Sommeren 2021 bød på overraskelser – men se et større bilde på Værstat!

Nå er sommeren over selv om vi i sør har fortsatt kan nyte siste rest av sommertemperaturer på dagen også inn i september.

Denne gangen ser Værstat på statistikk for alle sommermånedene (juni, juli og august) under ett. Har sommeren endret seg i Norge, og var sommeren 2021 “mot normalt”?

Gjennom måneden har Værstat undersøkt påstander om “klimaendring i Jølster“, makstemperaturrekord i Finnmark, forsvunnende nedbørsrekorder og “sommerdagrekord” i Oslo.

Statistikk hentes fra sommertemperaturstatisikkene, og vanlige temperaturstatistikker publisert på Værstat.

Oslo (Blindern) 17,9 grader sommermiddel

Sommeren i Oslo ble det registrert relativt normale dagsmiddeltemperaturer gjennom hele måneden, innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Det var tre perioder med relativt høye temperaturer (overkant av 23 grader dagsmiddel).

Gjennomsnittet for sommeren endte over snittet for perioden 1840-2021, og 5. høyeste beregnede verdi for perioden.

Høyeste registrerte verdi for måleserien er 1947 på 18,9 grader (0,1 grad høyere enn 1997 og 2018), og laveste er 1928 på 13,6 grader. Sommertemperaturene i Oslo ser ut til å ha variert noe syklisk rundt et gjennomsnitt på 16 grader, og ser ikke ut til å ha vist en signifikant økende trend (marginal lineær økende trend).

10-års gjennomsnittsverdi var høyest rundt 2010 med rundt 16,5 grader. 10-års middel har ligget stabilt de siste 20 årene.

Vi ser ingen klare tegn til en pågående trend i Oslos sommertemperaturer.

Hentet fra egen side for sommertemperaturstatistikk for Oslo. Mørk grønn linje er fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på sommer (juni-august) måneder. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 16 grader sommermiddel

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene.

Sommersnittet lå over gjennomsnittet for perioden 1905 til 2021 på 14,3 grader, med 5. høyeste verdi for perioden.

Høyeste sommermiddel er registrert 1997 (17 grader), laveste er registrert 1928 (11,6 grader).

10 års rullerende middel ser ut ha være stabil rundt gjennomsnittet for store deler av perioden 1905 til 2021, med unntak av en periode på 1920-tallet og 1990-tallet med verdier under gjennomsnitt. Årets 10-års middel ligger marginalt over gjennomsnittet for hele perioden 1905-2021.

Den lineære trenden er tilnærmet stabil rundt hele periodens gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for sommertemperaturstatistikk for Bergen. Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på sommermåneder. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø 11,2 grader sommermiddeltemperatur

Det ble en relativt normal på sommer i Tromsø hele måneden sett under ett, men med varierende temperaturer med to rundt 20 grader dagsmiddel, og fire perioder med i nedre sjikt i det normale temperaturspennet.

Sommeren som helhet endte på 11,2 grader som er noe over snittet for perioden 1880-2021. Høyeste verdi i perioden er 13,2 grader (1972), og laveste er 7,6 grader (1892). Sommeren 2021 endte med 18. høyeste verdi i perioden.

Både årsmiddel og 10 års rullerende middel variert i perioden, og har hatt en relativt langvarig periode med verdier over gjennomsnittet rundt 1940. Perioden før 1920 var betydelig lavere enn snittet. De senere år har 10-års rullerende vært relativt stabil, og rundt gjennomsnittet for hele perioden.

Det synes ikke å være en langsiktig økende trend i Tromsøs sommertemperaturer etter økningsperioden etter 1920-tallet.

Hentet fra egen side for sommertemperaturstatistikk for Tromsø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på sommermåneder. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø 9,9 grader sommermiddeltemperatur

Temperaturene i sommermåneden har ligget rundt normalt spenn med unntak av to perioder med forhøyede temperaturer mellom juni og juli. I perioden 1867 til 2021 har man sett slike enkeltstående topper regelmessig.

Måneden som helhet på 9,9 grader endte over gjennomsnittet for perioden 1840-2021, 8. høyeste verdi for perioden. Høyeste verdi for juli registrert er 11,3 grader (2013), og laveste er 5,7 grader (1902).

10 års rullerende middel viser opphøyede verdier siden 2003 og har ligget stabilt siden.

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2021 under ett. Gitt at 10-års rullerende har ligget stabilt de senere år, er det uklart om trenden er pågående.

Hentet fra egen side for sommertemperaturstatistikk for Vardø. Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på sommermåneder. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn +5,2 grader sommermiddeltemperatur

I motsetning til fjoråret, så har sommertemperaturene på Svalbard vært “kjedelige” og godt innenfor normalspennet gjennom hele sesongen.

Måneden som helhet på +5,2 grader endte 0,6 grader over snittet for perioden 1901-2021 og er laveste verdi siden 2010. Høyeste sommermiddelverdi registrert er +7,2 grader (2020), og laveste er +2,4 grader (1917).

10 års gjennomsnitt har vist en jevnt stigende trend siden 2000 etter å ha ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1900 til 2000 i en lengre periode.

Langsiktig lineær trend i sommermiddeltemperaturer er økende siden 1900, perioden etter 2000 trekker opp.

Hentet fra egen side for sommertemperaturstatistikk for Svalbard. Mørk grønn viser fjorårets verdier.
Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på sommermåneder. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Ønsker du mer slikt innhold? Les om hvordan Værstat finansieres og om muligheten til å bidra økonomisk her.

Én kommentar

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.