Juni 2022 – Varmebølge i nord, og “normalt” i sør

Juni 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Denne måneden ble det noen fantastiske sommerdager i Nord-Norge, med junirekorder, med temperaturer opp mot 30 grader flere steder.

Det relativt varme været på Svalbard vi så i slutten av mai fortsatte gjennom de første 8 dagene av juni.

Det ble en mindre interessant statistikk i sør..

Oslo (Blindern) 16,7 grader månedsmiddel

Juni i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for juni på 16,7 grader er 1,5 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på 15,2 grader), og 16. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for juni er 1889 på 19,6 grader (0,7 grader høyere enn 1988), og laveste er 1927 på 11,4 grader.

Junitemperaturene ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2022, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under gjennomsnittet.

De siste par årene har 10 års snittet ligget over gjennomsnittet, som skyldes flere tilfeller av månedsmiddelverdier i øvre sjikt etter hverandre.

Lineær trend er ubetydelig, som indikerer stabil langsiktig trend i junitemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 14,3 grader månedssmiddel i juni

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene hele måneden. Det ble registrert tre dager i øvre sjikt mot slutten av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 14,3 grader er 0,8 grader over normalen for 1991-2020 på 13,5 grader. Verdien er den 17. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for juni er 1933 med 17,3 grader, 0,1 grad høyere enn 2020. Laveste verdi beregnet er 1923 med 8,9 grader.

10 års rullerende middel ser ut til å ha vært relativt stabilt rundt gjennomsnittet i perioden 1904-2022, med unntak av en periode med lave verdier i perioden 1920 til 1930.

De senere år har det vært en tendens til verdier over gjennomsnittet, og en verdi i øvre sjikt. Dette har gitt 10 års middel over gjennomsnittet og høyeste verdi i perioden.

Det er uklart om det er tilfeldigheter, eller utgjør indikasjon på en reell økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø 11,2 grader månedsmiddel

Store deler av måneden var døgnmiddelverdiene innenfor normalt sjikt. En periode i starten av måneden og tre dager i slutten av måneden hadde verdier i øvre sjikt.

28. juni ble det registrert høyeste temperatur for juni (29,9 grader, mot 29,5 grader i 18. juni 1974). Samme dag ble det beregnet høyeste døgnmiddel i Tromsø for dataserien som startet 1920.

Høyeste temperatur registrert er fortsatt 30,2 grader, som ble registrert 1. juli 1972 (0,1 grader over 2. juli 2022).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 11,2 grader som er 1,8 grader over normalen for 1991-2020 på 9,4 grader. Verdien er den 9. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 13,4 grader (1972) som er 0,2 over 1953, og laveste er 4,8 grader (1881).

10 års rullerende middel lå under gjennomsnittet for hele perioden i perioden 1880 til 1920, og lå over på 1970-tallet, og 1990- og 2000-tallet. De siste 20 årene har 10 års middel gravis blitt redusert til gjennomsnittet for hele perioden 1868 til 2022.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i junitemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø 8,1 grader månedsmiddel for juni

Døgnmiddeltemperaturene har ligget i normalt sjikt sett mot temperaturene de siste 30 årene, med unntak av 29. juni med døgnmiddel på 18,6 grader (tilsvarende 20. juni 1878).

Høyeste døgnmiddelverdi for juni ble beregnet for 24. juni 1990 på 20 grader.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 8,1 grader er 1,4 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 9. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 2013 med 9,6 grader som er 0,3 grader over 1989, og laveste er 2,9 grader (1902).

Månedsmiddel ser ut til å ha utviklet seg syklisk rundt gjennomsnittet for perioden 1840-2022. 10-årsmiddel har ligget over gjennomsnittet siden 2005, men har ligget relativt stabilt de senere år.

10 års middel ligger over siste topp på 1860-tallet. Det er uklart om den siste periodens opphøyede månedsmiddel er en tilfeldig variasjon eller indikasjon på en pågående økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 11,4 grader månedsmiddel for juni

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt), med unntak av en periode mot slutten av måneden med verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 11,4 grader er 2,4 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler).

Høyeste verdi for måneden er 14,4 grader i 1953 foran 1980 på 12,4 grader. Laveste verdi er 4,7 grader (1982).

10-års glidende middel har ligget stabilt rundt gjennnomsnittet for hele perioden 1913 til 2022. Perioden 1930 til 1938 skiller seg ut med 10 års middel under gjennomsnittet.

Det ser ikke ut til at det er en pågående økende trend i junitemperaturene. Langsiktig trend ser stabil ut rundt gjennomsnittet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 6 grader månedsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene holdt seg på rekordnivåer fra 1. til 8. juni for perioden, som var en forlengning av værforholdene som ga rekordtemperaturer på slutten av mai.

Temperaturene holdt seg innenfor normalt sjikt resten av måneden, med verdier i øvre sjikt mot slutten av månden.

Temperaturserien er rekonstruert med verdier justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 6 grader, som er 2,5 grader over normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er årets verdi på 6 grader, 0,7 grader over 1913 på 5,3 grader. Laveste er -0,6 grader (1979).

Langsiktig trend har ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet, med en periode under gjennomsnitt fra 1960 til 1990.

Fra 2005 til 2015 har 10 års middel vært økende, og har siden ligget relativt stabilt. Det ser ut til å junitemperaturene har vært relativt stabile de senere år rundt et noe høyere nivå enn tidligere.

Det er uklart om trenden er pågående, med stabil 10 års middel siden 2015.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

  • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 116534454 / Norway © Tetyana Kochneva | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.