafen fra Rutgers universitet at vi så et regimeskifte som ga lavere snømengder rundt slutten av 1980-tallet. Etter dette ser det ut til at snømengden i den nordlige halvkule, eurasia og nord-amerika har vært relativt stabil.

Vi ser ingen indikasjoner på urovekkende utviklingstrekk fra den langsiktige statistikken som indikerer at det er fare for snømengden.

Hva med årets snøstatistikk? Finlands Meteorologiske institutt fører daglig snømasse-statistikk for den nordlige halvkule.

FMI/WMO, snømassestatistikk. Faksimile 29.01.2022

Vi ser at årets snømengde er over gjennomsnittet og standardavviket for perioden 1982-2012.

Værstats vurdering

Værstat mener det er grunn til å være skeptisk til aspekter ved denne forskningen og medienes ukritiske bruk av forskningsresultatene.

Medienes lesere får ikke innsikt i viktige og kontroversielle forutsetninger som gjøres av forskerne.

Når det gjelder faren for mangelfulle snøforhold for vinter-OL, så synes det som utfordringen ligger i valgene som tas av den olympiske komite.

Kanskje naturlige snøforhold bør vektlegges sterkere når man velger vertssteder for vinter-OL?


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på FacebookMeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Illustrasjonsfoto: 179490273 / Winter Olympics © Mirko Kuzmanovic | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.