Juli 2022 – Kjølig i vest og nest høyeste månedsverdi på Svalbard

Juli 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Mens det ble en dårlig sommer i Bergen, ble det registrert en lengre periode med relativt høye temperaturer på Svalbard. Dette ga en nestenrekord, etter en rekordmåned i juni.

Mens Oslo fikk en usedvanlig “normal” måned temperaturmessig.

Oslo (Blindern) 17,5 grader månedsmiddel

Juli i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Ingen dager skilte seg spesielt ut.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for juli på 17,5 grader er 0,1 grader under snittet for normalen 1991-2020 (på 17,6 grader), og 29. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for juli er 2018 på 22,2 grader (0,5 grader høyere enn 1901), og laveste er 1862 på 14 grader.

Julitemperaturene ligget stabilt rundt gjennomsnittet fra 1837 til 2022, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under gjennomsnittet.

Siden 2010 årene har 10 års snittet ligget noe over gjennomsnittet. De senere år trekker spesielt tre enkeltår opp 10 års snittet (2021, 2018 og 2014)

Lineær trend er ubetydelig og kun tre enkeltår trekker opp 10 års snittet, som indikerer stabil langsiktig trend i julitemperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 14,2 grader månedssmiddel i juli

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene hele måneden. Store deler av månden hadde døgnmiddel i nedre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 14,2 grader er 1,3 grader under normalen for 1991-2020 på 15,5 grader. Verdien er den 18. laveste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for juni er 2019 med 19 grader, 0,6 grader høyere enn 1925. Laveste verdi beregnet er 1923 med 11,5 grader (1 grad lavere enn 1993).

10 års rullerende middel har beveget seg syklisk rundt gjennomsnittet i perioden 1904-2022.

Siden 2005 har 10 års snitt ligget over gjennomsnittet, med høyeste 10 års snitt for hele perioden i 2014. Siden 2014 har 10 års snitt beveget seg ned mot gjennomsnittet.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på en pågående økende trend i julitemperaturene i Bergen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 13,2 grader månedsmiddel

Det meste av måneden var døgnmiddelverdiene innenfor normalt sjikt.

Et døgn var døgnmiddelverdien den nest høyeste beregnede verdien siden 1920 (23,6 grader 2. juli). Høyeste verdi ble beregnet 1. og 4. juli 1972, begge på 23,9 grader.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 13,2 grader som er 0,9 grader over normalen for 1991-2020 på 12,3 grader. Verdien er den 20. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 15,9 grader (1960) som er 0,2 over 1934, og laveste er 7,6 grader (1900).

10 års rullerende middel lå under gjennomsnittet for hele perioden i perioden 1880 til 1912, og økte så frem til 1940. I 1940 så er det beregnet den høyeste 10 års snittet for hele perioden.

Det ser ikke ut til å være en pågående økende trend i julitemperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 11,9 grader månedsmiddel for juli

Døgnmiddeltemperaturene har ligget i normalt sjikt sett mot temperaturene de siste 30 årene, men har tendert mot øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 11,0 grader er 2 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 4. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 13,4 grader (1960) som er 0,2 grader over 2004, og laveste er 5,8 grader (1900).

Månedsmiddel ser ut til å ha utviklet seg syklisk rundt gjennomsnittet for perioden 1840-2000. 10-årssnitt har ligget over gjennomsnittet siden 2004, men har ligget relativt stabilt etter dette.

Det er uklart om de opphøyede månedsmiddelverdiene etter 2004 (og stabil 10 års snitt) er en tilfeldig variasjon eller indikasjon på en pågående økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 13,8 grader månedsmiddel for juni

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt), med unntak av en periode mot starten av måneden med verdier i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 13,8 grader er 1 grad over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler).

Høyeste verdi for måneden er 17,6 grader i 2018 foran 1927 på 17,1 grader. Laveste verdi er 8,9 grader (1965).

10-års glidende middel har ligget stabilt rundt gjennnomsnittet for hele perioden 1913 til 2022.\

Det ser ikke ut til at det er en pågående økende trend i julitemperaturene. Langsiktig trend ser stabil ut rundt gjennomsnittet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn 9,3 grader månedsmiddel

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg innenfor normalt sjikt (sett mot de siste 30 årene), med unntak av en periode med forhøyede verdier fra 14. til 19. juli.

Temperaturserien er rekonstruert med verdier justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 9,3 grader, som er 2,4 grader over normalen for perioden 1991-2020.

Høyeste verdi registrert er årets verdi på 9,8 grader (2020), 0,5 grader over årets verdi. Laveste er 3,5 grader (1917).

Langsiktig trend har ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet frem til 2005.

Fra 2005 til 2022 har 10 års middel vært økende, som indikerer en pågående økning. To enkeltår (2020 og 2022) trekker opp 10 års snittet.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 647594, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 97703855 © Maksym Topchii | Dreamstime.com

2 kommentarer

 1. Jeg savnet data om Trøndelag, men jeg fant noe på NRK

  Trøndelag har hatt fem prosent mer nedbør enn en normal sommer og en gjennomsnittstemperatur på 1,3 grader lavere enn normalt.

  Ketil Tunheim, forsker ved klimatjenesteavdelingen til Meteorologisk institutt sier juli måned har vært en kald måned i hele landet. Det er flere værstasjoner som har hatt temperaturer under normalen, enn de som har hatt over.

  Mer om det her, og starten på august vitner ikke om bedring

  MÅTTE SKRAPE IS AV FRONTRUTA I STARTEN AV AUGUST: – LETTERE SJOKKERT
  Flere steder i landet har hatt minusgrader i natt og vi har en uvanlig kald start på august.
  https://www.nrk.no/trondelag/matte-skrape-is-fra-frontruta-i-soknedal-i-starten-av-august_-_-lettere-sjokkert-1.16055005

  Det synes å bli normalen med kald juli i Trondheim og Trøndelag. Bortsett fra sommeren 2018 har det vært lite sommer. Juli 2017 var kaldere enn normalt meldte NRK. Juli 2019 var det kaldere enn på 100 år i deler av Trøndelag. Juli 2020 var den kaldeste på 30 år i Trondheim.

  Ser ut som om man sliter med badetemperaturene i Norge også.

  – Årets badetemperaturer er en grad lavere enn på samme tid i fjor.
  https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/kaldt-sjovann-gjor-det-mindre-fristende-a-ta-seg-en-dukkert-1.16051064

  Brrr!

 2. […] en rekke ganger helt korrekt har korrigert statsinstitusjonene NRK/Yr og Meteorologisk institutt, påpekte feil omtale også i artikkelen fra medieeide NTB når de omtalte varmen i Norge som supersommer. For juli var […]

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.