NTB med feilinformasjon om Arktis – hevder Arktis smelter raskere enn spådd

18. august ble det sendt ut en NTB-melding om Klima- og miljøminister Espen Bart Eide med henvisning til utviklingen i Arktis. Saken fikk stor spredning i norske medier med artikler i f.eks. Dagsavisen, Teknisk ukeblad, Nettavisen, Adressa, ABC Nyheter.

Bart Eide forteller om strømkrisen og klimasaken, og hvordan omstillingen av samfunnet vil koste mer fremover.

NTB gir en oppsummering av bakteppet for hvorfor klimasaken er en stor sak i årets “Arendalsuke” (min utheving):

Bakteppet er et Europa herjet av tørke og nedbrente avlinger. Et Arktis som smelter vekk raskere enn noen har turt å spå. Og matvareusikkerheten som preger stadig større deler av verden.

NTB fremmer en oppsiktsvekkende påstand om Arktis – at issmeltingen foregår raskere enn noen har turt å spå.

Manglende belegg for påstand

Værstat tok kontakt med NTB og forespurte hva denne faktapåstanden bygger på.

Bibiana Piene i NTB, journalist i politikk- og samfunnsavdelingen, svarte følgende på henvendelsen:

Hei,
her er kopi av en sak vi skrev i forrige uke.

Følg lenke for vedlegget som ble sendt. Det er en tidligere NTB-melding om en studie som ser på temperaturutviklingen i Arktis, og som har valgt 1979 som startpunkt for analysen.

NTB-artikkelen går videre til å diskutere Svalbard.

Det er ingen opplysninger som underbygger påstanden om utviklingen i isforholdene i Arktis.

Studien valgte å se bort fra fra temperaturutviklingen før 1979, som gir et mer nyansert bilde av utviklingen. Værstat har tidligere skrevet om forskeres valg om å se bort fra store deler av temperaturstatistikken i Arktis.

Les mer i denne Substack-saken som Værstat publiserte 11. august. Her er statistikk som viser temperaturutviklingen i Arktis mot global utvikling 1900 til 2015.

Faksimile fra AMAP, Værstat har lagt til arktiske trender i gult og ramme for stigningperioden 1970-2015 i rød ramme. Gul sirkel viser bunnpunkt mellom topper rundt 1940 og 2015.

Tidligere spådommer om isen i Arktis

Værstat har tidligere undersøkt Al Gore sine spådommer om isfritt Arktis om sommeren de neste 5 til 7 årene – i 2009. Artikkelen gjennomgår hva som skjedde fra 2009 til 2020.

Fikk alarmistene rett om havisen i Arktis? Se hva som faktisk skjedde!

Al Gore baserte sin spådom på Professor Wieslaw Maslowski fremtidsmodelleringer. To år før, i 2007 ga Dr Maslowski følgende uttalelse til BBC:

“Our projection of 2013 for the removal of ice in summer is not accounting for the last two minima, in 2005 and 2007,” the researcher from the Naval Postgraduate School, Monterey, California, explained to the BBC.


“So given that fact, you can argue that may be our projection of 2013 is already too conservative.”

Klimaforsker Dr. Maslowski spådde altså at isen i Arktis ville forsvinne sommerstid innen 2013, og antydet at 2013 kunne allerede være et konservativt anslag – i 2007.

Hva er dagens situasjon på Svalbard?

Det kan synes at NTB mente situasjonen på Svalbard, og ikke Arktis som helhet. Dersom dette er tilfellet, så ser vi at årets situasjon kan ses dramatisk ut. La oss ta en titt på statistikken.

Beregnet isomfang rundt Svalbard, skjermdump fra cryo.met.no 21.08.2022

I denne oversikten kan vi se at isomfanget lå rundt medianen for perioden 1981-2010 i store deler av perioden januar til mai 2022. Omfanget lå betydelig over medianen gjennom mai, før den store deler av isen forsvant i slutten av mai og begynnelsen av juni.

Siden mai har isomfanget ligget relativt lavt, ned mot laveste nivå beregnet siden statistikken starter i 1979.

Men gjelder dette hele Arktis? La oss se på isforholdene rundt nordpolen:

Skjermdump fra OSI SAF, beregnet havisutbredelse per 20.08.2022. Polarportal.dk.

Her ser vi at det meste av Svalbard er uten isdekke, men det er fortsatt havisutbredelse is betydelige deler av Arktis.

Kan det være slik at utviklingen på Svalbard i 2022 er vært et relativt lokalt fenomen? La oss se nærmere på total utvikling i Arktis som helhet.

Hva er dagens situasjon i Arktis?

Værstat har publisert daglig oppdatert statistikk som viser havisutbredelsen i polare områder (Arktis og Antarktis). Har kan man følge utviklingen dag for dag.

Skjermdump fra verstat.no sin havisstatistikk

Vi ser at per 19. august, så ligger havisutbredelsen i Arktis som helhet realtivt høyt dersom vi sammenligner med verdiene de siste 10 årene (siden 2011, i mørkere rødfarge). Årets nivå har ligget rundt eller høyere enn nivået i fjor (mørk rød).

Det er derfor grunn til å tro at den sterke nedgangen vi så på Svalbard gjennom mai og juni var et lokalt fenomen og bidro ikke til å senke statistikken for Arktis som helhet under nivåene vi har sett de senere år.

Dersom vi fokuserer på gjennomsnitt for september måned (måneden med lavest isomfang i Arktis), så ser vi at snittet i perioden 2007-2021 (perioden etter de dystre spådommene fra Dr. Maslowski i 2007) har hatt en lineær trend som er mindre negativ enn perioden 1979-1997. Det er derfor tydelig av Maslowskis spådommer om isfritt Arktis ikke har slått til.

Skjermbilde fra Værstat, artikkel vedr. Ciceros påstander isforhold i Arktis i 2021

Værstat sin konklusjon

Basert på de faktiske forhold, kan vi konstantere at NTB ikke har dekning for påstanden om at isen i Arktis smelter vekk raskere enn noen har turt å spådd.

Værstat har gjentatte ganger bedt om hvilket belegg NTB hadde for å fremme denne faktapåstanden, men har ikke fått svar. Det ser heller ikke ut til at NTB akter å korrigere feilinformasjonen.

Værstat sendte følgende per epost 18. august klokken 17:40. Det er ikke mottatt noen svar.

Dersom jeg ikke får tilbakemelding i løpet av et par timer så tolker jeg følgende:

1. NTB mener virkelig at en studie om temperaturutvikling i Arktis (og en NTB-sak med en del påstander om Svalbard) underbygger påstanden “Et Arktis som smelter vekk raskere enn noen har turt å spå.”

2. Det foreligger ingen annen dokumentasjon på påstanden som fremstilles som faktabasert.

3. NTB akter ikke å korrigere saken.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 50327607 / Artic Ice © Mircea Dobre | Dreamstime.com

Oppdatering 22.08.2022 – La til statistikk som viser utviklingen i isomfanget i Arktis for gjennomsnittet i september måned.

5 kommentarer

 1. Hei Jan! Takk for hyggelig tilbakemelding. Jeg fjernet kommentaren siden den karaktriserer noen som klimahysterikere som har en agenda. Ønsker å unngå slikt på min side og holde den nøytral. Er motstander av slike karakteristikker uansett hvilken “side” de gjelder. Det beste er å diskutere saken og respektere de du kritiserer. -Ole

 2. 50 000 forskere mener verden står overfor en menneskeskapt temperaturkrise. FN og IPCC har fått verdens nasjoner til å tro på dette uten forbehold. Al Gore fikk fredsprisen, vi andre fikk strømprisen. Motforestillinger ties ihjel. Kritisk journalistikk eksisterer bare i det skjulte. Enkelte politikere ymter svakt om at vi kanskje må utsette de grønne tiltakene noe. Ellers er det tyst. Forskerne har sikret sin inntekt, men vi andre må forhandle. Forskning gir høy status, og tiltrekker seg flere forskere. I klimasaken er forskeren disippelen til FN/IPCC som bare orker å høre på de som skremmer mest.

 3. Her er mr. Ole Østlid på veldig tynn is i dobbelt og bokstavelig forstand. Alle kan jo se at selv fra hans egne kurver ligger utbredelsen tydlelig i det nedre skiktet spesiellt for Arktis. Dette bekreftes veldig tydelig av grafikken til NSIDIC (National Snow and Ice Data Center). Antarktis har også veldig lite is i motsetning til Ole sine kurver, faktisk lavest utbredelse noensinne målt: “As of August 16, Antarctic sea ice extent was tracking below all previous years. At the start of August, it was tracking at second lowest.
  Pol-is sammen med permafrost-tining er av de beste indikatorene på global oppvarming. Arktis varmes opp omtrent dobbelt så for som resten av verden. Dette pga. den såkalte forsterningen: Når hvit is smelter eksponeres mørkt hav som oppvarmes og forårsake enda mer smelting.
  Nasa er enige med NSIDIC og begge er ueninge med Ole Østlid.

  • Hei! Takk for din kommentar og kritikk.

   Jeg har lest gjennom, og finner ingen argumentasjon som er relevant i forhold til påstanden fra NTB som artikkelen gjennomgår. Altså “Et Arktis som smelter vekk raskere enn noen har turt å spå.”

   Det ser ikke ut til at du har oppfattet hva statistikken over havisomfanget i Arktis viser, og har derfor oppdatert saken med en graf som viser utviklingen i gjennomsnittlig havisomfang for september måned 1979 til 2021 (hentet fra en tidligere artikkel). Den viser tydelig at den dramatiske utviklingen vi så i 10-året 1997 til 2007 har bremset opp, og vi har siden 2007 hatt en lineær trend som har mindre enn perioden 1979 til 1997.

   Trenden er fortsatt negativ, men trenden betydelig mindre dyster enn spådommene som ble fremført i årene etter 2007.

   Utviklingen i Antarktis handler denne saken ikke om, så jeg forstår ikke helt hvorfor du trekker det inn i saken som handler om NTBs påstand om Arktis. Statistikken for Antarktis og Arktis er hentet fra OSI SAF som er et europeisk samarbeidsorgan basert på EUMETSAT-data. Dataen er visualisert her: https://cryo.met.no/en/sea-ice-index

   Samlet sett er min konklusjon at jeg står på tykk, solid og stabil is i denne saken.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.