April 2022 – “kjølig” avslutning i nord

April 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en mindre spennende måned, med temperaturer for det meste innenfor normalt sjikt sett mot de statistikken de siste 30 årene. Det ble en vinterlig avslutning i Nord-Norge, med relativt lave temperaturer.

Oslo (Blindern) 6,4 grader månedsmiddel

April i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Perioden 20. til 22. april ble det registrert verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for april på 6,4 grader er 0,1 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på 6,3 grader), og 14. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for april er 2011 på +9,4 grader (0,7 grader høyere enn 2019), og laveste er 1881 på 0,3 grader.

Apriltemperaturene ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2000, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under lineær trend.

I perioden etter 2000 har 10 års snitt økt og ligget jevnt over gjennomsnittet for hele perioden. Siden 2011 har 10 års snitt ligget stabilt, som antyder en stabilisering av temperaturutviklingen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 7,2 grader månedssmiddel i april

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene, med unntak av tre dager (21. til 23. april).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 7,2 grader er 0,1 grader over normalen for 1991-2020 på 7,1 grader.

Høyeste månedsmiddelverdi for april er 2019 med 9,8 grader, 0,3 grad høyere enn 2009. Laveste verdi beregnet er 1917 med 3,3 grader.

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022. Det var en lengre periode under gjennomsnitt (fra ca. 1970 til 1990), mens 10 års middel har ligget over gjennomsnitt de siste 22 årene (fra rundt 2000).

Trenden i 10 års middel er vært svakt negativ siden 2011. Det er hovedsakelig fire år som har trukket langsiktig statistikk opp de senere år (2009, 2011, 2014 og 2019).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø +1 grad månedsmiddel

Det ble en variert måned i Tromsø, med en periode i øvre sjikt i temperaturspennet sett mot de siste 30 årene i midten av måneden. Vinteren gjorde et “comeback” mot slutten av måneden, med døgnmiddeltemperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på +1 grader som er 0,3 grader under normalen for 1991-2020.

Høyeste verdi for måneden er 4 grader (1937), og laveste er -3,7 grader (1881).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt rundt en lineær økende trend i perioden 1867-2022. 10 års glidende middel har høyeste verdi rundt 2011, og har ligget stabilt noe under siden.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i apriltemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø +0,3 grader månedsmiddel for april

Døgnmiddeltemperaturene har ligget i øvre spenn sett mot de siste 30 årene. Det ble en brått gjensyn med vinteren 26. april, og temperaturene lå under nedre sjikt ut måneden. En kjølig avslutning “mot normalt”.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på +0,3 grader er 0,1 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi for måneden er +2,7 grader (1989), og laveste er -4,8 grader (1845).

Månedsmiddel ser ut til å ha utviklet seg syklisk rundt gjennomsnittet for hele periode 1840-2022 under ett, frem til rundt 2000. 10 års middel har svinget syklisk over og under den lineære trenden. Dagens 10-årsmiddel har vært opphøyet siden ca. 2006, men har ligget stabilt.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i apriltemperaturene i Vardø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -3,1 grader månedsmiddel for april

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden hadde en lengre periode med døgmmiddel i øvre sjikt sett mot de siste 30 årene, og begynte og endte med relativt normale temperaturer.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -3,1 grader er 0,9 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Høyeste verdi for måneden er -0,3 grader (2011), og laveste er -11,4 grader (1929).

10-års glidende middel har beveget seg syklisk rundt en gjennomsnittet siden 1913 frem til 2010, og har ligget stabilt siden.

Det ser ikke ut til at det er en pågående økende trend i apriltemperaturene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -9,7 grader månedsmiddel

Det ble registrert temperaturer i et normalt spenn gjennom måneden sett mot de siste 30 år. Mot slutten ble det registrert døgnmiddeltemperaturer i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -9,7 grader, som er 0,5 grader under normalen for perioden 1991-2020. Høyeste verdi registrert er -0,1 grader (2016), og laveste er -12,3 grader (1917).

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel over og under langsiktig trend.

Trenden har vært økende med 10-års middel over lineær trend siden 2006 og økende 10-årsssnitt som indikerer en pågående økning.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk? Meld deg på nyhetsbrev for å bli minnet på når vi kommer med nytt innhold!

Man kan følge Værstat på sosiale medier: Facebook og Twitter.

Illustrasjonsbilde: 53188819 © Leo Malsam | Dreamstime.com

Én kommentar

  1. Takk for fin oversikt. Særlig er det bra at statistikken går så langt tilbake, da får man hele bildet. Konklusjonen er vel at apriltemperaturen i Norge i år er omtrent som den alltid har vært. Temperaturen svinger litt opp og ned gjennom årene slik den alltid har gjort. Det er ingenting som peker mot noen klimakrise i dette materialet. i alle fall ikke Norge.

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.