April 2023 med en våt og kjølig overraskelse for Østlandet

April 2023 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Etter en vinterlig mars, så ble april mer normal temperaturmessig, med et kortvarlig gjensyn med snøen for Sør-Norge mot slutten av måneden. Oslo fikk en kjølig og våt overraskelse 25. april, med månedsrekord for døgnnedbør.

Meteorologisk institutt melder om “ekstremt” våt april på Østlandet (det vil si mer enn registrert gjennom vklimanormal 1991-2020).

Våren er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43). Hva viser den senere utvikling og har trenden fortsatt?

Oslo (Blindern) 6,1 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.05.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Kuldeperioden mot slutten av månden sammenfalt med en ny månedsrekord i nedbør, 25. april med 34,5 mm gjennom døgnet. Dette ga en vinterlig overraskelse for mange, som ser ut til å være relativt uvanglig sett mot de siste 30 årene. Det ble registrert 3. høyeste nedbørsmengde (99,7 mm) i april for målestasjoene i Oslo (Observatoriet/Blindern) siden måleingene starter 1839!

De senere år har vi faktisk registrert relativt lave nedbørsmenger i april i Oslo, og 10 års middel falt mot gjennomsnittet for hele perioden 1839 til 2023.

Hentet fra egen side for nedbørstatistikk for Oslo. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

April 2023 ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer hovedsakelig i normalt sjikt mot hva vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt), med unntak av to perioder 19. til 21. april med verdier i øvre sjikt, og 24.-26. april med temperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for april på 6,1 grader er 0,2 grader under normalen for 1991-2020 (på 6,3 grader), og 16. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1837-2023.

Høyeste registrerte verdi for april er 9,4 grader (2011), 0,7 grader over 2019. Laveste er 1881 på 0,3 grader.

Apriltemperaturene hadde en stabil utvikling rundt snittet for hele perioden fra 1837 frem 2000. 10 års middel økte så frem til 2010 (høyeste 10 års middel for hele målerserien), men har hatt en stabil utvikling siden.

Stabilisesringen siden 2011 tidikerer at den positive trenden siden midten av 1990-tallet har stoppet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 7,6 grader månedsmiddel i april

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.05.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer i normalt sjikt sett mot de siste 30 årene første halvdel av månden. Perioden mellom 18. og 22. april så temperaturer i øvre sjikt. Måneden avsluttet med en lengre periode med temperaturer i nedre sjikt, fra 25. til 30. april.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 7,6 grader er 0,5 grader over normalen for 1991-2020 på 7,1 grader. Verdien er den 14. høyeste beregnede månedsverdi i perioden 1904-2023.

Høyeste månedsmiddelverdi for måneden er 2019 med 9,8 grader, 0,3 grader høyere enn 2009. Laveste verdi beregnet er 1917 med 3,3 grader.

10 års middel har beveget seg rundt gjennomsnitt for hele perioden frem til 1970, for så å ha en negativ trend frem til 1980. I perioden 1980 til 2011 økte 10 års middel jevnt, for så å stabilisere seg på et noe lavere nivå frem til 2023.

De siste 12 årene med stabilt 10 års middel indikerer at apriltemperaturene har stabilisert seg.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 2,6 grader månedsmiddel for april

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.05.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom store deler av måneden, med unntak av en kortere periode i nedre sjikt (22. til 23. april).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 2,6 grader som er 1,3 grader over normalen for 1991-2020 på 1,3 grader. Månedsmiddelet er den 11. høyeste i perioden 1868 til 2023.

Høyeste verdi for måneden er 4,0 grader (1937) som er 0,1 grader over 2002, og laveste er -3,7 grader (1881).

10 års rullerende middel hadde en positiv trend i perioden 1867 til 1950, for så å stagnere frem mot 2000. 10 års middel steg relativt raskt frem mot 2011, for så å stabiliseres på et noe lavere nivå siden.

De siste 12 årene med stabilt 10 års middel indikerer at apriltemperaturene har stabilisert seg.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø +1,0 grad månedsmiddel

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.05.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Måneden hadde døgnmiddelverdier i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene i store deler av måneden, med en dag med verdi i nedre sjikt (22. april).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 1,0 grad er 0,8 grader over snittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 13. høyeste i perioden 1880 til 2023.

Høyeste månedsverdi er 2,7 grader (1989 og 2006), og laveste er -4,8 grader (1845).

10 års middel beveget seg rundt snittet fra 1840 til 2000. Fra 2000 til 2011 gjorde 10 års middel et hopp, for så å stabilisere seg på dette nivået frem til 2023.

De siste 12 årene med stabilt 10 års middel indikerer at apriltemperaturene har stabilisert seg.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -5,3 grader månedsmiddel for april

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Nøkkeltall for måneden fra Datosøk:

Skjermutklipp fra Værstats Datosøk, hentet 02.05.2023. O = observert verdi, H = homogenisert verdi

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjikt fra 9. til 17. april.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -5,3 grader, som er 3,9 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 4. høyeste i perioden 1899 til 2023.

Høyeste verdi registrert er 2006 med +0,1 grader, 4,1 grader over 2019. Laveste er -23,2 grader (1917).

10 års middel har begevet seg syklisk over og under en lineær økende trend. Nåværende 10 års middel er i det høyeste nivået siden 1900, men er vært stabil siden 2019.

Det er for tidlig å si om de fire siste årene med stabilt 10 års middel indikerer et trendbrudd i økningen fra 1970 til 2019.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 4969540 / Snow © Scol22 | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.