April er over – ser vi dramatiske temperaturer?

April måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Oslo (Blindern) +5,7 grader månedssnitt

April i år så ingen spesielt unormale temperaturer, og endte noe over gjennomsnittet for perioden 1840-2021.

Høyeste registrerte verdi for måleserien er 2011 på 9,4 grader, og laveste er 1881 på 0,3 grader. Apriltemperaturene ser ut til å ha variert syklisk, men har hatt en langsiktig lineær trend.

Apriltemperaturene har vært relativt høye siden midten av 2000-tallet, og ligget på et relativt jevnt 10-årssnitt siden da.

Det ser ikke ut til å være noen pågående trend i Oslos apriltemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på april måned.

Bergen (Florida) +5,6 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt noe kjøligere april enn de senere år. Månedssnittet lå rett under gjennomsnittet for perioden 1904 til 2021.

Høyeste månedsmiddel for april er registrert 2019 (+9,8 grader), laveste er registrert 1917 (+3,3 grader).

10 års rullerende middel ser ut ha en svakt negativ trend og ender rett over gjennomsnittet for perioden 1904-2021. Det ser ut til at trenden med opphøyede apriltemperaturer etter 2000 ser ut til å være over.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen

Tromsø +1,1 grader månedssnitt

April ble varierende i Tromsø med både en 30-års rekordhøy temperatur for den 20. dagen i måneden, og en rekordlav temperatur den 30. april.

Måneden som helhet var helt ordinær, og endte rett over gjennomsnittet for perioden 1921-2021. 10 års rullerende middel har vært opphøyet siden 2000, men har ligget stabil i ca. 15 år.

Høyeste månedsmiddel for april er registrert 1937 (+4,1 grader), laveste er registrert 1881 (-3,7 grader).

Det ser ikke ut til å være noen pågående trend i Tromsøs apriltemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø

Vardø +1,2 grader middeltemperatur

Temperaturene i april for Vardø ser ut til å følge samme variasjon som Tromsø med en lengre periode rundt 0 grader, en relativt varm periode midt i måneden og en relativt kjølig avslutning.

Tilsvarende som for Tromsø ser vi at det er registrert opphøyet 10 års rullerende middel de siste 15 årene, men at nivået har vært stabilt.

Høyeste månedsmiddel for april er registrert 1989/2006 (+2,7 grader), laveste er registrert 1929 (-4,8 grader).

Det ser ikke ut til å være noen pågående trend i Vardøs apriltemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø

Svalbard lufthavn -6,1 grader månedsmiddel

April måned i Svalbard var varierende innenfor normalt temperaturspenn (sett mot de siste 30 årene).

Temperaturene har ligger relativt høyt siden midten av 2000, men med betydelig årlig variasjon.

Høyeste månedsmiddel for april er registrert 2006 (+0,1 grader), laveste er registrert 1917 (-23,2 grader).

Det ser ut til å være registrert en svakt økende trend i apriltemperaturene i Svalbard når vi ser på 10 års rullerende, men uendret de siste 3 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbilde fra Værstat.no / Ole Østlid

Én kommentar

  1. Det synes som det meste er innenfor naturlige variasjoner. Kan ikke se noen truende klimakrise!

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.