MET melder om “sommerdagrekord” i Oslo – statistikken sier noe annet

Oppdatering 28.08.2021 – Rekorden i antall nordiske sommerdager for perioden juni til august for Oslo Blindern ble slått i dag ifølge MET på twitter. Les Værstats vurdering av siste melding fra MET nederst i artikkelen.


I en Twittermelding 27. august 2021 meldte Meteorologisk institutt (MET) om en sannsynlig “rekord i antall sommerdager” i Oslo. Ifølge MET tangerte Oslo rekorden fra 2006 på 78 dager onsdag 25/8.

I denne statistikken bruker man “nordisk sommerdag“, som er definert som en dag med makstemperatur med 20 °C eller høyere. Etter det Værstat kan se så gjøres det ingen månedsavgrensing for en “nordisk sommerdag”.

Per 27. august (arktivert) så var det meldt flere dager med makstemperatur godt over 20 grader i Oslo ved målestasjonen i Blindern. Dette førte til nyhetsoppslag i NRK og etterfølgende NTB-melding som hadde omfattende spredning.

NRK kommer med følgende feilinformasjon om den potensielle rekorden, som blir gjengitt i NTB-meldingen:

Dersom temperaturen passerer 20 grader i Oslo i løpet av helga, har hovedstaden aldri opplevd så mange sommerdager noensinne.

Målestatistikken som benyttes er fra målestasjonen i Blindern (SN18700) som har data fra og med mars 1937. Etter det Værstat kan se, er det ikke tilgjengelig makstemperaturer fra målestasjoner i Oslo før 1937 på seklima.met.no selv om det er systematisk målt temperaturer i Oslo siden 1816. Det er uklart når man begynte med makstemperaturmålinger.

NRK har ingen grunnlag for å hevde at det aldri er opplevd så mange sommerdager noensinne i Oslo også før man begynte systematiske makstemperaturmålinger.

MET har ingen belegg for påstand om “sommerdag”-rekord

I twittermeldingen hevder MET at Oslo tangerer en rekord fra 2006 med 78 dager hvor det er registrert makstemperaturer på 20 grader eller mer.

Men hva viser faktiske forhold?

Værstat har tatt ut makstemperaturstatistikk fra seklima.met.no for målestasjon SN18700. Nedenfor viser summert antall dager per år med makstemperaturer på 20 grader eller mer fra mars 1937 til i dag.

Statistikken viser at rekorden i antall nordiske sommerdager for Oslo Blindern er 1947 med 106 dager. Nest høyeste registrering er 2018 med 105 dager. For 2021 (per 27. august) er det registrert 82 dager.

Basert på statistikken ser vi at vi er relativt langt unna en ny rekord i antall nordiske sommerdager for målestasjonen på Blindern i Oslo.

Hvordan kan det ha seg at MET melder om sannsynlig “ny rekord”?

MET ser bort fra sommerdager utenfor perioden juni-august

Værstat har gjort undersøkelser i statistikken. Det viser seg at jeg får samme resultat som MET dersom jeg avgrenser statistikken til månedene juni til august.

Altså ser MET bort ifra månedene før juni og etter august når de nå vurderer “sommerdag”-rekorder.

MET opplyser ikke om at de ser bort ifra ni måneder når de melder om sannsynlig “rekord i antall sommerdager” i Oslo. Dette opplyses heller ikke om i nyhetssaker som ble sirkulert basert på twittermeldingen.

Varierende praksis i “sommerdag”-rekordstatistikken

Hva har MET tidligere brukt når de vurderer rekorder i antall nordiske sommerdager?

Følgende artikkel i Aftenposten nedenfor (som refererer til en twittermelding fra MET 26.09.2018 viser at MET tidligere ikke har ekskludert månedene før juni og etter august.

Værstat kan ikke se at denne meldingen var riktig. Værstats uttrekk fra seklima.met.no viser at det var registrert 106 dager med 20 grader eller mer på Blindern i 1947, en dag mer enn i 2018.

Gjør egne undersøkelser i lenket excelfil og ta kontakt dersom jeg har gjort noe feil i beregningene!

Faksimile fra Aftenposten 28.08.2021, artikkel publisert 14. oktober 2018

Værstats konklusjon

MET ikke opplyser om avgrensingen de gjør i statistikken, og det er dokumentert tidligere praksis hvor man ikke har avgrenset statistikken. Basert på dette så er det Værstats vurdering at meldingen er misvisende.

Det ligger ikke an til rekord i antall registrerte nordiske sommerdager i Oslo i 2021.

Dersom man skal kunne påberope en ny rekord må man presisere at man ekskluderer månedene før juni og etter august.

Ny utvikling i saken 29. august 2021

Som antatt ut ifra værmeldingen ble det målt nordisk sommerdag (20 grader eller høyere) i Oslo/Blindern i dag.

MET sendte derfor ut en ny melding på Twitter (se faksimile nedenfor).

Her ser det ut til at MET har tatt kritikken fra Værstat til følge:

 1. Det presiseres nå tydelig at rekorden i antall sommerdager gjelder kun for perioden juni, juli og august.
 2. MET viser til at rekorden i antall sommerdager ble satt i 1947 – den er fortsatt ikke brutt.
 3. MET bekrefter med meldingen at twittermelding og nyhetssaker om rekord i antall sommerdager i 2018 var feilaktig.

Den mer presise twittermeldingen førte til nyhetsmeldinger gjennom NRK og NTB som ga en mer riktig gjengivelse av faktiske forhold.

Overskriften om rekorden i NRK ble denne gangen “Aldri før har det vore så mange sommardagar om sommaren i Oslo”. Det er noe helt annet enn “(…) aldri opplevd så mange sommerdager noensinne”.

Man presiserer dessverre fortsatt ikke at “aldri før” betyr “siden mars 1937”, men vi har kommet et steg videre i videreformidlingen av faktiske forhold.

Faksimile fra Twittermelding om rekorden fra MET:

Værstat setter stor pris på at man har forbedret kommunikasjonen. MET er nå mer presise i hvilke forutsetninger og avgrensinger som ligger til grunn for rekorden.

NRK og NTB har dessverre noen steg videre å gå før man formidler faktiske forhold.


Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på FacebookMeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Illustrasjonsbildet laget av Værstat.no. Logo fra Meteorologisk institutt og bakgrunn fra en tidligere twittermelding.

7 kommentarer

 1. Både MET, NRK og NTB har svin på skogen når det gjelder klimarapportering, likeså når det gjelder vær. De driver med Cherry Picking regelmessig alle tre…

 2. Jeg er enig med Erik. Tidligere var det vanlig å telle antall tropenetter. Særlig på 80-tallet var det mange slike i Oslo. I år har det vel ikke vært noen i Oslo. Litt merkelig når klima stadig blir varmere.

  Med 2 dager igjen av august ser det ut til måneden blir kaldere enn normalt. Da er 5 av 8 mnd hittil i år kaldere enn normalt.

  • Hei!
   Det var ikke en eneste tropenatt i Oslo (Blindern) i 1980-årene. Varmeste natt (høyeste mininumstemperatur) var 18.6 C 28.6 1988.
   I år ble det registrert en tropenatt, 21.0 C 14. juli

   • Det er utfordrende å ta utgangspunkt i slike vilkårlige grenser og lage statistikk (noe artikkelen illustrerer).

    Begrepet tropenatt er internasjonalt sett som regel definert som netter som ikke har minimumstemperatur under 25 grader. Dette har vi ifølge Store norske leksikon ikke registrert mer enn tre ganger i Norge mellom 1933 og 2018. Så tropenatt er ikke et spesielt nyttig begrep i vårt klima.

    I Skandinavia har man omdefinert “tropenatt” til netter med minimumstemperatur høyere enn 20 grader (tenk på et tall…).

    https://snl.no/tropenatt

    Slik jeg oppfatter statistikken så er det såpass få dager, så jeg antar det er vanskelig å skille tilfeldigheter fra eventuelle trender.

    Bruker man 18 grader som et vilkårlig tall ser jeg det er noen år med et relativt høyt antall på 90-tallet (1994 – 5, 1995 – 5 og 1997 – 7) og et par år på 2010-tallet (2014 – 5 og 2018 – 10). I 2018 hadde vi en spesielt varm sommer – men altså et enkeltår.

   • Hei!

    Nå var vel mitt poeng å kommentere/korrigere Arve som hevdet det var mange tropenetter i Oslo på 1980-tallet, noe det altså ikke var, enten man velger den ene eller andre definisjonen.
    Med andre ord: Å stole på egen hukommelse mht statistikk kan være risikabelt.

    Mvh Torsten Hanssen

   • Det har du helt rett i, og derfor er det viktig med tilgjengelig og lett forståelig statistikk. Håper å bidra med det med denne nettsiden.

    Når det gjelder sommertemperaturer, så er det de minst spennende i Oslo-statistikken, men man har enkeltår som skiller seg ut. Det gir grobunn til slike “tropenatt”-statistikker, hvor man velger seg ut et vilkårlig tall for å lage statistikk med.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.