Mai 2022 – kjedelig i sør og rekord på Svalbard

Mai 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Det ble en mindre spennende måned i Fastlands-Norge, med temperaturer for det meste innenfor normalt sjikt sett mot de statistikken de siste 30 årene.

Svalbard derimot fikk en “varm” avslutning med makstemperatur- og døgnmiddelrekorder målt på Svalbard lufthavn for mai måned.

Dette ble rapportert om i mediene, og det gikk litt fort i svingene for NRK: NRK Dagsrevyen med feilaktig påstand om Svalbard. Unnlater å korrigere.

Oslo (Blindern) 11,4 grader månedsmiddel

Mai i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for mai på 11,4 grader er 0,1 grader under snittet for normalen 1991-2020 (på 11,5 grader), og 22. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for april er 2018 på +16,1 grader (1,5 grader høyere enn 1889), og laveste er 1867 på 5,8 grader.

Maitemperaturene ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2000, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under lineær trend.

I perioden etter 2005 har 10 års snitt ligget jevnt over gjennomsnittet. Et enkeltår (2018) trekker nå 10 års snitt betydelig opp. De siste årene har maitemperaturene ligger rundt snittet for hele perioden 1837-2022.

Det ser ikke ut til å være en økende trend i maitemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 10,3 grader månedssmiddel i mai

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 10,3 grader er 0,2 grader under normalen for 1991-2020 på 10,5 grader.

Høyeste månedsmiddelverdi for april er 2018 med 14,7 grader, 0,9 grad høyere enn 1947. Laveste verdi beregnet er 1923 med 7,3 grader.

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt gjennomsnittet for perioden 1904 til 2022.

Det ser ikke ut til å være noen signifikant trend i maitemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø 6,2 grad månedsmiddel

Det ble en variert måned i Tromsø, med en vinterlig start og sommerlig avslutning. Temperaturene frem til 20. mai holdt seg innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene. Avslutningen ble i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 6,2 grader som er 0,7 grader over normalen for 1991-2020.

Høyeste verdi for måneden er 9,1 grader (2013) som er 0,1 over 1964, og laveste er 0,2 grader (1881).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt rundt en lineær økende trend i perioden 1867-2022. 10 års glidende middel har høyeste verdi rundt 2011, og har ligget stabilt rundt dette siden. Noen enkeltår trekker opp 10 års snitt.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i maitemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø 2,8 grader månedsmiddel for mai

Døgnmiddeltemperaturene har ligget i normalt sjikt sett mot temperaturene de siste 30 årene, unntatt de første 4 dagene med temperaturer i nedre sjukt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 2,8 grader er 0,8 grader under gjennomsnittet for normalen 1991-2020.

Høyeste verdi for måneden er 1897 med 7,3 grader som er 0,7 grader over 2016, og laveste er -1,4 grader (1867).

Månedsmiddel ser ut til å ha utviklet seg syklisk rundt en lineær økende trend 1840-2022 under ett. 10-årsmiddel har vært økende i perioden 2005 til 2015.

Det ser ut til å være en pågående økende trend i maitemperaturene i Vardø, med 10 års snitt over lineær trend. 10 års snitt har ligget stabilt siden 2015.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 3 grader månedsmiddel for mai

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt), unntatt en enkeltdag (25. mai).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 3 grader er 0,5 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler).

Høyeste verdi for måneden er 7,9 grader i 1963 foran 2013 med 6,2 grader. Laveste verdi er -2,6 grader (1917).

10-års glidende middel har ligget relativt stabilt rundt gjennnomsnittet for hele perioden 1913 frem til 2010. Noen enkeltår trekker 10 års snitt opp de senere år.

Det ser ikke ut til at det er en pågående økende trend i maitemperaturene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -1,7 grader månedsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene begynte i nedre sjikt og økte jevnt gjennom hele måneden. Temperaturene avsluttet over øvre sjikt, med en periode over tidligere registrerte verdier i perioden 1898-2022.

Temperaturserien er rekonstruert med verdier justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Selv med rekordtemperaturer mot slutten av månden, så ble månedsmiddel rundt 10 års middel.

Måneden som helhet endte på -1,7 grader, som er 0,6 grader over normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er 2018 med +1,8 grader, og laveste er -10,2 grader (1917).

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel over og under langsiktig trend.

Det ser ut til å være en langsiktig økende lineær trend med 10 års middel som svinger over og under. 10 års middel økte i perioden 2000 til 2010, og har ligget stabilt siden. Tre enkeltår trekker opp.

Det er uklart om trenden er pågående, med stabil 10 års middel siden 2010.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 14338715 © Karin59 | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.