Januar 2023 – en mild start på året i nordområdene

Januar 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en relativt kjølig desembermåned, så ble det en betydelig mildere januar. Spesielt i nordområdene i Svalbard og Vardø. Vardø registrerte den 3. høyeste januarsnittet siden 1880.

Oslo (Blindern) -1,1 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Januar i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer hovedsakelig i normalt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). En lengre periode fra 8. til 14. januar hadde verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for januar på -1,1 grader er 1,2 grader over normalen for 1991-2020 (på -2,3 grader), og 22. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for januar er +2,7 grader (2020) som var 0,1 grader høyere enn 1989. Laveste er 1941 på -12,7 grader.

Januartemperaturene ser ut til å hatt en lineær økning 1837 til 2023, med et 10-års glidende snitt som har variert noe over og under lineær trend. Høyeste 10 års middel er beregnet for 1998.

Siden 1998 har 10 års middel stabilisert seg, noe som indikerer at det ikke er en pågående økning i januartemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) +3,0 grader månedsmiddel i januar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden. Perioden mellom 7. og 11. januar så temperaturer i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på +3,0 grader er 0,4 grader over normalen for 1991-2020 på 2,6 grader. Verdien er den 18. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for januar er 1989 med +5,9 grader, 0,3 grader høyere enn 1974. Laveste verdi beregnet er 1942 med -4,7 grader.

10 års middel har beveget seg over og under gjennomsnitt, men en langsiktig positiv lineær trend hele perioden sett under ett. 10 års middel lå i øvre sjikt på 1930-tallet, og siden 1998.

Fra 1998 til 2023 har 10 års middel ligget relativt stabilt noe over snittet for hele perioden. Dette indikerer at det ikke er en pågående økning i januartemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø -1,5 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden, med unntak av en dag i øvre sjikt (22. januar).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -1,5 grader som er 1,4 grader over normalen for 1991-2020 på -2,9 grader. Månedsmiddelet er den 18. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er +1,4 grader (1869) som er 0,4 over 1901, og laveste er -7,7 grader (1918).

10 års rullerende middel har beveget seg rundt gjennomsnittet. Høyeste beregnede 10 års middel er 1938. De siste årene har 10 års middel ligget noe under, nært snittet for hele perioden 1867 til 2023. Lineær trend er svakt negativ.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en endringer i januartemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø -1,3 grader månedsmiddel for januar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom store deler av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -1,3 grader er 2,3 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 3. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er -1 grader (1856) som er 0,1 grader over 1925, og laveste er -9,7 grader (1840).

10 års middel beveget seg økende fra 1840 til 2023, med en periode over lineær trend på 1930-tallet og 1995 til 2023. 10 års middel har ligget relativt stabilt rundt toppen på 1930-tallet siden 2009. 1967 til 1991 lå 10 års middel gjennomsnittet for 1840 til 2023.

10 års middel ser ut til å ha en økende trend, men de siste årene ser økningen ut til å stabilisert seg noe.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -3,9 grader månedsmiddel for januar

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.01.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi’

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt i store deler av måneden, med et par avbrudd med noe lavere temperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -3,9 grader, som er 7,3 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 5. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2006 grader med -2,7 grader, 0,1 grader over 1937. Laveste er -25,7 grader (1918).

10 års middel har begevet seg syklisk over og under en lineær økende trend. Forrige toppunkt var 1942, mens nåværende toppunkt er høyere og vært stabil siden 2014.

Det ser ut til å være indikasjon på at januartemperaturene er stabilisert seg.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 69064840 © Tinamou | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.