Mot normalt? Hvordan ble temperaturene for mai?

Hvordan endte temperaturene for Oslo, Bergen og Tromsø for mai måned, sett med statistikk over gjennomsnittlige dagstemperaturer?

Utforsk interaktive grafer som oppdateres hver natt! Følg lenker her.

Oslo – Både kaldere og varmere enn normalt!

 • Måneden begynte «normalt», men vi opplevde et markant værskifte 10. mai. Kun to år (1999 og 2017) hadde så kalde temperaturer mellom 10. og 15. mai i perioden 1991 til 2020.
 • Mot slutten av måneden opplevde vi betydelig økte temperaturer. Siste dagen i måneden 6. varmeste i perioden 1991 til 2020.
Utforsk interaktiv graf for Oslo her

Bergen – Samme tendens, men enda mer utenom det vanlige!

 • Perioden mellom 10. og 16. mai for 2020 var blant de kaldeste i hele perioden 1991 til 2020. Kun 1995 var tilsvarende kald.
 • Mai avsluttet som 4. varmeste i perioden på de to siste dagene av måneden. Kun 1992 og det varme 2018 endte med høyere middeldagstemperatur.
Utforsk interaktiv graf for Bergen her

Tromsø – Kaldt og middeltemperatur rundt 0 grader gjennom store deler av måneden!

 • Blant perioden kaldeste mai fra 8. til 15. mai, kun 2000 og 1996 hadde tilsvarende kuldeperiode. Varmeperiode mellom 23. og 27. mai.
 • Også i Tromsø ble måneden avsluttet med godt og varmt vær. Perioden 3. varmeste dag siste maidag, kun 2002 og 2013 endte med varmere temperaturer.
Utforsk interaktiv graf for Tromsø her

2 kommentarer

 1. Interessant lesning, og bra oppfølging av faktiske forhold her. Men jeg stusser over den gjentatte bruken av uttrykkene “kalde” og “varme” temperaturer! Is, vann, luft, faste legemer osv. kan være kalde, varme eller eller noe midt i mellom. En “temperatur” er et abstrakt begrep, og kan dermed ikke være kald eller varm. Bruk heller høy, lav eller for den saks skyld “normal” om temperatur!

  • Takk for innspill!

   Jeg har tenkt på problemstillingen rundt språkbruk og forsøker å balansere mellom presis språkbruk og mer dagligdags språkbruk. Denne nettsiden forøker å tilgjengeliggjøre et område med mye komplisert språkbruk (og mye bruk av engelsk) gjennom forskning, så den tenderer å bruke begreper som de fleste forstår godt. Bruken av “kaldt” og “varmt” reflekterer den subjektive oppfattelsen vi har av temperaturene. Du kan si den måles mot klimanormalen hvor enhver av oss har en oppfattelse av hva som er en lav/normal/høy temperatur i f.eks. mai sett mot tidligere år. En “varm” maidag i Tromsø med middeltemperatur på 10 grader oppleves nok som en helt normal maidag i Oslo (hvis vi ser på grafene i artikkelen).

   Vil forøvrig bemerke at en klimaforsker i Meteorologisk institutt bruker begrepet “ekstremt varmt” angående junitemperaturer i år. Den språkbruken fra en klimaforsker stusset jeg veldig på. Les om dette her: https://verstat.no/2020/07/01/hvordan-ble-junivaeret-ekstremt-varmt-ifolge-klimaforsker/

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.