Bellona trekker tilbake påstander uten belegg om blant annet Værstat

25. mai skrev Værstat om Bellona og rådgivningsbyrået Analyse & Tall sitt initiativ om å overvåke “omfanget av klimamyter” og etablering av undervisningsopplegg for videregående skole. Bellona mottar prosjektstøtte på 600.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB (deleier i den delvis statseide banken DNB).

Værstat konkluderte med at det ble fremsatt grove udokumenterte beskyldninger om blant annet Værstat, og at dette utløser erstatningsansvar etter Skadeerstatningsloven § 3-6a.

Dette ble kommunisert med Bellona og Analyse&Tall i epost 22. mai, men henvendelsen ble ignorert.

Udokumenterte påstander trekkes tilbake

31. mai tok Værstat kontakt med Sparebankstiftelsen DNB der det klargjøres at de som finansierende part også kan være erstatningsansvarlig. Værstat fremsatte krav om at:

(1) Pressemeldingen trekkes tilbake.

(2) Bellona publiserer en korrigering med forklaring om hva som skjedde.

(3) Bekreftelse på at Værstat ikke skadelides gjennom neste fase av prosjektet.

Samme dag svarer kommunikasjonssjef i Bellona på henvendelsen.

Værstat registrerer også at det er gjort store endringer i artikkelen siden 22. mai, men det informeres ikke om når endringene er gjort, hvilke endringer som er gjort eller hvorfor.

I den oppdaterte artikkelen identifiseres Værstat som potensiell kilde til spredning av “klimaskeptisk innhold” sammen med blant annet Aftenposten.

Faksimile fra Bellona.no (hentet 31. mai), Værstat og Aftenposten er understreket i rødt (eksempel på domener som Bellona/Analyst&Tall mener profiler som sprer “klimaskeptisk innhold” sprer innhold fra)

Opprinnelig ble Værstat identifisert av Bellona og Analyse&Tall som kilde til spredning av “klimamyter” og “innhold med ukorrekt informasjon om klimaspørsmålet”.

Opprinnelig tekst publisert på Bellona.no 19. mai. Aftenposten var ikke identifisert som kilde.

Hva er endret i teksten mellom 22. og 31. mai?

Værstat har innhentet teksten både 22. og 31. mai og kan dokumentere endringene som er gjort (følg lenke for endringsporet dokument). Disse endringene er ikke kommunisert på Bellona.no per 31. mai kl. 23:00.

I dokumentet endrer de blant annet antallet “profiler som sprer feilinformasjon om klima i sosiale medier” fra 263 til 253. Antallet følgere er endre fra “ca. 1 million” (932.156) til “over en halv million” (640.000).

Videre så defineres profilene som “profiler som sprer norskt klimaskeptisk innhold”. Her inkluderes blant annet Aftenposten og Værstat som “domener som innhold spres fra”.

Det er nå svært uklart hva som Bellona og Analyse & Tall forsøker å formidle, og hvilke belegg de har for å komme med påstander påstander om spredning av klimaskeptisk innhold, klimamyter og usannheter vedrørende klima.

Værstat mener endringene ikke er tilstrekkelig

Værstat har 31. mai sendt skriftlig krav om at det må opplyses om og hvorfor det er gjort endringer.

Videre krever Værstat en bekreftelse på at Værstat ikke skadelides gjennom neste fase av prosjektet.

Værstat påpeker også at det ikke gis noen definisjon på hva Bellona og Analyse & Tall mener er “klimaskeptisk innhold” som det insinueres at kan være spredt fra f.eks. Værstat og Aftenposten.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på MeWe eller FacebookMeld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

3 kommentarer

  1. Det er vel da bare én ting å gjøre som motaksjon, å lage en liste over all klimahysterikerne i dette landet. Vel, dette ville blitt en ganske omfattende liste på mange hundre sider som neppe ville tjent noen hensikt. Da er det nok bedre å argumentere etter beste evne…

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.