Mars 2022 – en “rekordmåned” enkelte steder

Mars 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Starten på måneden ble mild, med en “varmebølge” langs norskekysten. Værstat skrev om værfenomenet samtidig ga kuldebølge i Sør-Øst Europa og Tyrkia. Måneden ble avsluttet med lavere temperaturer.

Meteorologisk institutt (MET) oppsummerte måneden ved å henvise til “75 varmerekorder”. Meldingen spesifisert dette kun fylkesvis, med unntak av Bergen (se gjennomgang nedenfor) og Tafjord.

Rapporten som MET henviser til spesifiserer rekordene. 39 av rekordene er satt av målestasjoner som er satt i drift etter 2000.

Værstat mener det er en slik opptelling av rekorder gir liten mening da perioden stasjonene har vært i drift varierer voldsomt (eldste stasjon er satt i drift 1891, og yngste stasjon er satt i drift 2009).

Oslo (Blindern) 2,8 grader månedsmiddel

Mars i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Mellom 25. og 28. mars var det relativt høye temperaturer for perioden, med et brått skifte mot slutten av måneden med døgnmiddeltemperaturer rundt 0 grader.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for mars på 2,8 grader er 1,4 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på 1,4 grader), og 12. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for mars er 2012 på +5,6 grader (0,9 grader høyere enn 1990), og laveste er 1888 på -6,5 grader.

Marstemperaturene vært jevnt økende siden 1800-tallet, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under lineær trend.

For 2021 er det beregnet høyeste 10-årssnitt for hele perioden siden 1837. I perioden 1900 til 1988 var 10-årssnitt stabilt. Perioden etter så vi en skifte til et nytt nivå, og 10 års middel ligger over lineær trend siden 2016 som indikerer en pågående trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 6,3 grader månedssmiddel mars

Bergen hadde en lengre periode med temperaturer over normalt sjikt (fra 9. til 14. mars). I denne perioden ble det satt en del temperaturrekorder for mars langs norskekysten.

Måneden avsluttet med lavere temperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 6,3 grader er 2,5 grader over normalen for 1991-2020 på 3,8 grader, høyeste verdien for perioden 1904-2022. Denne temperaturserien er homogenisert og satt sammen av måleserier fra Fredriksberg og Florida i Bergen. Florida begynte målinger 1957.

Høyeste månedsmiddelverdi for mars er 2022 med 6,3 grader, 0,1 grad høyere enn 2012 og 2007. Laveste verdi beregnet er 1947 med 0 grader.

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022. Siden slutten av 2012-tallet har 10-års middel ligget over gjennomsnittet, men har ligget relativt stabilt siden 2016.

Det ser ut til å være en pågående økende trend med 10-års middel over lineær trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø +0,9 grader månedsmiddel

I store deler av måneden lå temperaturene i øvre sjikt, med en gradvis reduksjon i temperaturer ned mot nedre sjikt frem mot 26. mars.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på +0,9 grader som er 2 grader over normalen for 1991-2020.

Verdien er tredje høyeste registrert sammen med 2007. Høyeste verdi for måneden er 1,9 grader (1959), og laveste er -6,9 grader (1888).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt rundt en lineær økende trend i perioden 1867-2022. 10 års glidende middel har høyeste verdi rundt 1995, og har ligget stabilt noe under siden.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i marstemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø -1,1 grader månedsmiddel mars

Døgnmiddeltemperaturene har ligget rundt normalt spenn sett mot de siste 30 årene. I en lengre periode (11. til 21. mars) lå døgnmiddeltemperaturene i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -1,1 grader er 1,4 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi for måneden er +0,6 grader (2007), og laveste er -8,8 grader (1850).

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2022 under ett. 10 års middel har svinget syklisk over og under den lineære trenden. Dagens 10-årsmiddel ligger rundt lineær trend og har ligget stabilt siden slutten av 90-tallet.

2016 viser periodens høyeste beregnede 10-årsmiddel.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i marstemperaturene i Vardø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -5,5 grader månedsmiddel mars

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden har vært variert med to perioder med relativt høye temperaturer for sesongen. 20. mars ble det registrert dataseriens høyeste døgnmiddelverdi på 3,7 grader (1 grad over 25. mars 1973).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -5,5 grader er 4,3 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Høyeste verdi for måneden er -4,6 grader (2015), og laveste er -19,4 grader (1962).

10 års glidende middel er periodens høyeste verdi i 2022 og har ligget relativt stabilt siden 2016.

10-års glidende middel har beveget seg syklisk rundt en lineær økende trend, og har ligget over gjennomsnittet for hele perioden siden 2011. Trenden ser ut til være økende med 10-års middel over lineær trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -7,9 grader månedsmiddel

Det ble registrert temperaturer i et normalt spenn gjennom måneden sett mot de siste 30 år med unntak av tre dager med relativt høye døgnmiddeltemperaturer.

En dag ble det registrert døgnmiddel på +3,6 grader, 1 grad under høyeste registrerte verdi (2. mars 1983).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -7,9 grader, som er 4,2 grader over snittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi registrert er -5,3 grader (2012), og laveste er -26,5 grader (1917).

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel over og under langsiktig trend.

Trenden har vært økende med 10-års middel over lineær trend siden 2014, men 10-års middel har ligget stabilt siden 2015. Det er uklart om økningen er pågående.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Man kan følge Værstat på sosiale medier: Facebook, Twitter, Mewe, Gettr.

Illustrasjonsbilde: 29893170 / Early Spring © Olha Rohulya | Dreamstime.com

2 kommentarer

  • Hei! Takk for interessant artikkel. Noterer meg denne, det kan være interessant å undersøke hva status er nå for disse målestasjonene. Etter det jeg leser så er dette en levende “svarteliste”. Det blir ofte presentert nye “rekorder” på sosiale medier og i mediene, men hører ikke så ofte om kvalitetssikring og denne “svartelisten”.

   Det som er viktig å forstå er at temperaturmåling er et meget komplisert fagområde, spesielt når måleverdiene skal være sammenlignbare over tid.

   Har skrevet litt om homogenisering og kvalitetssikring av temperaturdata hos MET her:
   https://verstat.no/2022/02/07/kvalitetssikring-data-met/

   Når det gjelder inhomogenitet, så er Uppsalaserien en interessant tilfelle, der det er oppdaget unaturlig oppvarming fra urbanisering (fortetting av bebyggelse i nærheten av målestasjonen). Man har tidligere justert for slike effekter i denne dataserien, men den siste urbaniseringseffekten er fortsatt ukorrigert. Dette gjør at måleserien ikke er sammenlignbar over tid. Siden 2010 ligger årsmiddeltemperaturen anslagsvis 0,6 grader over det den ville vært uten den økte bebyggelsen ifølge SMHI:
   https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

   Min største bekymring er at denne usikkerheten ser ut til å utelates fra den offentlige diskusjonen og formidlingen av slike rekorder og sammenligninger over temperaturmålinger over tid.

   Mvh,
   Ole Østlid

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.