Januar 2022 – et mildt skifte i Sør-Norge

Første måned i 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en periode med relativt lave temperaturer og høye strømpriser i Sør-Norge, så kom det et etterlengtet mildt avbrekk i januar i sør.

Oslo (Blindern) -0,2 grader månedsmiddel

Januar i år ble det registrert dagsmiddeltemperaturer innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Vi slapp unna kjølige perioder slik vi så i fjor, og temperaturene lå i øvre sjikt i store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for januar på 0,2 grader er 2,1 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på -2,3 grader), og 17. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for januar er 2020 på +2,6 grader (0,1 grad høyere enn 1989), og laveste er 1941 på -12,7 grader.

Januartemperaturene vært relativt stabile siden 2000, med et stabilt 10-års glidende snitt noe over gjennomsnittet for perioden 1837-2022.

Lineær trend ser ut til å være stabilt økende siden 1837, med 10-års glidende snitt som svinger over og under gjennomsnittet for hele perioden. 10 års middel har vært over gjennomsnittet siden 2000, men har ligget stabilt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 4,3 grader månedssmiddel

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene, men jevnt i øvre sjikt gjennom måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 4,3 grader er 1,7 grader over normalen for 1991-2020 på 2,6 grader, med 9. høyeste verdi for perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for januar er 1989 (5,9 grader), laveste er registrert 1947 (-4,7 grader).

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022. Siden slutten av 1990-tallet har 10-års middel ligget over gjennomsnittet, men har ligget stabilt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø -2,8 grader månedsmiddel

Det ble en relativt normal i Tromsø hele måneden sett under ett, med en periode med relativt høye temperaturer 23. januar. Døgnmiddeltemperaturene lå innenfor normalt spenn.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -2,8 grader som er 0,1 grader over normalen for 1991-2020. Verdien er rundt snittet for perioden 1867-2021. Høyeste verdi for måneden er 1,4 grader (1896), og laveste er -7,7 grader (1918).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt en gjennomsnittet for perioden 1867-2022. 10 års glidende middel har høyeste verdi 1938.

Det ser ikke ut til å være en langsiktig trend i temperaturene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø -3,4 grader månedsmiddel

Måneden har ligget rundt normalt spenn sett mot de siste 30 årene, men i jevnt i øvre sjikt etter 11. januar.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -3,4 grader er 0,2 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi for måneden er -1 grader (1856), og laveste er -9,7 grader (1840).

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2022 under ett. 10 års middel har svinget syklisk over og under den lineære trenden. Dagens 10-årsmiddel ligger rundt lineær trend og har ligget stabilt siden 2009.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -13 grader månedsmiddel

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden har vært variert med en periode med relativt høye temperaturer i midten av måneden. Temperaturene varierer voldsomt mellom og har et normalt spenn mellom -40 og 0 grader døgnmiddel de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -13 grader er 0,4 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Høyeste verdi for måneden er -6,3 grader (2016), og laveste er -21,6 grader (1985).

10 års glidende middel viste en topp rundt 1938, og har ligget under siden (enkelte måneder mangler).

Lineær trend ligger rundt snittet for perioden 1913-2021, som tyder på stabile langsiktige januartemperaturer i perioden. 10 års glidende snitt har svinget over og under langsiktig gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -10,2 grader månedsmiddel

Det ble registrert temperaturer i et normalt spenn gjennom måneden sett mot de siste 30 år. To perioden viste døgnmiddeltemperatur rundt 0 grader.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -10,2 grader, som er 1 grader over snittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi registrert er -2,7 grader (2006), og laveste er -25,7 grader (1918).

10 års glidende middel har vist opphøyede verdier siden 2013, men har ligget stabilt siden.

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Illustrasjonsbilde: 129145897 / January © Siarhei Dzmitryienka | Dreamstime.com

2 kommentarer

  1. Protesterer på ordbruken om Sør–Norge – mild januar er ALDRI etterlengtet, uansett strømpris!!!
    Hilsen daglig leder i FGGV – som selvsagt står for Foreninga for Gode Gammeldagse Vintre.

    • Ja, her jeg tok meg friheter til å anta at det var generelt etterlengtet. Har notert meg protestene fra FGGV – dette skal ikke gjenta seg! 😀 Er det en underforening av AVBF?

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.