Var årets mai “unormalt” kjølig?

Mai måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Oslo (Blindern) 10,6 grader månedssnitt

Mai i år ble det registrert noen perioder med temperaturer i lavere spekter sett mot de siste 30 årene. Gjennomsnittet for mai endte rundt snittet for perioden 1840-2021.

Høyeste registrerte verdi for måleserien er 2018 på 16,1 grader, og laveste er 1867 på 5,8 grader. Maitemperaturene ser ut til å ha variert noe syklisk, og har hatt en økende trend hele perioden 1840-2021 sett under ett.

Maitemperaturene har vært relativt høye siden midten av 2000-tallet, og ligget på et relativt jevnt 10-årssnitt siden da.

Det er uklart om vi ser en pågående trend i Oslos maitemperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på mai måned.

Bergen (Florida) 11 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer som er innenfor det normale spennet siste 30 årene. Månedssnittet lå rett over gjennomsnittet for perioden 1905 til 2021.

Høyeste månedsmiddel for mai er registrert 2018 (14,7 grader), laveste er registrert 1923 (7,3 grader).

10 års rullerende middel ser ut ha være stabil rundt gjennomsnittet for hele perioden siden begynnelsen av 1970-tallet.

De siste 5 årene har den ligget noe over snittet grunnet tre år på rad med relativt høye mai-temperaturer (sist i 2018).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på mai måned

Tromsø 4,6 grader månedssnitt

Det ble en relativt kjølig start på mai-måned i Tromsø, men resten av måneden var innenfor et relativt normalt spenn sett mot de siste 30 årene.

Måneden som helhet endte rundt gjennomsnittet for perioden 1921-2021. 10 års rullerende middel har vært opphøyet siden 2000, med to år med månedssnitt rundt gjennomsnittet for perioden 1921-2021 har ført til en fallende trend i 10-årssnittet.

Høyeste månedsmiddel for mai er registrert 2013 (9,1 grader), laveste er registrert 1881 (0,2 grader).

Det ser ut til å være en langsiktig økende trend i Tromsøs maitemperaturer siden 1880, men 10-årssnittet har ligget stabilt siden 2010 med relativt store årlige variasjoner.

10-års snitt ser ut til å ha beveget seg syklisk rundt en jevn økning siden 1880.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på mai

Vardø 3,0 grader middeltemperatur

Temperaturene i mai måned startet noe kjølig sett mot registrerte temperaturer de siste 30 årene, men resterende periode innenfor et “normalt” spenn. En dag så noe forhøyet temperatur (19. mai: 8,1 grader).

Tilsvarende som for Tromsø ser vi at det er registrert opphøyet 10 års rullerende middel de siste årene. Stigningstrenden ser ut til å ha stoppet siden 2016.

Høyeste månedsmiddel for maier registrert 1897 (7,3 grader), laveste er registrert 1867 (-1,4 grader).

Det er uklart om den økende trenden vi har sett siden midten av 2000-tallet er pågående.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på mai måned

Svalbard lufthavn -3,4 grader månedsmiddel

Mai måned i Svalbard ble det registrert temperaturer innenfor et normalt spenn sett mot temperaturer siste 30 år.

10 års gjennomsnitt har ligget relativt høyt siden midten av 2000, de siste fem årene har vi sett betydelig variasjon. Måneden endte rett over gjennomsnittet for perioden 1900 til 2021.

Høyeste månedsmiddel for april er registrert 2018 (+1,8 grader), laveste er registrert 1917 (-10,2 grader).

Det ser ut til å vært registrert stabil trend med opphøyde maitemperaturer siden midten av 2000-tallet.

Langsiktig trend i maitemperaturer er økende siden 1900, men med betydelig periodisk sykliske svingninger.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på mai måned

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbilde av PhotoMIX Company fra Pexels

Oppdatering 03.06.2021 – rettet skrivefeil. Høyeste middeltemperatur var registrert i Oslo rettet fra 2016 til 2018, og “høyeste middelverdi for april” rettet til mai under Bergen.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.