NRK retter feil i artikkel om Svalbard – skylder på “teknisk feil”

Værstat meldte 6. september om sjokkerende feil og misvisende vikling i en artikkel om Svalbard.

Grafen som skulle illustrere utviklingen i sommertemperaturer hadde så mange feil at innholdet ble meningsløst, og villedet lesere.

Dette ble opprinnelig presentert NRKs lesere:

Faksimile fra NRKs reportasje (hentet 6. september 2020 klokken 8.30). Tallgrunnlaget og betegnelsene i grafen gir ingen mening. Grafen er ikke lenger tilgjengelig.

Etter Værstat tok kontakt med NRK så ble de mest graverende feilene rettet. Det ble ikke opplyst i artikkelen om rettingen de gjorde.

Dette ble presentert fram til 7. september:

Faksimile fra NRKs artikkel etter første retting 6. september (ikke lenger tilgjengelig på nett)

Værstat tok igjen kontakt med NRK, da korrigert graf fortsatt manglet viktig informasjon og inneholdt feil.

Følgende feil ble påpekt (forkortet):

  • Det angis ikke at grafen viser sommertemperaturer (antar dette er gjennomsnitt for perioden juni til august).
  • Avvik fra hva oppgis ikke (normalt sett mot en klimanormal).
  • Det angis ikke hvilken filtrering som benyttes.
  • Det angis ikke at det ikke er nok datagrunnlag for å beregne filtrering på f.eks. 10 år for de siste årene i grafen.

NRK valgte ikke å besvare Værstat sine henvendelser.

Værstat ser i dag at artikkelen ble korrigert enda en gang (nettside er sist oppdatert 7/9).

Per nå ser grafen slik ut:

Siste versjon av grafen i NRKs artikkel. Faksimile fra NRKs nettside.

I siste versjon av artikkelen forklarer NRK følgende:

Ved publisering førte en teknisk feil til gale verdier i grafen for 2020. Dette er rettet etter publisering.

NRK velger ikke å forklare sine lesere om hva som ble rettet i siste korrigering av grafen.

Den skattefinansierte statskanalen har ikke rettet i den misvisende fremstillingen av saken. NRK unnlater å nevne de varme og kalde temperaturregimene på Svalbard (vi er nå i et varmt temperaturregime), og at økningen i temperatur i permafrosten har stagnert de senere år.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg oss på facebook eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.