Været står oss bi – en mild oktober i krisetider

Oktober 2022 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken!

Måneden var generelt mild over hele landet, med månedsmiddel over gjennomsnittet for klimanormal 1961-1990.

Høsten er spesielt interessant å følge da det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge (Klima i Norge 2100 (2015), side 43).

Oslo (Blindern) 8,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for oktober (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 15,2 grader observert (13.10.2018)
 • Laveste døgnmiddel: -5,0 grader observert/ -5,0 grader homogenisert (30.10.1992)
 • Høyeste makstemperatur: 21 grader (09.10.1969)
 • Laveste minimumstemperatur: -8,0 grader (30.10.1992)

Oktober i år ble det registrert døgnsmiddeltemperaturer innenfor sjiktet vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). 5. og 28. oktober hadde døgnmiddel i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for oktober på 8,0 grader er 1,5 grader over normalen for 1991-2020 (på 6,5 grader), og 12. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2022.

Høyeste registrerte verdi for oktober er 9,7 grader (1961) som var 0,2 grader høyere enn 1846. Laveste er 1880 på 0,5 grader.

Oktobertemperaturene ser ut til å hatt en lineær økning 1837 til 2022 frem til 2000, med et 10-års glidende snitt som har variert over og under lineær trend.

I perioden 1962 til 2018 så har 10 års snitt ligget relativt stabilt. De siste 3 årene har ligget i øvre sjikt, noe som har gitt høyeste 10 års middel i perioden 1837 til 2022.

Det er uklart om disse tre enkeltverdiene indikerer en øknede trend i oktober temperaturene i Oslo.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 9,9 grader månedsmiddel i oktober

Nøkkeltall for oktober (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 19 grader (01.10.2011)
 • Laveste døgnmiddel: -1,8 grader homogenisert fra Fredriksberg (27.10.1915)
 • Høyeste makstemperatur: 23,8 grader (11.10.2018)
 • Laveste minimumstemperatur: -4,7 grader (27.10.1997)

Bergen hadde en døgnmiddeltemperaturer hovedsakelig innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene frem til 26. oktober. Fra 26. oktober og ut måneden så lå temperaturene i øvre sjikt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 9,9 grader er 1,2 grader over normalen for 1991-2020 på 8,7 grader. Verdien er den 9. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1904-2022.

Høyeste månedsmiddelverdi for oktober er 1961 med 11,2 grader, 0,2 grader høyere enn 2000. Laveste verdi beregnet er 1926 med 4,5 grader.

10 års rullerende middel har variert rundt gjennomsnittet i perioden 1904-2022. I perioden 1978 til 1993 lå 10 års middel i det laveste nivået i måleserien.

Høyeste 10 års middel er beregnet for 2022 grunnet tre enkeltverdier etterhverandre (2019-2022) i øvre sjikt.

10 års middel økte fra 1930-tallet til 1960-tallet og har siden ligget stabilt. Det er uklart om de tre siste enkeltverdiene gir indukasjon på en økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Tromsø 4,0 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for oktober (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 13,6 grader (04.10.1984)
 • Laveste døgnmiddel: -8,4 grader (30.10.1992)
 • Høyeste makstemperatur: 18,6 grader (01.10.2017)
 • Laveste minimumstemperatur: -9,6 grader (30.10.1992)

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på 4,0 grader som er 1,0 grader over normalen for 1991-2020 på 3,0 grader. Verdien er den 22. høyeste i perioden 1868 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 7,3 grader (1987) som er 0,2 over 1938, og laveste er -2,2 grader (1903).

10 års rullerende middel har gjorde et hopp på 1930-tallet og hadde perioder 1970- og 1990-tallet med noe lavere nivåer. 10 års middel ligger rundt nivået på 1940- til 1960-tallet de senere år.

Det ser ikke ut til å være indikasjoner på noen trend i oktober temperaturene i Tromsø.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Vardø 4,5 grader månedsmiddel for oktober

Nøkkeltall for oktober (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 11,0 grader (05.10.1889)
 • Laveste døgnmiddel: -10,6 grader (24.10.1885)
 • Høyeste makstemperatur: 13,8 grader (11.10.2005)
 • Laveste minimumstemperatur: -11,1 grader (31.10.1926)

Måneden hadde døgnmiddelverdier innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene gjennom hele måneden. To dager med verdier i øvre sjikt 11. og 16. oktober.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 4,5 grader er 1,3 grader over gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Verdien er den 12. høyeste i perioden 1880 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 6,3 grader (1961) som er 0,1 grader over 2000, og laveste er -0,2 grader (1902).

10 års middel ser ut til å ha beveget seg over og under en jevnt stigende lineær trend. De siste 17 årene har 10 års middel ligget over lineær trend. Dette indikerer at det er en pågående positiv trend i oktobertemperaturene i Vardø.

10 års middel har dog ligget stabilt de senere årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) 0,2 grader månedsmiddel for oktober

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder. Manglende data kan påvirke analysen.

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 9,3 grader (03.10.1962)
 • Laveste døgnmiddel: -30,4 grader (31.10.1942)
 • Høyeste makstemperatur: 13,0 grader (03.10.1962)
 • Laveste minimumstemperatur: -34,1 grader (31.10.1942)

Måneden hadde døgnmiddeltemperaturer innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene (fargelagt).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på 0,2 grader er 2,2 grader over gjennomsnittet for siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Verdien er den 13. høyeste i perioden 1913 til 2022.

Høyeste verdi for måneden er 3,4 grader i 1987 foran 1961 på 3,3 grader. Laveste verdi er -10,2 grader (1992).

10-års glidende middel har ligget stabilt over og under gjennnomsnittet for perioden 1913 til 2022. 10 års middel har ligget i øvre sjikt de siste 10 årene.

Det ser ikke ut til å være noen trend i oktobertemperaturene i Kautokeino.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -1,9 grader månedsmiddel

Nøkkeltall for september (fra nye Datosøk):

 • Høyeste døgnmiddel: 7,9 grader (20.10.2016)
 • Laveste døgnmiddel: -19,7 grader observert (25.10.1994) / -22,9 grader (rekonstruert) (31.10.1912)
 • Høyeste makstemperatur: 10,1 grader (07.10.2016)
 • Laveste minimumstemperatur: -20,8 grader (25.10.1994)

Temperaturserien er rekonstruert med verdier fra andre temperaturserier fra Svalbard justert til Svalbard lufthavn for perioden 1898 til 1975 (maks- og mintemp. i statistikk ovenfor har kun verdier fra 1975 til dd.). Les forskningen her.

Døgnmiddeltemperaturene har holdt seg i øvre sjift i begynnelsen av månden frem til 9. oktober. Resten av måneden lå verdiene innenfor normalt sjikt sett mot de siste 30 årene.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1992-2022). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -1,9 grader, som er 1,9 grader over normalen for perioden 1991-2020. Verdien er den 9. høyeste i perioden 1899 til 2022.

Høyeste verdi registrert er årets verdi på 3,2 grader (2016), 1,8 grader over 2000. Laveste er -14,4 grader (1968).

Langsiktig trend har ligget relativt stabilt rundt gjennomsnittet frem til 2016, med 10 års middel som svinger over og under gjennomsnitt.

Høyeste 10 års middel er beregnet for 2018, og det er spesielt to enkeltår som trennger opp 2016 og 2017. Det er uklart om det er tilfeldige varisjoner eller en indikasjon på en pågående økende trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Støtte Værstat?

Liker du innholdet i denne artikkelen, og vil lese mer om værstatistikk?

 • Ønsker du å støtte Værstat økonomisk og bidra til flere slike artikler? Gi donasjoner på Vippsnr. 64 75 94, eller les om muligheter for regelmessige bidrag.

Illustrasjonsbilde: 143894100 © Julian Dewert | Dreamstime.com

Noe å tilføye eller spørsmål? Kommenter her.