Middeltemperatur per måned – England (Hadley Centre) 1659-2019

Følg hvordan gjennomsnittstemperaturen per måned har utviklet seg i midtre deler av England månedlig siden 1659. Her kan man undersøke hva det var som skjedde i de dramatiske årene rundt 1700.

Grafen viser årsgjennomsnitt gjennom hele perioden

Hvilke måneder var det som var spesielt mye kaldere enn normalen (se grafer nedenfor)?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer og værstatistikk? Følg oss på facebook for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Prøv interaktiv grafer nedenfor! Her man man endre månedsvisning og årsintervall.

Viktig – ha i tankene at datakvaliteten kan være betydelig lavere så langt tilbake i tid enn i dag. Les mer om datasettet i Wikipedia eller på Met Office sitt nettsted for datasettet.

Ved å klikke gjennom måneder kan man tydelig se variasjonene innenfor de forskjellige periodene. Den første grafen gir sammenlagte måneder sesongvis, og måneder med tilsvarende temperaturer. Lenger ned i siden får man full graf med alle måneder.

Hvilke årstider har mest og minst variasjon? Hva skjedde rundt 1700? (hint: se på september og mai – hvordan virker lave temperaturer i disse månedene på jordbruk?)

 • Rapporten kan virke litt liten i mobilvisning, zoom inn for å se tydeligere.
 • Åpne nettsiden på PC for å få større visning, den gir også mulighet for fullskjerm (pil-ikon nederst til høyre)
 • Klikk på måned/sesong øverst i grafen for å endre måneds/sesongsvisning.
 • Velg ut år man ønsker å sammenligne ved å endre årstall i rubrikkene (År – fra og til).
 • Fargeforklaringer finner man helt nederst i nettsiden.
 • Gi gjerne tilbakemeldinger eller send spørsmål i kontaktskjemaet eller på vår Facebookside!

Sesongvis:

Månedsvis:

I månedsgrafene har vi fargelagt måneder med sammenfallende temperaturnivå med tilsvarende fargenyanser.

 • Rød fast linje: maksimal gjennomsnitt temperatur for en måned i hele perioden.
 • Rød stripete linje: maksimalt nivå for 10 års rullerende gjennomsnitt.
 • Sort fast linje: gjennomsnittstemperaturen gjennom hele perioden.
 • Sort stripete linje: lineær trend gjennom hele perioden.
 • Rød fast linje for hver måned: 10 års rullerende gjennomsnitt.
 • Blå fast linje: minimal gjennomsnittstemperatur for en måned i hele perioden.