Februar 2022 – mildt i sør og “normalt” i nord

Februar 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det milde værskiftet vi så i januar fortsatte i Sør-Norge, og ga en relativt mild februarmåned. I nord så vi en mer “normal” vintermåned.

Ser vi vinteren under et, så ser den ut til å sammenfalle med NAO indeksen. Med en kjølig periode med lav NAO indeks tidlig i vinteren, mens vi hadde milde temperaturer og høy NAO indeks siste halvdel av sesongen.

Les om samvariansen mellom NAO-indeksen og vintertemperaturene i Sør-Norge her: Kan kjent værfenomen ha bidratt til økte vintertemperaturer i Norge?

NAO indeksen for vintersesongen 2021/2022.
Utklipp fra Værstat sin NAO-statistikk, filtrert på vinteren 2021/2022

Oslo (Blindern) +0,3 grader månedsmiddel

Februar i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

De tre første dagene i måneden så man temperaturer midt i sjiktet, mens resten av måneden hadde relativt stabile milde temperaturer for sesongen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for februar på +0,3 grader er 2,2 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på -1,9 grader), og 10. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for februar er 1990 på +3,6 grader (0,8 grader høyere enn 1989), og laveste er 1855 på -13 grader.

Februartemperaturene vært relativt stabile siden 90-tallet, med et stabilt 10-års glidende snitt noe over gjennomsnittet for perioden 1837-2022.

Lineær trend ser ut til å være stabilt økende siden 1837, med 10-års glidende snitt som svinger over og under gjennomsnittet for hele perioden. 10 års middel har vært over gjennomsnittet siden 2000, men har ligget relativt stabilt.

For 2022 er det beregnet høyeste 10-årssnitt for hele perioden siden 1837.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 3,3 grader månedssmiddel

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene, men jevnt i øvre sjikt gjennom måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 3,3 grader er 0,9 grader over normalen for 1991-2020 på 2,4 grader, med 15. høyeste verdi for perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for februar er 2014 (5,5 grader), laveste er registrert 1947 (-4,8 grader).

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022. Siden slutten av 1990-tallet har 10-års middel ligget over gjennomsnittet, men har ligget relativt stabilt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø -4,2 grader månedsmiddel

Det ble en relativt normal i Tromsø hele måneden sett under ett, med en periode med relativt høye temperaturer 27-28. februar.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -4,2 grader som er 1 grader under normalen for 1991-2020. Verdien er noe under snittet for perioden 1867-2022 (på ca. -3,5 grader). Høyeste verdi for måneden er 1,2 grader (1959), og laveste er -9,1 grader (1966).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt gjennomsnittet for perioden 1867-2022. 10 års glidende middel har høyeste verdi rundt 1891.

Det ser ikke ut til å være en langsiktig trend i februartemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø -3,3 grader månedsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene har ligget rundt normalt spenn sett mot de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -3,3 grader er 0,8 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi for måneden er -0,3 grader (1990), og laveste er -11,2 grader (1844).

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2022 under ett. 10 års middel har svinget syklisk over og under den lineære trenden. Dagens 10-årsmiddel ligger rundt lineær trend og har ligget stabilt siden slutten av 90-tallet.

2022 viser periodens høyeste beregnede 10-årsmiddel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -13,1 grader månedsmiddel

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden har vært variert med en periode med relativt høye temperaturer for sesongen i slutten av måneden. Temperaturene varierer voldsomt og har et normalt spenn mellom -40 og 0 grader døgnmiddel de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -13,1 grader er 0,4 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Høyeste verdi for måneden er -5,1 grader (1959), og laveste er -24,8 grader (1966).

10 års glidende middel viste en topp i 2022, men har ligget rundt gjennomsnittet for hele perioden de senere år (enkelte måneder mangler). To enkeltår trekker opp 10 års snittet.

Lineær trend ligger rundt snittet for perioden 1913-2021, som tyder på stabile langsiktige februartemperaturer i perioden. 10 års glidende snitt har svinget over og under langsiktig gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -12,6 grader månedsmiddel

Det ble registrert temperaturer i et normalt spenn gjennom måneden sett mot de siste 30 år.

En dag ble det registrert relativt lave temperaturer med døgnmiddel på -25,5 grader (24. februar). Slike døgnmiddeltemperaturer har ikke forekommet så ofte siden 90-tallet (i gult).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -12,6 grader, som er 1 grader under snittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi registrert er -1,7 grader (2014), og laveste er -27,7 grader (1917).

10 års glidende middel har vist opphøyede verdier siden 2005, men har ligget stabilt siden 2014.

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel over og under langsiktig trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Følg Værstat på facebook eller MeWe eller meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Illustrasjonsbilde: 3588919 © Mettesd | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.