Værstat lanserer nedbørstatistikk for Tromsø!

I disse tider er nedbørstatistikk blitt mer aktuelt med økende forskjell i strømpriser mellom Sør- og Nord-Norge.

Meteorologisk institutt (MET) meldte 1. august 2022 om at det var “rekordvått” i Nord, med en del nye stasjonsrekorder. MET beskrev ikke i meldingen hvilke stasjoner dette gjaldt og hvor lang tid statistikkene går tilbake i tid.

I denne forbindelse har Værstat publisert nedbørstatistikker for Tromsø som kan kaste lys over utviklingen over tid. Hva viser de langsiktige trendene?

Følg lenke til nedbørstatistikksiden for Tromsø, denne oppdateres hver natt.

Langsiktig statistikk – Julinedbør i Tromsø

Nedenfor følger en kort analyse av langsiktig trend for julinedbør i Tromsø. Grafer er hentet fra nedbørstatistikksiden 14.08.2022.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Tromsø. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Totalt nedbør juli måned i 2022 ble 161,2 mm, som er 103,4 mm over normalen for 1991-2020 på 57,8 mm. Verdien er den nest høyeste som er registrert i Tromsø siden 1868, 13,9 mm bak høyeste verdi registrert i 1999.

Nedbør i juli har variert fra 2,3 mm i 1956 til 175,1 mm i 1999.

10 års rullerende middel har beveget seg over og under gjennomsnittet i perioden 1968-2022. De senere år har 10 års middel ligger noe over gjennomsnittet.

Høyeste 10 års middel ble registrert i 1973.

I perioden under ett så vises en positiv linær trend, men verdiene har ligger relativt jevnt med en relativt stabil 10 års middel siden 1990-tallet. Dette indikerer at nåværende trend er stabil. Fire enkeltår trekker 10 års middel opp de senere år (1989, 1999, 2013 og 2022).


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 97703855 © Maksym Topchii | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.