Norsk klimaservicesenter snur – stopper manipulering av grafer

Værstat har i artikkelen Den filtrerte klimahistorien belyst Norsk klimaservicesenters misvisende fremstilling av historiske beregnede temperaturobservasjoner opp mot modelleringer av fremtiden.

Værstat kunne 31. august melde at Norsk klimaservicesenter i løpet av høsten vil gjøre endringer i i de feil i nettsiden “klimaframskrivninger“:

  • Nettsiden bruker betegnelsen “observasjoner” for 30-års filtrerte av beregnede årsmiddelverdier.
  • Norsk klimaservicesenter oppgir 30-års filtrerte verdier for gitte år hvor man ikke har nok data for å beregne slikt gjennomsnitt. Man må ha verdier for 15 år fremover og bakover i tid for å beregne 30-års filtrert verdi for et gitt år.

Værstat oppsummerte feilene og misvisende fremstilling i egen graf:

Grunndata: frost.met.no/Met (Gridded beregninger for Norge). Værstat.nos beregninger og 30-års gaussfiltrerte verdier fra Norsk klimaservicesenter

Likevel ønsket Norsk klimaservicesenter å beholde manipuleringen av y-aksen når man veksler mellom fremstidsmodellene (høy/RCP8.5 og middels/RCP4.5).

Når vi viser de to grafene ved siden av hverandre, så ser vi tydelig hva manipuleringen gjør. Begge scenariene ser relativt like ut, mens “observasjonene” endres betydelig:

Værstat har hatt en korrespondanse med Norsk klimaservicesenter etter publisering av Den filtrerte klimahistorien. Nå forstår Værstat det nå slik at Norsk klimaservicesenter likevel vil stoppe manipuleringen av y-aksen mellom fremtidsmodelleringene.

Værstat ønsker også denne endringen velkommen, og redaksjonen gleder seg til å vurdere endringene som vil gjøres. Lansering av korrigert nettside vil gjennomføres i løpet av høsten.

Norsk klimaservicesenter prioriterer derimot ikke å tilgjengeliggjøre faktiske årlige beregnede verdier nå. For å kunne forstå signifikansen i endringene gjennom 1900-tallet som vises i grafene, så må man se dette mot variansen i tidsrommet.

Norsk klimaservicesenter opplyser til Værstat at tilgjengeliggjøring av slik data i nedlastbar fil eller i selve grafen vil gjøres i neste runde med oppdatering av klimamodelleringene. Dette forstår Værstat som skjer i løpet av 2023 (med ny versjon av “Klima i Norge 2100“).

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.