Grove feil og utelatelser fra det europeiske klimabyrået

22. april ble det avholdt et viktig toppmøte ledet av president Joe Biden. Møtet som siktet på å forsterke båndleggingen av vestlige demokratier til å redusere utslipp av CO2.

Samme dag publiserte det europeiske klimabyrået Copernicus Climate Change Service en rapport over været for 2020. Pressemeldingen gir et grovt feilaktig bilde av været, og utelater viktig informasjon.

Pressemeldingen og påstander fra rapportforfatteren ble ukritisk gjengitt av NTB, og videreformidlet av en rekke norske medier, deriblant ABC Nyheter.

Værstat gjennomgår påstandene som er videreformidlet av NTB.

Europeisk rekordår

Ifølge rapporten ble det beregnet høyest gjennomsnittstemperatur for Europa i 2020 siden 1950. Rapporten ser ut til å se bort fra varmeperioden på 1930-tallet, slik at temperaturene ser ut til å øke relativt jevnt.

Følgende sies det om trenden:

– Trenden de siste tre, fem, ti årene er utvetydig. Dette er det store bildet. Det er et kritisk behov for handling, sier Jean-Noel Thepaut, direktør for et europeisk senter for værvarsling.

Hva viser rapportens funn?

Faksimile fra det europeiske klimabyrået, oppsummering av 2020 (temperaturer)

Rapporten viser at det er blitt beregnet stabile temperaturer i Europa siden 2014, med unntak av 2020. Det er uklart om det er en pågående økende trend.

Hva skyldes så den høye beregningen for 2020?

Faksimile fra det europeiske klimabyrået, oppsummering av 2020 (temperaturer)

Det er spesielt de første vintermånedene som trekker gjennomsnittet opp for 2020. Temperaturene var betydelig over normalen. Det var spesielt Nord-Europa, og Norge som så spesielt høye temperaturer for årstiden.

Følgende viktig informasjon fra Cicero (gjengitt av VG) om de unormale temperaturene velger klimabyrået ikke å videreformidle:

Et mildt og vått vintervær er ventet de neste tre månedene. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, som skjer uavhengig av global oppvarming i følge seniorforsker Nathalie Schaller ved CICERO.

Rapportens oversikt over sesongvariasjonene underbygger at høy NAO-indeks bidro betydelig til høyt årsgjennomsnitt.

Faksimile fra det europeiske klimabyrået, oppsummering av 2020 (temperaturer)

Misvisende om arktisk

Pressemeldingen legger stor vekt på høy gjennomsnittsberegning for arktisk, og det gjengis at “Verdens tak var i brann i fjor“.

Det er spesielt Sibir som så et betydelig høyere gjennomsnitt enn normalen. Det forklares ikke om dette er et enkeltstående tilfelle (vær), eller om det er en endringer i klima i Sibir.

Faksimile fra det europeiske klimabyrået, oppsummering av 2020 (arktisk)

Når vi ser på statistikken for arktisk i sin helhet, så ser vi et betydelig mer nyansert bilde. Det er to år som skiller seg ut (2016 og 2020), ellers ser trenden ut til å være stabil siden 2005.

Rapporten og pressemeldingen utelater også å nevne nyere forskning som har vist at Svalbard har hatt syklisk klima siden 1900, med varme og kalde temperaturregimer.

Gjengitt i Værstat (fritt oversatt):

Gjennom hele tidsspennet for temperaturserien har temperaturene for Spitsbergens vestlige klima gjort stegvise endringer. Endringene har vekslet mellom kalde og varme regimer: 1899-1929 var kaldt, 1930-1961 varmt, 1962-1998 kaldt, og 1999-2018 varmt.

Hva er årsaken til at klimabyrået unnlater å vise temperaturene før 1980?

Lyver de europeiske klimabyråkratene om global temperatur- og havstigning?

Klimabyråkrat Jean-Noel Thepaut og rapporten gir et dramatisk og dystert bilde av klimautviklingen og kommer med følgende oppsiktvekkende påstander:

– Hvis vi ser på temperaturer på en global skala, har de siste 10–15 årene vist en akselerering. Det samme gjelder for havnivået, sier Thepaut.

(…) Økt havnivå vil tvinge flere titalls, muligens flere hundre, millioner til å flytte fra hjemmene sine, advarer rapporten.

endringer i globale beregnede gjennomsnittstemperaturer

Faksimile fra U.S. Global Change Research Program. Værstat viser trender i sort.

Vi ser at temperaturene hadde en positive trender fra 1900 til 1940, og 1980 til 2020. Det ser ikke ut til å være en akselererende global trend.

Det er viktig å presisere at når man snakker om klima, så mener man langsiktige trender på 30-års basis (klimanormal) – dette grunnet de store årlige variasjonene og tilfeldigheter i et kaotisk klimasystem.

endringer i global beregnet Havstigning (satellittmålinger)

Det påstås at havstigning viser en akselererende økende trend. Hva viser faktiske beregninger basert på satellittmålinger?

NASA, global climate change – Sea level (satellittmålinger). Værstat har lagt til linær trend fra 1993 til i dag.

Det er vanskelig å se noen dramatisk akselererende trend i satellittbaserte beregninger av havnivå.

Havnivået har ligget stabilt siden august 2019.

Ser vi på tidevannsmålinger, så ser vi at de satelittbaserte beregningene ikke tar med endringer før 1990. Da lå var havnivået relativt stabilt siden slutten av 1950-tallet.

NASA, global climate change – Sea level (tidevannsmålinger). NB! kun verdier til 2018.

Havnivået ser ut til å endre seg i takt med globale gjennomsnittstemperaturer, med økning i første halvdel av 1900-tallet og etter 1980.

Værstats konklusjon

Værstat mener det er svært uheldig at et felles europeisk klimabyråkratisk organ kommer med grove feilaktige påstander og utelatelser av relevante faktiske forhold.

Påstandene og rapporten ser ut til å publiseres samtidig som det skulle gjøres betydelige politiske forpliktelser i regi av USA.

Værstat konkluderer dermed at rapporten og pressemeldingen hadde et politisk formål, og må ses på som politisk propaganda.

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook, det alternative sosiale mediet MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer innhold fra Værstat? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illusjonsbilde av Markus Spiske fra Pexels. Illustrerer klimaaktivisme.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.